Dane firmy

Wydawca strony

Flix SE

Kontakt
Adres: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München
Tel: +48 22 307 93 34*
E-Mail: uslugi@flixbus.pl

* (Prosimy pamiętać, że opłaty za połączenia telefoniczne z linii stacjonarnych oraz komórkowych zależą od cen poszczególnych operatorów.)

Przewodniczący rady nadzorczej
Bodo Uebber

Członkowie zarządu
André Schwämmlein (przewodniczący), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Rejestr handlowy

Sąd Rejonowy w Monachium, HRB 274912

Numer identyfikacyjny VAT

DE 283764680

Odpowiedzialny zgodnie z § 18 par. 2 MStV

Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-Mail: uslugi@flixbus.pl

Odpowiedzialność za treści

Treści zawarte na naszych stronach internetowych zostały opracowane z największą starannością. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność . Jako podmiot oferujący tę usługę odpowiadamy zgodnie z § 7 ust. 1 Ustawy o telemediach za własne treści zamieszczone na tych stronach w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów. Zgodnie z §§ 8 do 10 Ustawy o telemediach nie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia nadzoru nad przekazanymi nam lub zapisanymi w pamięci obcymi informacjami, ani też do identyfikowania okoliczności, które wskazywałyby na działalność niezgodną z prawem. Zasada ta nie narusza obowiązku usunięcia lub uniemożliwienia korzystania z informacji w zakresie nałożonym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednakże dopiero od chwili powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Po uzyskaniu wiedzy o danych naruszeniach prawa treści te zostaną bezzwłocznie usunięte.

Komisja Europejska oddaje do dyspozycji platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR), dostępną pod adresem internetowym: www.ec.europa.eu/consumers/odr Jesteśmy częścią procedury rozstrzygania sporów, zanim skierowane zostaną one do instytucji, które zajmują się sporami konsumenckimi. Listę z danymi kontaktowymi zatwierdzonych instytucji znajdą Państwo pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. Prosimy zapoznać się z Schlichtungsstelle öffentlicher Persnonenverkehr e.V. (Centrum pozasądowego rozwiązywania sporów w publicznym transporcie zbiorowym) (www.soep-online.de).

 

Niniejsze dane mają również zastosowanie do naszych kanałów społecznościowych na: Facebooku, Instagramie, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitterze, Xing, Pinterest, Kununu. Listę poszczególnych kanałów można znaleźć tutaj.