§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych i zgoda na korzystanie z danych

Portal internetowy FlixMobility GmbH, jak również zintegrowany z nim portal rezerwacji online (zwane dalej wspólnie „stroną internetową”) jest utrzymywany przez firmę FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Monachium (zwaną dalej „FlixMobility” lub „my”). Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też ochrona danych zajmuje w firmie FlixMobility GmbH istotne miejsce i w przypadku ich gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania stosujemy się ściśle do przepisów ustawowych niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz do ustawy o mediach elektronicznych.

Wraz z wyrażeniem zgody na poniższe oświadczenie o ochronie danych udzielają Państwo firmie FlixMobility GmbH zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych zgodnie ustawami o ochronie danych oraz wymienionymi poniżej postanowieniami. Zgodę można odwołać w każdej chwili ze skutkiem przyszłym.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie dane, odnoszące się do określonej lub też możliwej do ustalenia osoby. Obejmują one np. nazwisko, imię, numer telefonu, adres pocztowy lub też adres e-mail.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych.

W celu realizacji zamówienia biletu oraz w celu wykonania usługi przewozowej rejestrujemy, zapisujemy i przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz numer telefonu. Do celu koniecznej realizacji płatności niezbędne są ew. następujące dane dodatkowe: W celu dokonania płatności za zarezerwowany przejazd za pomocą karty kredytowej niezbędne jest podania firmie FlixMobility Państwa pełnego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych karty kredytowej. Numer karty kredytowej nie jest zapisywany, lecz przekazywany bezpośrednio do usługodawcy przetwarzającego płatność. W przypadku opłacania zarezerwowanego przejazdu za pośrednictwem polecenia zapłaty, FlixMobility rejestruje Państwa pełne nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail raz dane konta osobistego. W przypadku realizacji płatności za pomocą usługi przelewu błyskawicznego lub Paypal nie są zapisywane żadne dane dotyczące płatności.

Dane niezbędne w celu realizacji umowy oraz wykonania przejazdu autobusem są przekazywane realizującym usługę przedsiębiorstwom przewozowym oraz stronom trzecim (np. dostawcom usług IT, transportowych, obsługi Klienta oraz przetwarzania płatności) tylko w niezbędnym zakresie w ramach rejestracji oraz w celu realizacji sprzedaży biletów. W uzasadnionych przypadkach (np. uszkodzenia autobusów) zastrzegamy sobie prawo przekazania danych Klienta wykonującemu każdorazowo usługę przewozową partnerowi na rynku przewozowym. Przekazane dane mogą być wykorzystywane przez naszych dostawców usług wyłącznie w celu wykonania ich zadania, lecz nie do innych celów.

FlixMobility nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim w celach reklamowych.

Usługodawcy przetwarzający płatność

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość uruchomienia procesu rezerwacji. Państwa dane zostaną w tym celu ew. przekazane do jednego z wymienionych poniżej, wskazanych każdorazowo w procesie rezerwacji, usługodawców przetwarzających płatność. Płatność może być zrealizowana tylko za pośrednictwem wymienionych w sklepie internetowym procedur płatności online.

  • Realizacja płatności jest wykonywana przez naszego partnera, firmę Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. W celu zapobiegania i wykrywania przypadków oszustwa przekażemy Państwa adres IP firmie Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Państwa adres IP zostanie przy tym zapisany przez firmę Adyen BV. Wszelkie dane są przesyłane w sposób zaszyfrowany. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Dane do kontaktu znajdują się w stopce.
  • Metody płatności, takie jak karta kredytowa, Giropay oraz iDeal realizowane są przez firmę Heidelberger Payment GmbH z siedzibą pod adresem Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg. Ponadto kontakt z danymi dotyczącymi płatności ma firma PAY.ON AG, Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 z siedzibą w Monachium. Heidelberger Payment GmbH to instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi (ZAG) i zarejestrowana przez Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (nr rejestracji: 122914).
  • Metoda płatności Paypal jest realizowana przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez firmę Paypal można znaleźć w zakładce Ochrona danych na stronie firmy Paypal
  • W celu zapobiegania i wykrywania przypadków oszustwa przekażemy Twój adres IP do PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Monachium, Niemcy. Twój adres IP będzie przechowywany przez PAYMILL GmbH przez 72 godziny. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Dane do kontaktu znajdują się w stopce.

Weryfikacja wypłacalności w przypadku polecenia zapłaty realizowanego za pomocą usługi Billpay

Jeśli zdecydują się Państwo na opcję płatności za pośrednictwem naszego partnera Billpay GmbH, w trakcie procesu zamawiania zostanie do Państwa skierowana prośba o podanie firmie Billpay danych niezbędnych do realizacji płatności oraz weryfikacji tożsamości i wypłacalności. Jeśli udzielą Państwo zgody, Państwa dane (imię i nazwisko, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, nr telefonu oraz, w przypadku zakupu za pomocą polecenia zapłaty, podany numer konta), jak również dane związane z Państwa zamówieniem, zostaną przekazane firmie Billpay.

W celu weryfikacji tożsamości oraz wypłacalności firma Billpay lub też działające na zlecenie firmy Billpay przedsiębiorstwo partnerskie przekazuje dane wywiadowniom gospodarczym (wywiadownie) i otrzymuje od nich informacje, jak również ew. informacje o wypłacalności na podstawie procedur matematyczno-statystycznych, do obliczenia których stosowane są przede wszystkim dane adresowe. Szczegółowe informacje na temat stosowanych wywiadowni zawierają Postanowienia dotyczące ochrony danych firmy Billpay GmbH.

Ponadto Billpay zapewnia sobie w razie potrzeby w celu wykrywania oszustw oraz zapobiegania im środki pomocnicze stron trzecich. Dane pozyskane za pomocą tychże środków pomocniczych są ew. zapisywane w sposób zaszyfrowany przez strony trzecie, w związku z czym firma Billpay ma jedynie możliwość ich odczytu. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku wybrania jako sposobu płatności naszego partnera kooperującego Billpay, w przeciwnym razie są usuwane automatycznie po upływie 30 minut.

PAYMILL GmbH

W celu zapobiegania i wykrywania przypadków oszustwa przekażemy Twój adres IP do PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Monachium, Niemcy. Twój adres IP będzie przechowywany przez PAYMILL GmbH przez 72 godziny. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Dane do kontaktu znajdują się w stopce.

Login użytkownika / konto Klienta

Mają Państwo możliwość założenia u nas osobistego konta Klienta. W obszarze konta Klienta chronionym hasłem można wygodnie zarządzać rezerwacjami i zapisywać dane, przydatne podczas przyszłych podróży.

Pola oznaczone jako obowiązkowe (*), które zawierają dane osobowe, są wykorzystywane tylko do wykonania usługi oraz edycji konta użytkownika. Początkowo niezbędny jest tylko adres e-mail. Za jego pomocą weryfikujemy Państwa tożsamość. W ramach rejestracji można również podać dobrowolnie imię i nazwisko, adres oraz w razie potrzeby dane konta.

Dane te są wykorzystywane zarówno do wystawienia faktury, jak również do funkcji automatycznego wstępnego wypełniania formularzy w przypadku przyszłych rezerwacji. Ponadto można również dobrowolnie zapisać swój numer telefonu komórkowego w celu nawiązania kontaktu na wypadek opóźnienia lub też zmiany przebiegu podróży.

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, za pomocą funkcji „Pozostań zalogowany” w Państwa urządzeniu końcowym zapisane zostaną tzw. trwałe pliki cookie, służące do tego, aby podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej nie było konieczne ponowne logowanie. Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli w ustawieniach przeglądarki internetowej została wyłączona możliwość zapisywania takich plików cookie.

Osobiste konto Klienta – a tym samym również zapisane dane osobowe – mogą Państwo w każdej chwili zaktualizować lub usunąć.

Usunięcie nie ma wpływu na dane osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia na podstawie ustawowych terminów przechowywania danych.

Newsletter

W przypadku subskrypcji newslettera Państwa adres e-mail będzie używany do komunikacji z Państwem, w celu przesyłania Państwu np. komunikatów serwisowych, wiadomości systemowych, wiadomości e-mail w celu potwierdzenia rejestracji, do przekazywania informacji dotyczących konta użytkownika, informacji na temat Państwa biletów oraz tras podróży lub też Państwa profili podróży, aż do momentu anulowania subskrypcji. Ponadto wykorzystujemy Państwa adres e-mail do własnych celów reklamowych. Rezygnacja jest możliwa w dowolnym momencie.

Jeśli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku z rezerwacją lub podróżą i nie zgłoszą Państwo sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo przesyłania Państwu regularnie ofert za pośrednictwem wiadomości e-mail na temat produktów z naszej oferty, podobnych do już zakupionych. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać zgodę na takie wykorzystanie Państwa adresu e-mail za pośrednictwem wiadomości wysłanej pod adresem unsubscribe@flixbus.com lub też za pomocą łącza umożliwiającego rezygnację w wiadomości reklamowej, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów innych niż koszty przesyłki wg taryf podstawowych.

Bezpieczeństwo danych

Sferę prywatną użytkowników naszej strony internetowej oraz połączonych z nią systemów chronimy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. Aby zapewnić bezpieczną transmisję danych osobowych, stosujemy protokół szyfrowania SSL 3.0 (jako podstawowa procedura szyfrowania stosowany jest algorytm RSA-2048 do infrastruktury klucza publicznego). Procedura ta stosowana jest z powodzeniem w całej sieci WWW. Wszelkie dane osobowe (nazwisko, adres, dane dotyczące płatności itp.) są w ten sposób szyfrowane i dzięki temu bezpiecznie przesyłane w Internecie. Na podstawie symbolu (zamkniętej kłódki) na dolnym pasku okna przeglądarki mogą Państwo sprawdzić, czy poruszają się Państwo aktualnie w bezpiecznym obszarze.

Cookies

FlixMobility stosuje na stronie internetowej tzw. cookies. Cookies (inaczej ciasteczka) to małe pliki, zapisywane na Państwa nośniku danych, zawierające określone ustawienia oraz dane, służące do komunikacji z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Niektóre stosowane przez nas pliki cookie są po zakończeniu sesji przeglądarki, a więc po zamknięciu przeglądarki, ponownie usuwane (tzw. cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają w pamięci Państwa urządzenia końcowego i umożliwiają nam lub też naszym przedsiębiorstwom partnerskim ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnych odwiedzin (trwałe cookie). Tego typu zapisywanie danych pomaga nam w odpowiednim przygotowaniu naszej strony internetowej dla Państwa oraz ułatwia Państwu korzystanie z niej dzięki temu, że np. określone Państwa wpisy są zapisywane w takiej postaci, iż nie ma potrzeby ich stałego, ponownego wprowadzania. Państwa przeglądarka internetowa umożliwia ustawienie ograniczeń dotyczących korzystania oraz usuwania plików cookie. W funkcjach Pomocy większości przeglądarek można znaleźć objaśnienia, w jaki sposób można zdefiniować takie ograniczenia. Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie, może to ograniczyć funkcję usług naszej oferty internetowej.

Prawo do informacji oraz odwołania zgody

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji na temat zapisanych Państwa danych, jak również prawo ew. sprostowania, usunięcia lub też zablokowania danych. W tej sprawie, jak również w celu uzyskania dalszych informacji lub też skorzystania z prawa odwołania zgody, należy zwrócić się do: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München lub też pod adresem datenschutz@flixbus.de.

Retargetowanie

Do optymalizowania naszych ofert reklamowych oraz do polecania produktów korzystamy z technologii Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). W celach marketingowych zbieramy dane dotyczące zachowań podczas surfowania w Internecie użytkowników odwiedzających nasze strony, a następnie na ich podstawie tworzymy profile zapisywane pod pseudonimami. W tym celu wykorzystywane mogą być pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej podczas ponownej wizyty na stronie. Przechowywane dane o zachowaniach podczas surfowania w Internecie analizowane są za pomocą algorytmu, aby strony trzecie mogły następnie wyświetlać ukierunkowane rekomendacje produktów oparte na zainteresowaniach, które mają postać banerów reklamowych lub reklam na stronach internetowych. Profile użytkowników zapisane pod pseudonimami nie będą łączone z danymi osobowymi bez wyraźnej zgody osób zainteresowanych, do których odnoszą się dane pseudonimy. W dowolnym momencie można cofnąć zgodę na utworzenie profilu użytkownika zapisanego pod pseudonimem w celach związanych z reklamami/ sposobem wyświetlania opartymi na zainteresowaniach. W tym celu należy odwiedzić stronę https://www.google.de/settings/ads. Dalsze informacje na temat reklam opartych na zainteresowaniach można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Ta strona wykorzystuje piksel retargetujący grupy niestandardowych odbiorców sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Za pomocą piksela retargetującego Facebook może tworzyć grupy docelowe dla ogłoszeń Facebook Ads na postawie informacji o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. W tym celu Facebook przechowuje pliki cookie na komputerach użytkowników. Dalsze informacje na temat zakresu i celu zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook oraz na temat opcji ustawień ochrony prywatności znajdują się w Polityce prywatności Facebooka, pod adresem https://facebook.com/policy.php oraz https://www.facebook.com/ads/settings. Wykorzystywanie danych do tworzenia grup odbiorców niestandardowych można zastrzec na stronie www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement oraz na koncie użytkownika Facebooka  (https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsettings%2F%3Ftab%3Dads).

Analizy sieciowe

1. Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia do analizy danych Google Analytics, będącego własnością Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych, zapisywanych w Państwa komputerze i umożliwiających analizę Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej. Na stronie tej wykorzystywany jest ponadto interfejs API AMP klienta Google, który służy do łączenia ze stronami AMP aktywności użytkowników na stronach innych niż AMP za pośrednictwem usługi Google Analytics. Kody śledzenia Google niniejszej strony internetowej korzystają z funkcji „_anonymizeIp()”. W związku z tym adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub też w innych państwach, stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest przetwarzany tylko po skróceniu, w celu wykluczenia możliwości bezpośredniego powiązania z osobą. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela niniejszej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić Państwa sposób korzystania ze strony internetowej, tworzyć raporty na temat aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia właścicielowi strony internetowej dalszych, związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z korzystaniem z Internetu usług. Przekazany w ramach usług Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu Państwa przeglądarki; pragniemy jednakże wskazać na fakt, że w takim wypadku może nie być możliwe ew. korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić przekazywanie wytworzonych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej danych (wł. z Państwa adresem IP) do firmy Google, jak również przetwarzanie tychże danych przez Google, pobierając w tym celu oraz instalując dostępną za pośrednictwem poniższego łącza wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2. adjust

Niniejsza strona internetowa / aplikacja używa m.in. również technologii analizowania „adjust” firmy adjust GmbH („adjust”). adjust wykorzystuje przy tym do celów analizy adresy IP oraz MAC użytkowników, które jednakże są przetwarzane wyłącznie w sposób zanonimizowany. Nie jest przy tym możliwe wytworzenie powiązania z osobą fizyczną. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej / aplikacji do celów analizy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nie zgromadzonych w związku z tym w sposób zanonimizowany danych w określony powyżej sposób i do określonego uprzednio celu.

3. Webtrekk

Do oceny statystycznej stron internetowych posługujemy się technologiami firmy Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Za pomocą usług Webtrekk gromadzimy dane statystyczne na temat korzystania z naszej oferty internetowej.  Firma Webtrekk GmbH uzyskała certyfikat TÜV w zakresie Web Controlling. Kontroli i certyfikacji poddano przy tym zwłaszcza sposób gromadzenia i przetwarzania danych śledzenia pod względem zgodności z zasadami ochrony danych oraz bezpieczeństwa danych. W ramach korzystania z niniejszej strony internetowej są pobierane i oceniane informacje, przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Odbywa się to za pomocą technologii cookie i tzw. pikseli, które są zaimplementowane na każdej stronie internetowej.  Bezpośrednia możliwość powiązania z konkretnymi osobami jest w każdym czasie wykluczona. Zebrane w ten sposób dane służą do tworzenia anonimowych profili użytkowania, stanowiących podstawę statystyk stron internetowych. Dane zgromadzone za pomocą technologii Webtrekk nie będą bez udzielonej oddzielnie zgody osoby zainteresowanej wykorzystywane do identyfikacji danych osobowych użytkownika odwiedzającego niniejsze strony internetowe i nie będą w żadnym czasie łączone z danymi osobowymi za pośrednictwem właściciela pseudonimu.

W każdej chwili ze skutkiem przyszłym można odwołać zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych przez Webtrekk. W tym celu oraz w celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony danych w firmie Webtrekk należy skorzystać z poniższego łącza: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

4. Śledzenie kampanii AdClear

Korzystamy z usług firmy AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin ('AdClear') w celu gromadzenia danych statystycznych na rzecz optymalizacji oferty dla naszych klientów. W tym celu stosuje się również pliki cookie. Dane są gromadzone wyłącznie w formie pseudonimowej. Dane osobowe nie są przesyłane firmie AdClear. Firma AdClear GmbH posiada certyfikat TÜV Saarland w zakresie ochrony danych systemów śledzenia kampanii reklamowych.
W przypadku odmowy zgody na gromadzenie danych przez system śledzenia kampanii AdClear wstawiany jest plik cookie o nazwie „adclearoptout“.
Nie odmówiłeś zgody na gromadzenie danych przez AdClear.
Odmowa zgody na gromadzenie danych przez AdClear

5. AB Tasty 

AB Tasty (AB TASTY SAS) przeprowadza na tej stronie analizy oglądalności stron internetowych. Analizy te wykorzystywane są do testów A/B oraz wielokrotnego wyboru. Usługa ta wykorzystuje pliki Cookie, aby zidentyfikować przeglądarkę użytkownika oraz analizować sposób korzystania z tej witryny. Pliki Cookie nie gromadzą danych osobowych. Dalsze informacje, takie jak sposób przetwarzania danych przez AB Tasty, można znaleźć na stronie https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Na stronie tej można również znaleźć instrukcje umożliwiające wyłączenie funkcji śledzenia w dowolnym momencie.

6. Hotjar

W celu poprawy doświadczeń użytkowników z naszymi stronami internetowymi stosujemy oprogramowanie firmy Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta). Za pomocą tego oprogramowania możemy mierzyć i oceniać zachowanie użytkowników (ruchy kursora myszy, kliknięcia, wpisy przy użyciu klawiatury, wysokość przewijania itp.) na naszych stronach internetowych. W tym celu w pamięci urządzeń końcowych użytkowników zapisywane są pliki cookie i mogą być zapisywane dane użytkowników, np. informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, czasie przebywania na stronie itp. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Hotjar można znaleźć pod adresem https://www.hotjar.com/privacy. Za pomocą łącza https://www.hotjar.com/opt-out można odwołać zgodę na użycie serwisu Hotjar

Wtyczki mediów społecznościowych

1. Facebook

Na naszej stronie internetowej stosowane są tzw.Social Plugins („wtyczki”) serwisu społecznościowego Facebook, będącego własnością Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo Facebook oraz dopiskiem „Wtyczka społecznościowa Facebook” wzgl. „Facebook Social Plugin”. Zestawienie wtyczek serwisu Facebook oraz ich wygląd można znaleźć pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Jeśli otworzą Państwo stronę naszej witryny internetowej, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook. Zawartość wtyczek jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki i jest integrowana ze stroną. Dzięki temu powiązaniu Facebook otrzymuje informację, że w Państwa przeglądarce została otwarta odpowiednia strona naszej witryny internetowej, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu w serwisie Facebook lub też jeśli aktualnie nie są Państwo zalogowani w serwisie Facebook. Informacja ta (włącznie z adresem IP) jest przekazywana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera serwisu Facebook w USA i tam zapisywana.
Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Facebook, Facebook może przyporządkować odwiedziny naszej strony internetowej bezpośrednio do Państwa profilu w serwisie Facebook. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. naciśnięcia przycisku „Lubię to” lub też umieszczenia komentarza, informacja ta jest również przekazywana bezpośrednio do serwera serwisu Facebook i tam zapisywana. Informacje są ponadto publikowane na Państwa profilu w serwisie Facebook oraz wyświetlane Państwa znajomym z Facebooka.
Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamy, badań rynku oraz odpowiedniego do potrzeb kształtowania stron serwisu Facebook. W tym celu tworzone są przez serwis Facebook profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny Państwa sposobu korzystania z naszej strony internetowej pod względem wyświetlanych Państwu na stronach serwisu Facebook ogłoszeń reklamowych, w celu informowania innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu wykonania innych, powiązanych z użytkowaniem serwisu Facebook, usług. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania przez serwis Facebook danych zebranych za pośrednictwem naszej witryny internetowej do Państwa konta na Facebooku, muszą Państwo wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.
Z celem oraz zakresem gromadzenia danych oraz z dalszym przetwarzaniem i wykorzystaniem Państwa danych przez serwis Facebook, jak również z odpowiednimi prawami i możliwościami konfiguracji Państwa sfery danych prywatnych należy zapoznać się w informacjach serwisu Facebook na temat ochrony danych: http://www.facebook.com/policy.php.
Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania przez serwis Facebook danych zebranych za pośrednictwem naszej witryny internetowej bezpośrednio do Państwa profilu w serwisie Facebook, muszą Państwo wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Mogą Państwo całkowicie uniemożliwić załadowanie wtyczek serwisu Facebook wraz z dodatkami (Add-On) do przeglądarki, np. za pomocą programu „Facebook Blocker” (https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking//).

2. Twitter Plugins (np. przycisk „Tweetuj”)

Na naszej stronie internetowej stosowane są tzw.Social Plugins („wtyczki”) usługi mikroblogu Twitter, będącego własnością Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Wtyczki są oznaczone logo Twitter, np. w postaci niebieskiego „ptaszka Twitter”. Zestawienie wtyczek serwisu Twitter oraz ich wygląd można znaleźć pod adresem: https://dev.twitter.com/web/tweet-button.
Jeśli otworzą Państwo stronę naszej witryny internetowej, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Twitter. Zawartość wtyczek jest przekazywana przez Twitter bezpośrednio do przeglądarki i jest integrowana ze stroną. Dzięki temu powiązaniu Twitter otrzymuje informację, że w Państwa przeglądarce została otwarta odpowiednia strona naszej witryny internetowej, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu w serwisie Twitter lub też jeśli aktualnie nie są Państwo zalogowani w serwisie Twitter. Informacja ta (włącznie z adresem IP) jest przekazywana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera serwisu Twitter w USA i tam zapisywana. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Twitter, Twitter może przyporządkować odwiedziny naszej strony internetowej bezpośrednio do Państwa konta Twitter. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. naciśnięcia przycisku „Tweetuj”, odpowiednia informacja jest również przekazywana bezpośrednio do serwera serwisu Twitter i tam zapisywana. Informacje są ponadto publikowane na Państwa koncie w serwisie Twitter oraz wyświetlane Państwa kontaktom.
Z celem oraz zakresem gromadzenia danych oraz z dalszym przetwarzaniem i wykorzystaniem Państwa danych przez serwis Twitter, jak również z odpowiednimi prawami i możliwościami konfiguracji Państwa sfery danych prywatnych należy zapoznać się w informacjach serwisu Twitter na temat ochrony danych: https://twitter.com/privacy.
Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania przez serwis Twitter danych zebranych za pośrednictwem naszej witryny internetowej bezpośrednio do Państwa konta Twitter, muszą Państwo wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Mogą Państwo całkowicie uniemożliwić załadowanie wtyczek serwisu Twitter wraz z dodatkami (Add-On) do przeglądarki, np. za pomocą blokera skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

3. Google+ Plugins (np. przycisk „+1”)

Na naszej stronie internetowej stosowane są tzw.Social Plugins („wtyczki”) serwisu społecznościowego Google+, będącego własnością Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Wtyczki można rozpoznać np. za pomocą symbolu „+1” na białym lub kolorowym tle. Zestawienie wtyczek serwisu Google oraz ich wygląd można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/+/plugins.
Jeśli otworzą Państwo stronę naszej witryny internetowej, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Google. Zawartość wtyczek jest przekazywana przez Google bezpośrednio do przeglądarki i jest integrowana ze stroną. Dzięki temu powiązaniu Google otrzymuje informację, że w Państwa przeglądarce została otwarta odpowiednia strona naszej witryny internetowej, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu w serwisie Google+ lub też jeśli aktualnie nie są Państwo zalogowani w serwisie Google+. Informacja ta (włącznie z adresem IP) jest przekazywana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera serwisu Google w USA i tam zapisywana. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Google+, Google może przyporządkować odwiedziny naszej strony internetowej bezpośrednio do Państwa profilu w serwisie Google+. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. naciśnięcia przycisku „+1”, odpowiednia informacja jest również przekazywana bezpośrednio do serwera serwisu Google i tam zapisywana. Informacje są ponadto publikowane na Państwa profilu Google+ oraz wyświetlane Państwa kontaktom. Z celem oraz zakresem gromadzenia danych oraz z dalszym przetwarzaniem i wykorzystaniem Państwa danych przez Google, jak również z odpowiednimi prawami i możliwościami konfiguracji Państwa sfery danych prywatnych należy zapoznać się w informacjach Google na temat ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania przez serwis Google danych zebranych za pośrednictwem naszej witryny internetowej bezpośrednio do Państwa profilu w serwisie Google+, muszą Państwo wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Mogą Państwo całkowicie uniemożliwić załadowanie wtyczek Google wraz z dodatkami (Add-On) do przeglądarki, np. za pomocą blokera skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).