Jeśli masz problem z otwarciem strony, zadzwoń na +48 22 307 93 34 lub skorzystaj z FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Ogólne warunki handlowe i dokonywania rezerwacji

Stan: 16.07.2020

1 Zakres obowiązywania

Ogólne warunki handlowe i Szczególne warunki przewozu obowiązują w związku z korzystaniem z portali internetowych oraz rezerwacją przejazdów FlixBus.

2 Strony umowy

Strona umowy umożliwiająca rezerwację przejazdów (sprzedawca biletów) oraz korzystanie z portali internetowych to firma FlixMobility GmbH, z siedzibą przy Friedenheimer Brücke 16, 80639 Monachium, dalej zwana FlixMobility.

3  Korzystanie z portalu internetowego w celach komercyjnych

3.1 Strony z porównywarkami cen mogą zawrzeć pisemną umowę z firmą FlixMobility, na mocy której uzyskają prawo do otrzymania rozkładów jazdy FlixMobility, ich przetwarzania i publikacji.

3.2 Korzystanie z portali internetowych firmy FlixMobility do celów nieprywatnych lub komercyjnych jest niedozwolone Korzystanie z automatycznych systemów do uzyskania danych („screen scraping”) z tej strony internetowej w celach komercyjnych jest zabronione. Firma FlixMobility zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków w razie naruszenia tych postanowień.

4 Płatności oraz vouchery

4.1 Za bilety można płacić różnymi metodami w zależności od miejsca dokonywania rezerwacji:

 • Internetowo: PayPal, polecenie zapłaty, karta kredytowa (Mastercard/Visa/Amex), przelew Sofort, iDeal, PostFinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. W przypadku każdej rezerwacji zastrzegamy sobie prawo do nieakceptowania niektórych form płatności i zażądania innego sposobu płatności.
 • Na pokładzie pojazdów: gotówka.
 • W punktach sprzedaży / biurach podróży: wszystkie oferowane przez biuro metody płatności; zawsze możliwa jest płatność gotówką.

4.2 Szczególne warunki przy płatności kartą kredytową:

4.2.2.1 Zakup przy pomocy karty kredytowej

4.2.2.2 W przypadku płatności kartą kredytową obciążenie konta klienta następuje po zakończeniu rezerwacji. Dokonując płatności kartą kredytową, klient zleca swojej instytucji kredytowej w chwili dokonywania rezerwacji, aby w razie obciążenia zwrotnego (chargeback) przekazała firmie FlixMobility lub upoważnionej przez nią osobie trzeciej imię i nazwisko klienta oraz pełny adres, tak aby firma FlixMobility mogła dochodzić wobec klienta swoich roszczeń.

4.2.2.3 Opłaty bankowe powstałe w przypadku obciążenia zwrotnego związanego z płatnością kartą kredytową ponosi pasażer. Dodatkowo mogą wystąpić opłaty za anulowanie. Pasażer otrzyma możliwość udowodnienia, że koszty związane z obciążeniem zwrotnym były niższe lub nie powstały. W przypadku wystąpienia obciążenia zwrotnego w związku z płatnością kartą kredytową możliwość klienta płatności kartą kredytową może zostać zablokowana tymczasowo bądź na stałe.

4.2.3 Po bezskutecznej próbie odzyskania wierzytelności przez FlixMobility roszczenia zostaną przekazane zewnętrznemu usługodawcy celem dalszego przetwarzania. FlixMobility może w tym celu przekazać wszystkie wymagane dane osobowe dłużnika takiemu zewnętrznemu usługodawcy.

4.2.4 Kompensata; prawo zatrzymania

4.2.4.1 Prawo do kompensaty przysługuje klientowi, tylko jeśli jego roszczenia wzajemne zostaną ustanowione zgodnie z prawem, są bezsporne lub zostaną przez nas uznane. Ponadto klientowi przysługuje prawo zatrzymania, tylko jeśli i w zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne opiera się na takim samym stosunku umownym.

4.2.4.2 Jeśli klient nie wywiązuje się z jakichkolwiek zobowiązań zapłaty, wszystkie istniejące roszczenia na podstawie tego samego stosunku umownego stają się natychmiast wymagalne.

4.2.5 Opłaty manipulacyjne

4.2.5.1 Łączna cena biletu w sklepie internetowym zawiera wszelkie opłaty manipulacyjne zewnętrznych usługodawców za wybraną metodę płatności, ponoszone przez klienta, a także ustawowy podatek VAT.

4.2.5.2 Klienci, którzy wybiorą metodę płatności podlegającą dodatkowej opłacie, zostaną obciążeni opłatą za realizację płatności powiększoną o podatek od sprzedaży (VAT) w wysokości odpowiadającej określonemu procentowi łącznej wartości koszyka. W każdym kraju dostępna jest co najmniej jedna bezpłatna, powszechnie wykorzystywana metoda płatności.

4.3 Realizacja voucherów:

4.3.1 W trakcie jednej rezerwacji można wykorzystać maksymalnie jeden voucher. Voucher można realizować tylko online lub w naszych biurach sprzedaży. Vouchery o wartości pieniężnej, czyli tak zwane bony, przelicza się przy uwzględnieniu całej zawartości koszyka. Vouchery procentowe i vouchery na bezpłatne przejazdy można przeliczyć tylko w odniesieniu do samej ceny za przejazd. Voucherów nie można wykorzystać na dodatkowe usługi (np. opłaty ryczałtowe za usługi, dopłaty za przewóz roweru lub bagażu).

4.3.2 W przypadku przeprowadzanych przez firmę FlixMobility promocji z voucherami w ramach działań marketingowych jedna osoba może uzyskać i wykorzystać maksymalnie trzy vouchery. Jeśli jedna osoba zrealizuje więcej niż trzy vouchery w ramach tej samej promocji, firma FlixMobility może anulować rezerwacje biletów poza pierwszymi trzema. Zasady promocji specjalnych mogą odbiegać od tego postanowienia.

4.3.3 Vouchery, które zostały wystawione nieodpłatnie w ramach działań marketingowych lub w geście dobrej woli, tracą ważność wraz z pierwszą rezerwacją.

4.3.4 Wykorzystanie voucherów w celach komercyjnych, a w szczególności ich odsprzedaż, jest zabronione i karane przez firmę FlixMobility blokadą biletów lub dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie.

4.3.5 Wypłata pieniędzy z bonu nie jest możliwa.

4.3.6 W przypadku oszustwa, próby wprowadzenia w błąd lub podejrzenia innych nielegalnych działań w związku z zakupem, realizacją lub przekazaniem karty podarunkowej firma FlixMobility zastrzega sobie prawo do zamknięcia odpowiedniego konta klienta, żądania alternatywnej metody płatności lub blokady biletów. Klient nie ma prawa do zatwierdzenia lub realizacji takiej karty.

4.3.7 W przypadku oszustwa, próby wprowadzenia w błąd lub podejrzenia innych nielegalnych działań w związku z zakupem, realizacją lub przekazaniem karty podarunkowej firma FlixMobility zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich biletów, które zostały częściowo lub w pełni opłacone przy zastosowaniu takiej karty.

4.4 Realizacja kodów zniżkowych Interflix

4.4.1 W trakcie jednej rezerwacji można wykorzystać maksymalnie jeden kod zniżkowy. Kody zniżkowe są aktywowane automatycznie w ciągu 48 godzin i można je zrealizować tylko online lub w naszych biurach partnerskich.

4.4.2 Kody zniżkowe są ważne przez trzy miesiące.

4.4.3 Zarezerwować można wyłącznie bezpośrednie połączenie za wyjątkiem podróży w obie strony. Miejsce odjazdu nie musi być takie samo jak miejsce przyjazdu.

4.4.4 Kody są przypisane do konkretnej osoby i są niezbywalne.

4.4.5 Zmiany rezerwacji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem działu obsługi klienta. Anulowanie jest wykluczone.

4.4.6 Wykorzystanie kodów zniżkowych w celach komercyjnych, a w szczególności ich odsprzedaż, jest zabronione i karane przez firmę FlixMobility blokadą biletów lub dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie.

4.4.7 Wypłata pieniędzy z bonu nie jest możliwa.

4.4.8 Każdy przejazd zarezerwowany za pomocą kodu jest oddzielny i niezależny od pozostałych przejazdów.

4.4.9 Pasażer ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni. Powiadomienie o odstąpieniu musi zostać wyrażone w formie pisemnej.

4.5 Promocje cenowe

4.5.1 Liczba biletów w niższej cenie, które można zakupić w ramach promocji cenowych prowadzonych przez spółkę FlixMobility GmbH w ramach działań marketingowych, wynosi 3 na osobę. Jeżeli dana osoba kupi więcej niż 3 bilety w ramach jednej promocji cenowej, spółka FlixMobility GmbH może anulować wszystkie zakupione bilety przekraczające dozwoloną liczbę. Niniejsza zasada może nie mieć zastosowania do specjalnych promocji.

4.5.2 Wykorzystywanie biletów w celach komercyjnych, a w szczególności ich odsprzedaż biletów, jest zabronione i karane przez firmę FlixMobility blokadą biletów lub dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie.

4.5.3 W przypadku oszustwa, próby wprowadzenia w błąd lub podejrzenia innych nielegalnych działań związanych z zakupem, realizacją lub przekazaniem biletów spółka FlixMobility GmbH zastrzega sobie prawo do zamknięcia odpowiedniego konta klienta, żądania alternatywnej metody płatności lub blokady biletów. Spółka FlixMobility GmbH nie uzna żadnych roszczeń dotyczących zatwierdzenia lub realizacji takich biletów.

4.5.4 W przypadku oszustwa, próby wprowadzenia w błąd lub podejrzenia innych nielegalnych działań związanych z zakupem, realizacją lub przekazaniem biletów spółka FlixMobility GmbH zastrzega sobie prawo do anulowania, w części lub w całości, zakupionych biletów.

4.5.5 Bilety zakupione w ramach oferty, których cena zmieni się po zakończeniu oferty, należy nabyć po pełnej cenie obowiązującej w dniu przejazdu/dniu, którego dotyczy bilet.

5 Anulowanie i ponowna rezerwacja

5.1 W celu dokonania ponownej rezerwacji należy najpierw anulować pierwotną rezerwację. Anulowania można dokonać przed odjazdem zgodnie z punktem 5.2 i 5.5 lub przez niewykorzystanie biletu zgodnie z punktem 5.6.  Zmiana lub anulowanie rezerwacji u kierowcy nie są możliwe.

5.2 Anulowanie jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych FlixBus lub współpracujących biur i punktów sprzedaży biletów spółkami Flix do 15 minut przed planowanym odjazdem. Podróż tam i z powrotem jest uznawana za jedną rezerwację.

5.3 Po dokonaniu anulowania wystawiany jest voucher. Jest on ważny 12 miesięcy od daty wystawienia i uprawnia pasażera do wykonania nowej rezerwacji w ciągu tego czasu – w wysokości wartości vouchera. Jeśli cena nowej rezerwacji przekracza wartość vouchera, należy opłacić różnicę w cenie. Jeśli jest ona niższa, pozostała kwota vouchera pozostaje dostępna i można ją wykorzystać przy następnej rezerwacji. W przypadku czasowo ograniczonych ofert promocyjnych mogą obowiązywać inne regulacje. Szczegółowe ustalenia znajdują się w warunkach promocji, które można wyświetlić na stronach internetowych.

5.4 Za anulowanie może zostać pobrana opłata za każdy anulowany przejazd i za każdego pasażera. Voucher jest wystawiany na cenę biletu pomniejszoną o koszty procesu anulowania. W przypadku zmiany imienia i nazwiska pasażera należy opłacić różnicę w cenie, jeśli cena za przejazd w międzyczasie wzrosła. Zmiana numeru telefonu jest bezpłatna.

5.5 Jeśli podczas rezerwacji wykorzystany zostanie voucher, w przypadku nowego przejazdu obowiązują takie same warunki anulowania.

5.6 Jeżeli bilet, dla którego przewoźnikiem są spółki Flix, nie zostanie wykorzystany w ramach podróży, opłata za przejazd zostanie zwrócona po przedstawieniu biletu i pomniejszeniu kwoty zwrotu o opłatę manipulacyjną za każdą podróż i pasażera, chyba że pasażer jest w stanie wykazać, że poniesiono szkodę lub szkody w mniejszej wysokości. Ciężar dowodu niewykorzystania biletu spoczywa na pasażerze. Bilet jest generowany dla każdej osoby i każdej podróży. Połączenia z przesiadkami (przesiadkowe) są traktowane jako jedna podróż. Wniosek można złożyć nieformalnie w ciągu 3 miesięcy. Należy go przesłać do spółki FlixMobility lub FlixBus DACH na adres FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Monachium lub FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Opłata manipulacyjna zostanie obniżona do kwoty 2 € (lub do równoważnej kwoty w danej walucie) na pasażera oraz podróż, powiększonej o wszelkie koszty przelewu, jeżeli przewoźnikiem jest spółka FlixMobility GmbH lub FlixBus DACH oraz jeżeli wniosek zostanie złożony niezwłocznie, najpóźniej w ciągu tygodnia od wygaśnięcia ważności biletu. W związku z tym wysokość opłaty manipulacyjnej zależy od czasu, który upłynął pomiędzy odjazdem a złożeniem wniosku.

5.7 Wszystkie wyżej wymienione opłaty manipulacyjne, opłaty za anulowanie oraz wszelkie opłaty za przelew nie są naliczane, jeśli zostanie złożony wniosek o zwrot kosztów ze względu na okoliczności, za które odpowiada firma FlixMobility GmbH lub spółki Flix. Nota uznaniowa opłaty za przewóz po odjęciu wszelkich opłat manipulacyjnych oraz wszystkich opłat za przelewy zostaje przesłana wyłącznie na rachunek podany przez klienta podczas zamówienia, a w przypadku płatności kartą kredytową na jego rachunek karty kredytowej.

6 Właściwość miejscowa sądu

Właściwością miejscową sądu dla kupców, osób prawnych i fizycznych, które nie mają w kraju ogólnej właściwości miejscowej sądu, a także dla osób fizycznych, które po zawarciu umowy przewozu zmieniły swoje miejsce zamieszkania lub swoje zwykłe miejsce pobytu na adres zagraniczny i których miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa, jest Monachium.

7 Nieskuteczność poszczególnych postanowień

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków handlowych i Szczególnych warunków przewozu są lub staną się w całości lub częściowo nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to co do zasady skuteczności umowy przewozu.

 

II Odrębne uregulowania w poszczególnym krajach

1.  Szwecja

 • odnośnie 4.1: W Szwecji na pokładzie pojazdu akceptowane są tylko płatności kartą (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Ponadto w Szwecji można kupić bilet u kierowcy za pomocą mobilnych systemów płatności opartych na NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) (np. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Polska

 • odnośnie 4.1: W przypadku połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z.o.o. na pokładzie pojazdu akceptowane są tylko płatności kartą (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) oraz systemem BLIK.
 • odnośnie 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.6, 6: Niniejsze warunki nie mają zastosowania dla połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • odnośnie 5.1: W przypadku połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z.o.o. anulowanie nie jest możliwe przez niewykorzystanie biletu i zwrot kosztów.
 • odnośnie 5.4: W przypadku połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z.o.o. opłata za anulowanie nie obowiązuje.

3. Czechy

 • odnośnie 5.4: Opłata za anulowanie nie ma zastosowania w przypadku opłat za transport dokonanych w koronach czeskich.
 • odnośnie 6: Wszelkie spory pomiędzy  FlixBus CZ s.r.o. a pasażerami będą rozstrzygane przez  czeskie sądy.

4. Federacja Rosyjska

 • odnośnie 6: Właściwością miejscową sądu dla wszelkich potencjalnych sporów między LLC FlixBus Rus a pasażerem jest miasto, w którym siedzibę ma LLC FlixBus Rus, czyli Moskwa.

5. Wielka Brytania

odnośnie 5.6: Zwrot ceny biletu po wygaśnięciu biletu nie ma zastosowania względem połączeń obsługiwanych przez FlixBus UK Limited.

6. Francja

odnośnie 5.6: Zwrot ceny biletu po wygaśnięciu biletu nie ma zastosowania względem połączeń obsługiwanych na terenie Francji przez FlixBus France S.A.R.L. 

7. Portugalia

odnośnie 5.6: Zwrot ceny biletu po wygaśnięciu biletu nie ma zastosowania względem połączeń obsługiwanych na terenie Portugalii przez FlixBus Portugal Unipessoal LDA.