Opłaty transakcyjne

Poniższa tabela przedstawia kraje, w których pobierana jest opłata transakcyjna, oraz kwotę opłaty transakcyjnej.

Kraj Opłata transakcyjna
Holandia 1.5%
Belgia 1.5%
Luksemburg 1.5%

Opłata transakcyjna stanowi procent całkowitej wartości zamówienia. Dlatego też podatek od sprzedaży (VAT) jest również naliczany od tej opłaty.

Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach