Jeśli masz problem z otwarciem strony, zadzwoń na +48 22 307 93 34 lub skorzystaj z FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Polityka prywatności

Portal internetowy FlixMobility GmbH oraz włączona do niego witryna umożliwiająca dokonywanie rezerwacji (dalej łącznie zwane „witryna internetowa”) są obsługiwane przez firmę FlixMobility GmbH, z siedzibą pod adresem Friedenheimer Brücke 16, 80639 Monachium (dalej zwana „FlixMobility” lub „my”). Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i jest ona dla nas priorytetem. Podczas gromadzenia, przetwarzania i korzystania z tych danych ściśle przestrzegamy przepisów europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych oraz niemieckiej ustawy o ochronie danych.


1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następującą podstawę prawną:
 

1.1. Stosunek umowny wg art. 6 ustęp 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Dobrowolnie przekazane nam dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji rezerwacji biletów, przewozu oraz otworzenia konta klienta lub w ramach działań przed zawarciem umowy.

Dobrowolnie przekazany numer telefonu komórkowego zapisujemy na wypadek konieczności nawiązania kontaktu w razie opóźnień lub w celu przekazania informacji na temat zmian planu podróży. Do wymaganej realizacji płatności mogą być potrzebne dodatkowo następujące dane: W celu obsługi płatności za zarezerwowany przejazd za pomocą karty kredytowej firma FlixMobility musi znać Państwa pełne imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane karty kredytowej.

1.2. Uzasadnione interesy wg art. 6 ustęp 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

W celu realizacji czynności administracyjnych (świadczenie usług IT, obsługa klienta, księgowość itp.) oraz w celu usprawnienia wewnętrznego zarządzania w naszej firmie, wymagane dane są przekazywane FlixMobility GmbH. W tym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) oraz ewentualnie lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzamy wymagane dane w następujących celach:

  • Dane zapisane w celu wykonania umowy i realizacji przewozów są przekazywane, tylko w koniecznym zakresie, firmie transportu autobusowego, która realizuje przewóz i pozostałym stronom trzecim (np. dostawcom odpowiedzialnym za usługi IT, transport, obsługę klienta, przesyłanie wiadomości e-mail i biuletynu informacyjnego oraz realizację płatności). Dane te są przekazywane w ramach rejestracji oraz sprzedaży biletów. W uzasadnionych przypadkach (np. uszkodzenie autobusów) zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych klienta odpowiedniej firmie transportu autobusowego, która zrealizuje dany przejazd. Przekazywane dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie w celu wykonania powierzonych im zadań. Wykorzystanie tych danych do innych celów jest zakazane. Przetwarzanie danych w ramach umowy odbywa się przy zastosowaniu przepisów dotyczących przetwarzania danych umownych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Firma FlixMobility GmbH wykorzystuje Państwa dane nie tylko do realizacji rezerwacji biletów, ale także do celów marketingowych oraz badań rynkowych i opinii. W ten sposób firma może informować Państwa o dostosowanych do Państwa potrzeb ofertach i nowościach w formie biuletynu informacyjnego. Dlatego przeprowadzamy scoring marketingowy w celu przygotowania dostosowanych reklam, w oparciu o uzasadnione interesy, zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie Państwa danych w celach marketingowych, do badań rynku i opinii oraz do scoringu marketingowego, pisząc na adres FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München lub na adres e-mail data.protection@flixbus.com.
  • W ramach realizacji płatności Państwa dane mogą zostać przekazane wymienionemu poniżej dostawcy usług płatniczych. Numer karty kredytowej lub pozostałe dane bankowe nie są zapisywane przez firmę FlixMobility, lecz przekazywane bezpośrednio dostawcy usług płatności:
    • Płatność jest realizowana przez naszego partnera, firmę Adyen BV z siedzibą pod adresem Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ w Amsterdamie. Aby wykryć i zapobiec oszustwom, przekazujemy Państwa adres IP naszemu partnerowi, firmie Adyen BV z siedzibą pod adresem Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ w Amsterdamie. Państwa adres IP jest zapisywany przez firmę Adyen BV. Wszystkie dane są przekazywane w formie zaszyfrowanej.
    • Płatności za pomocą karty kredytowej, GiroPay i iDeal są realizowane przez firmę Heidelberger Payment GmbH z siedzibą pod adresem Gaisbergstr. 11-13, 69115 w Heidelbergu. Firma PAY.ON AG, z siedzibą pod adresem Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 w Monachium ma również styczność z danymi dotyczącymi płatności. Heidelberger Payment GmbH to instytucja płatnicza w myśl niemieckiej ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG), zarejestrowana w niemieckim urzędzie nadzoru nad usługami płatniczymi (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), którego siedziba mieści się pod adresem Graurheindorfer Str. 108, 53117 w Bonn (numer rejestracyjny: 122914).
    • Płatności za pomocą usługi Paypal są realizowane przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 w Luksemburgu. Dalsze informacje o ochronie danych oferowanej przez firmę Paypal znajdą Państwo w Zasadach zachowania poufności firmy Paypal.


1.3. Wyrażenie zgody według art. 6 ustęp 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Jeśli wybiorą Państwo polecenie zapłaty jako formę płatności, wyrażają Państwo, w ramach rezerwacji biletu, zgodę na przekazanie firmie RatePAY GmbH z siedzibą pod adresem Schlüterstraße 39, 10629 w Berlinie, Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, dane bankowego rachunku bieżącego) oraz danych dotyczących rezerwacji biletu do kontroli tożsamości i wiarygodności kredytowej, a także do sporządzenia umowy. W tym celu dokonujemy cesji naszej wierzytelności na rzecz RatePAY. Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w dodatkowych Ogólnych warunkach handlowych oraz w polityce prywatności dotyczącej płatności RatePAY.


2. Dane logowania / konto klienta

Mają Państwo możliwość założenia w naszym portalu swojego osobistego konta klienta. W chronionej hasłem sekcji konta klienta mogą Państwo wygodnie zarządzać swoimi rezerwacjami oraz zapisać swoje dane, aby skorzystać z nich przy zakupie kolejnych biletów.

Pola oznaczone jako wymagane (*), które zawierają dane osobowe, będą wykorzystywane tylko do założenia oraz przetworzenia konta użytkownika. Na początku potrzebny jest adres e-mail. Na jego podstawie weryfikujemy Państwa tożsamość. W ramach rejestracji mogą Państwo podać dobrowolnie swoje imię i nazwisko, adres lub ew. dane konta.

Te dane będą wykorzystywane do wystawienia faktury, a także przy kolejnych rezerwacjach przez funkcję automatycznego wypełniania formularza. Mogą Państwo również dobrowolnie zapisać swój numer telefonu komórkowego, aby otrzymać wiadomość w razie opóźnienia lub zmiany trasy.

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, za pomocą funkcji „Nie wylogowuj mnie” na Państwa urządzeniu zostaną zapisane tzw. trwałe pliki cookie, dzięki którym przy kolejnej wizycie w naszej witrynie nie będą się Państwo musieli ponownie logować. Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli w ustawieniach przeglądarki dezaktywowali Państwo funkcję zapisywania takich plików cookie.

W każdej chwili mogą Państwo aktualizować lub usunąć swoje konto klienta, a wraz z nim również Państwa zapisane dane osobowe.

Usunięcie nie będzie dotyczyło danych osobowych wymaganych do wykonania umowy objętych ustawowymi terminami przechowywania.
 

3. Biuletyn informacyjny

Adres e-mail pozyskany podczas zamawiania biletu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak również zebrane dane osobowe, będą wykorzystywane do komunikacji z Państwem (np. komunikaty serwisowe, powiadomienia systemowe, wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz do przekazywania informacji o koncie użytkownika, informacji dotyczących Państwa biletów oraz tras podróży lub profili podróży).

Otrzymany w związku z rezerwacją lub podróżą adres e-mail wykorzystujemy ponadto zgodnie z art. 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) w celu regularnego wysyłania Państwu ofert produktów z naszego asortymentu, podobnych do już zakupionych, za pomocą poczty elektronicznej. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na wykorzystanie adresu e-mail, wysyłając wiadomość na adres unsubscribe@flixbus.com lub za pomocą łącza rezygnacji z biuletynu informacyjnego. 

Jeśli zapiszą się Państwo do biuletynu informacyjnego za pomocą specjalnego łącza, rejestracja odbywa się za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na wykorzystanie adresu e-mail, wysyłając wiadomość na adres unsubscribe@flixbus.com lub korzystając z łącza rezygnacji z biuletynu informacyjnego.
 

4. Bezpieczeństwo danych

Sferę prywatną użytkowników naszej witryny internetowej oraz powiązanych systemów chronimy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. Aby zagwarantować bezpieczną transmisję danych osobowych, korzystamy z protokołu szyfrowania TLS (jako podstawowy proces szyfrowania stosowany jest RSA-2048 w przypadku infrastruktury klucza publicznego). Ten proces jest z powodzeniem stosowany w całej sieci Web. Wszystkie dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres oraz informacje dotyczące płatności) są dzięki temu szyfrowane i w ten sposób bezpiecznie przesyłane w Internecie. Jeśli na niższym pasku przeglądarki internetowej widoczny jest symbol zamkniętej kłódki, oznacza to, że poruszają się Państwo po bezpiecznym obszarze.
 

5. Transmisja danych w państwach trzecich

Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo w Niemczech lub krajach Unii Europejskiej. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w krajach trzecich w sposób zaplanowany, jest to możliwe tylko w niektórych przypadkach i pod warunkiem, że stopień ochrony danych w kraju trzecim zostanie uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni zgodnie z art. 45 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub według standardowych klauzul umownych UE.
 

6.  Czas przechowywania danych

Zapisujemy dane, jeśli jest to wymagane do danego celu przetwarzania (np. wykonanie umowy, cele marketingowe) oraz w celach zgodności z przepisami handlowymi i podatkowymi dotyczącymi przechowywania danych zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i § 257 ustęp 1 niemieckiego Kodeksu handlowego oraz § 147 ustęp 2 ordynacji podatkowej.


7. Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma FlixMobility GmbH, z siedzibą pod adresem Friedenheimer Brücke 16, 80639 w Monachium, korzystająca z adresu e-mail uslugi@flixbus.pl, reprezentowana przez prezesów André Schwämmleina, Arnda Schwierholza, Daniela Kraussa i Jochena Engerta.

8. Prawo do informacji oraz składania skarg

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji na temat zebranych na Państwa temat danych oraz ew. prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie zebranych na Państwa temat danych danych. W tym celu należy się zwrócić do firmy FlixMobility GmbH, z siedzibą pod adresem Friedenheimer Brücke 16, 80639 w Monachium, lub przesłać do nas wiadomość e-mail na adres data.protection@flixbus.com.       

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem data.protection@flixbus.com.

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi w związku z ochroną danych do odpowiedniego dla naszej firmy organu nadzoru.

9. Zastosowanie plików cookie

Podczas odwiedzin w naszej witrynie internetowej w Państwa przeglądarce zapisywane są informacje w formie plików cookie (niewielkich plików tekstowych). W tych plikach zapisywane są dane o tym, jak korzystają Państwo z witryny internetowej (identyfikator, data odwiedzin itp.). Pliki cookie ułatwiają Państwu korzystanie z naszej oferty online dzięki różnym funkcjom (jak np. rozpoznawanie odwiedzających). Ponadto możemy dzięki nim lepiej dostosować naszą ofertę internetową do Państwa potrzeb. Mogą Państwo dezaktywować funkcję zapisywania plików cookie oraz usunąć już istniejące pliki cookie, wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach swojej przeglądarki. W dziale pomocy większości przeglądarek wyjaśniono, w jaki sposób należy wprowadzić te ustawienia. Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie, może mieć to negatywny wpływ na wyświetlanie oferty internetowej. Dlatego też zalecamy pozostawienie włączonej funkcji plików cookie.

Ponadto korzystamy z plików cookie usługodawców zewnętrznych w celu zastosowania technologii retargetingu i remarketingu, dzięki którym możemy optymalizować naszą ofertę marketingową oraz z których korzystamy do celów marketingowych w oparciu o zainteresowania. Zapisane zachowania związane z przeglądaniem stron są analizowane za pomocą algorytmu, dzięki czemu na zewnętrznych stronach internetowych mogą być wyświetlane oferty produktów w formie banerów lub reklam, zgodnie z zainteresowaniami. Profile użytkowania pod pseudonimem nie są zapisywane razem z danymi osobowymi danego pseudonimu bez odrębnej i wyraźnej zgody osoby, której te dane dotyczą.

Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób można wprowadzić takie ustawienia w różnych przeglądarkach otrzymają Państwo na następujących stronach internetowych: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/lub Digital Advertising Alliance. Znajdą tam Państwo również informacje, jak usunąć pliki cookie z komputera, a także ogólne informacje o tych plikach.

9.1 Niezbędne pliki cookie

9.1.1 AB Tasty

Ponadto niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analizy internetowej AB Tasty firmy AB TASTY SAS do testów A/B oraz MVT. Usługa ta korzysta z plików cookie, aby zidentyfikować przeglądarkę użytkownika oraz analizować sposób, w jaki korzysta się z niniejszej witryny internetowej. Te pliki cookie nie gromadzą danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych przez AB Tasty można znaleźć pod adresem https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Na tej stronie znajdą Państwo ponadto instrukcję dezaktywacji funkcji śledzenia. Z tej opcji można skorzystać w dowolnym momencie.

9.1.2 adjust

Niniejsza witryna internetowa/aplikacja wykorzystuje m.in. również technologię analityczną „adjust” firmy adjust GmbH (dalej zwaną „adjust”). Technologia adjust korzysta przy tym z analizy adresów IP i MAC użytkowników, lecz wyłącznie w postaci zanonimizowanej. W ten sposób na podstawie tych adresów nie można uzyskać informacji o osobie fizycznej. Korzystając z niniejszej witryny internetowej/aplikacji, wyrażają Państwo niniejszym zgodę na przetwarzanie zebranych w ten sposób w formie anonimowej danych do celów analizy, w sposób opisany powyżej oraz do celu opisanego powyżej. W każdej chwili można wycofać zgodę na zbieranie i zapisywanie danych przez usługę adjust ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy kliknąć następujący odnośnik: https://www.adjust.com/opt-out/ 

9.1.3 Adtriba

Na tej stronie za pomocą technologii firmy AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) są gromadzone i zapisywane dane, które służą do tworzenia profili użytkowników z zastosowaniem pseudonimów. Profile użytkowników są z kolei wykorzystywane do analizy zachowania odwiedzających stronę i są analizowane w celu optymalizacji i dostosowywania naszej oferty do ich potrzeb. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie dane tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym odwiedzających naszą stronę internetową, umożliwiając tym samym ich ponowne rozpoznawanie przy kolejnych odwiedzinach. Profile użytkowania pod pseudonimem nie są zapisywane razem z danymi osobowymi danego pseudonimu bez odrębnej i wyraźnej zgody.

9.1.4 Tapad

Raporty cross-app i cross-device

Nasza strona internetowa zbiera i wykorzystuje informacje z różnych aplikacji i różnych urządzeń w celu sporządzania raportów. Nasza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych, które umożliwiałyby identyfikację konkretnej osoby, również na potrzeby aplikacji i urządzeń. Na naszej stronie internetowej są stosowane określone technologie w celu śledzenia użytkowników za pomocą aplikacji i urządzeń, w tym synchronizacja plików cookie i ID.

9.1.5 Snowplow

Niniejsza witryna internetowa/aplikacja korzysta ze Snowplow Opensource, technologii analitycznej firmy Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Wielka Brytania). Za pomocą tej technologii analitycznej gromadzimy dane statystyczne dotyczące korzystania z niniejszej witryny. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej przeglądarka użytkownika przekazuje informacje, które są gromadzone i analizowane. Odbywa się to dzięki technologii plików cookie oraz pikseli, które są zintegrowane w każdej stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane służą do tworzenia profili użytkowania, które z kolei stanowią podstawę statystyk internetowych. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim wypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej będą w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może zapobiec rejestracji przez FlixMobility wygenerowanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez niego z witryny internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez FlixMobility, składając swój sprzeciw pod następującym adresem: data.protection@flixbus.com

9.1.6 Webtrekk

W celu analizy statystycznej niniejszej witryny internetowej korzystamy z technologii firmy Webtrekk GmbH, z siedzibą pod adresem Robert-Koch-Platz 4, 10115 w Berlinie. Za pomocą usług Webtrekk gromadzimy dane statystyczne dotyczące korzystania z niniejszej witryny. Firma Webtrekk GmbH uzyskała certyfikat TÜV w zakresie web controllingu. W szczególności sprawdzono i certyfikowano gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących śledzenia pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych oraz bezpieczeństwa danych. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej Państwa przeglądarka przekazuje informacje, które są gromadzone i analizowane. Odbywa się to dzięki tzw. technologii plików cookie oraz piksel, które są zintegrowane w każdej stronie internetowej. Na podstawie tych danych nie można rozpoznać danej osoby. Zgromadzone w ten sposób dane służą do tworzenia anonimowych profili użytkowania, które z kolei stanowią podstawę statystyk internetowych. Dane zgromadzone za pomocą technologii Webtrekk nie są wykorzystywane bezpośrednio do zidentyfikowania osoby odwiedzającej te strony internetowe oraz w żadnym wypadku nie są zapisywane razem z danymi osobowymi właściciela pseudonimu, chyba że wyrazi on na to oddzielną zgodę.
Zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych przez usługę Webtrekk można w każdej chwili wycofać ze skutkiem w przyszłości. W tym celu oraz aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych przez firmę Webtrekk, należy odwiedzić stronę: https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/.

9.1.7 Google AdWords

W celu optymalizacji naszej oferty marketingowej oraz ofert produktów korzystamy z technologii firmy Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, „Google“) do tworzenia profili użytkowania pod pseudonimem, z informacjami o sposobie przeglądania stron przez odwiedzających. W tym celu stosowane są pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej przy kolejnej wizycie. Zapisane zachowania związane z przeglądaniem stron są analizowane za pomocą algorytmu, dzięki czemu na zewnętrznych stronach internetowych mogą być wyświetlane oferty produktów, w formie banerów lub reklam, zgodne z zainteresowaniami. Profile użytkowania pod pseudonimem nie są zapisywane razem z danymi osobowymi danego pseudonimu bez odrębnej i wyraźnej zgody osoby, której te dane dotyczą. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na tworzenie profili użytkowania pod pseudonimem, mających na celu udostępnianie reklam dostosowanych do zainteresowań, odwiedzając stronę https://www.google.de/settings/ads. Dalsze informacje na temat reklam dostosowanych do zainteresowań znajdą Państwo na stronie http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.1.8 Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzystają Państwo z witryny internetowej. Ponadto niniejsza witryna internetowa korzysta z interfejsu API identyfikatora klienta Google AMP, aby powiązać aktywność użytkowników na stronach AMP z ich aktywnością na stronach innych niż AMP za pomocą usługi Google Analytics. Kody śledzenia Google na tej witrynie internetowej korzystają z funkcji „_anonymizeIp()”. W ten sposób adres IP jest przetwarzany na terenie krajów UE lub innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w formie skróconej, co wyklucza możliwość bezpośredniego rozpoznania danej osoby. Pełny adres IP przenoszony jest na serwery Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest on skracany, tylko w wyjątkowych wypadkach. Na zlecenie właściciela niniejszej witryny internetowej Google korzysta z tych informacji do analizy korzystania przez Państwa z niniejszej witryny internetowej, do przygotowywania raportów na temat aktywności w niniejszej witrynie internetowej oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu na rzecz właściciela witryny internetowej. Adres IP zarejestrowany przez Google Analytics za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej nie jest zapisywany przez Google razem z innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej mogą będą w pełni dostępne. Ponadto mogą Państwo nie wyrazić zgody na gromadzenie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz danych dotyczących korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz na przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, która dostępną jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

9.2 Funkcjonalne pliki cookie

9.2.1 Hotjar

W celu zapewnienia użytkownikom większej wygody w obsłudze naszych stron internetowych korzystamy z oprogramowania firmy Hotjar http://www.hotjar.com z siedzibą pod adresem 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa. Za pomocą tego oprogramowania możemy zmierzyć i analizować zachowania użytkowników (ruchy myszką, kliknięcia, tekst wpisywany za pomocą klawiatury, długość scrollowania itp.) na naszych stronach internetowych. W tym celu na urządzeniach końcowych użytkowników umieszczane są pliki cookie, które mogą zapisywać takie informacje, jak dane przeglądarki, system operacyjny, czas przebywania na stronie itd. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Hotjar znajdą Państwo na stronie: http://www.hotjar.com/privacy. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na korzystanie z usług firmy, odwiedzając stronę https://www.hotjar.com/opt-out.

9.2.2 Google Optimize

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy i optymalizacji stron internetowych „Google Optimize”, świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „Google Optimize”). Korzystamy z usługi Google Optimize, aby zwiększyć atrakcyjność oraz polepszyć zawartość i funkcjonalność naszej witryny internetowej poprzez udostępnianie nowych funkcji i treści procentowi naszych użytkowników oraz poprzez statystyczną ocenę zmian w użytkowaniu. Google Optimize jest podusługą Google Analytics (patrz sekcja Google Analytics).

Google Optimize wykorzystuje pliki cookie, aby optymalizować i analizować sposób korzystania z naszej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy z Google Optimize z aktywowaną anonimizacją IP, dzięki czemu w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Twój adres IP jest wcześniej skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z naszej witryny przez użytkownika, tworzenia raportów z testów optymalizacyjnych i związanej z nimi aktywności na witrynach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, dostosowując odpowiednio ustawienia przeglądarki internetowej. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu generowanych danych i przekazywaniu danych związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej (w tym adresu IP) do Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. Bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google, dostępnej pod adresem http://www.google.com/policies/privacy.

9.3 Marketingowe pliki cookie

9.3.1 . Grupy niestandardowych odbiorców w witrynie Facebook

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologię piksela do retargetingu grup niestandardowych odbiorców serwisu społecznościowego Facebook, z siedzibą pod adresem 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, w Stanach Zjednoczonych. Za pomocą piksela do retargetingu witryna Facebook może wykorzystać odwiedzających naszą witrynę internetową jako grupę docelową reklam serwisu Facebook. W tym celu na Państwa komputerze zapisywany jest plik cookie witryny Facebook. Dalsze informacje o zakresie i celu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez witrynę Facebook, a także możliwości wprowadzenia ustawień chroniących Państwa sferę prywatną, znajdą Państwo w wytycznych o ochronie danych, które znajdą Państwo pod adresem https://facebook.com/policy.php i https://www.facebook.com/ads/settings. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na korzystanie z grup niestandardowych odbiorców pod adresem http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory oraz tutaj w przypadku użytkowników posiadających konto w portalu Facebook.

10. Wtyczki społecznościowe

W naszej witrynie internetowej korzystamy z wtyczek portali społecznościowych firmy Facebook Inc., z siedzibą pod adresem 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone; firmy Twitter, Inc., z siedzibą pod adresem 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone; firmy Google Inc., z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, Stany Zjednoczone; firmy Pinterest, Inc., z siedzibą pod adresem 635 High Street, Palo Alto, CA, Stany Zjednoczone oraz firmy Instagram Inc., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 Stany Zjednoczone.

Te wtyczki znajdują się na naszych stronach z produktami i początkowo są wyłączone. Jeśli klikną Państwo odpowiedni przycisk, otworzy się nowe okno z zaproszeniem do zalogowania się w danym serwisie społecznościowym. W takim przypadku na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie. Jeśli nie klikną Państwo tego przycisku lub nie są Państwo zalogowani w danym portalu społecznościowym, plik cookie nie zostanie zapisany na Państwa komputerze.

Jeśli są Państwo użytkownikiem danego portalu społecznościowego i są Państwo zalogowani, po kliknięciu przycisku ta informacja zostanie przekazana do Państwa profilu w danym serwisie. Gdy wchodzą Państwo w interakcje z wtyczką, na przykład klikając przycisk witryny Facebook „Lubię to” lub zostawiając komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do serwisu społecznościowego, a następnie zostanie tam zapisana. Cel i zakres zapisywania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez określonego usługodawcę oraz związane z tym przysługujące Państwu prawa i możliwości wprowadzenia ustawień w celu ochrony swojej prywatności mogą Państwo znaleźć w polityce ochrony prywatności następujących usługodawców:

Za działanie strony w portalu Facebook odpowiedzialność ponosi nasza firma wspólnie z firmą Facebook. Korzystamy przy tym z udostępnianych przez firmę Facebook anonimizowanych danych statystycznych do analizy naszej strony w portalu Facebook w myśl art. 6 ustęp 1 lit. f RODO. Za gromadzenie i przetwarzanie tych danych odpowiedzialna jest firma Facebook. Dalsze informacje na temat gromadzenia i przetwarzania tych danych oraz Państwa praw względem firmy Facebook można uzyskać w zasadach zachowania poufności*, jakie zamieściliśmy na naszej stronie w portalu Facebook.

* bit.ly/FB-PrivacyPolicy-PL