Dane firmy

Wydawca strony

FlixMobility GmbH 

Kontakt
Adres: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München
Tel: +49 (0)30 300 137 300*
E-Mail: kontakt@flixbus.pl

* (Prosimy pamiętać, że opłaty za połączenia telefoniczne z linii stacjonarnych oraz komórkowych zależą od cen poszczególnych operatorów.)

Dyrektorzy zarządzający

André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Rejestr handlowy

Sąd Rejonowy w Monachium, HRB 197620

Numer identyfikacyjny VAT

DE 283764680

Odpowiedzialny za treści zgodnie z § 55 II Umowy państwowej w sprawie radiofonii

Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 München
E-Mail: kontakt@flixbus.pl

Odpowiedzialność za treści

Treści zawarte na naszych stronach internetowych zostały opracowane z największą starannością. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność . Jako podmiot oferujący tę usługę odpowiadamy zgodnie z § 7 ust. 1 Ustawy o telemediach za własne treści zamieszczone na tych stronach w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów. Zgodnie z §§ 8 do 10 Ustawy o telemediach nie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia nadzoru nad przekazanymi nam lub zapisanymi w pamięci obcymi informacjami, ani też do identyfikowania okoliczności, które wskazywałyby na działalność niezgodną z prawem. Zasada ta nie narusza obowiązku usunięcia lub uniemożliwienia korzystania z informacji w zakresie nałożonym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednakże dopiero od chwili powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Po uzyskaniu wiedzy o danych naruszeniach prawa treści te zostaną bezzwłocznie usunięte.

Od 09.01.2016 obowiązuje nowe rozporządzenie UE (Rozporządzenie UE 524/2013) zobowiązujące sprzedawców internetowych do zamieszczenia na swojej stronie internetowej odnośnika do tzw. systemu ODR Komisji Europejskiej. Ta strona internetowa stworzona przez Komisję Europejską ma być gotowa od 15.02.2016. Dzięki niej zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci w przypadku sporów związanych z internetową umową kupna-sprzedaży mają mieć możliwość skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów. Przewiduje się, że skargi złożone przez internetowy system ODR zostaną przekazane krajowym instytucjom rozstrzygającym spory w kraju sprzedawcy internetowego.