§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Podróż autobusem neutralna dla klimatu - czy to w ogóle możliwe?

Ekologicznie i oszczędnie w podróży autobusem
FlixBus - składka na ochronę klimatu

Wkład FlixBus w ochronę klimatu – tak to działa

Przy rezerwacji online w sklepie FlixBus po wyborze trasy po prostu zaznacz opcję „Składka na ochronę klimatu“. Powstające podczas Twojej podróży emisje CO2 zostaną wówczas dokładnie obliczone na podstawie kilometrów i liczby pasażerów. Przy zamówieniu wyliczona kwota zostanie automatycznie doliczona do ceny biletu. Twoja składka na środowisko wynosi około 1-3% ceny biletu. Kwota zostanie zainwestowana w projekt ochrony klimatu, certyfikowany według międzynarodowych standardów ekologicznych, by zrekompensować powstałą ilość CO2. O wsparciu danego projektu ochrony klimatu decydują użytkownicy na stronie FlixBus na Facebooku. 

Statystyki o zanieczyszczeniu środowiska przez środki transportu

Podróżuj zielono! - lepiej dla klimatu

Autobusy FlixBus są szczególnie oszczędne w zużyciu paliwa i emitują nadzwyczaj mało spalin. Obniżenie emisji do zera nie jest możliwe nawet w przypadku najbardziej ekologicznych autobusów. Dlatego u nas we współpracy z ClimatePartner masz możliwość indywidualnie zrekompensować obciążenie środowiska Twoją podróżą z FlixBus. W oparciu o zasadę certyfikatu emisji dowolną składkę na środowisko inwestujemy przy rezerwacji online w projekt ochrony klimatu, który rekompensuje ekwiwalentną ilość emisji CO2.

Tak wykorzystywane są rekompensaty na rzecz ochrony środowiska w 2017 r

Wpłacając składkę na program ochrony środowiska FlixBus, w roku 2017 pomagasz sfinansować akredytowany przez ONZ oraz Gold Standard projekt atmosfair „Energooszczędne piece” w Rwandzie. Wydajne piece zużywają około 80% mniej drewna w porównaniu z tradycyjnymi paleniskami powszechnie stosowanymi do gotowania w Rwandzie. Projekt pomaga chronić miejscowe lasy, między innymi ostatnie na świecie siedlisko goryli górskich, i tym samym przyczynia się do globalnej ochrony środowiska. Projekt wspomaga ponadto zrównoważony rozwój w Rwandzie, która ze względu na swój status społeczno-gospodarczy jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie. Projekt ma pozytywny wpływ na jakość życia miejscowej ludności:

  • Dotacje na piece „model Save80” dla każdej rodziny
  • Podwyższanie jakości życia poprzez zmniejszenie kosztów oraz czasu realizacji zamówień na drewno opałowe
  • Badania medyczne pokazują wyraźną poprawę funkcjonowania płuc użytkowników pieców
 

Tak wykorzystywane są rekompensaty na rzecz ochrony środowiska w 2016 r

FlixBus wspiera budowę wiatraków na wyspie Aruba

Dzięki Twojej składce na ochronę klimatu, w roku 2016 wspieramy projekt energii wiatrowej na karaibskiej wyspie Aruba. Finansujemy budowę i konserwację wiatraków będących alternatywnym, zrównoważonym źródłem energii. Park wiatrowy na wyspie jest pionierskim projektem ważnym dla całych Karaibów, pozwalającym korzystać z dostępnej na miejscu energii odnawialnej. Inwestycja w energię wiatrową zwiększa krajowe bezpieczeństwo energetyczne, przyczynia się do ochrony globalnego klimatu oraz wspiera rozwój zrównoważonego pozyskiwania energii. Oprócz ochrony klimatycznej, projekt jest cenny również dla lokalnej społeczności:

  • Większa niezależność od zagranicznych źródeł energii dzięki większej samowystarczalności regionu
  • Wzmocnienie gospodarki lokalnej dzięki stworzeniu nowych miejsc pracy przy budowie, obsłudze i konserwacji instalacji
  • Wsparcie dla regionalnej infrastruktury w powiązaniu z projektem w zakresie energii wiatrowej
  • Poprawa jakości powietrza dzięki redukcji emisji szkodliwych substancji, która była związana z dotychczasowym pozyskiwaniem energii z paliw kopalnych