Zrównoważony rozwój Flixa

Nasza wizja zrównoważonego rozwoju

 

"Zapewniamy przyjazne środowisku i przystępne cenowo podróże dla każdego."


Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszego DNA odkąd wprowadziliśmy nasze pierwsze autobusy na drogi. Bardziej niż kiedykolwiek kierujemy się naszym celem, aby dostarczać zrównoważone i niedrogie podróże, aby każdy mógł doświadczyć świata. We Flixie naszym celem jest osiągnięcie równowagi między ekologią, gospodarką i społeczeństwem, a także tworzenie wspólnych wartości dla naszych interesariuszy. Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej mobilności dla wszystkich, ochrony wysokiej etyki biznesowej i uczciwości oraz przyczyniania się do pozytywnego wpływu na naszą planetę, ludzi i społeczeństwo jako całość.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na ramach środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG). Tutaj zdefiniowaliśmy nasze główne filary strategiczne jako Planeta, Ludzie, Podróże jak również ich fundament – nasz Ład korporacyjny.

Ochrona planety

Jako globalny dostawca technologii w zakresie przystępnych cenowo, dostępnych i intermodalnych podróży, Flix ponosi ogromną odpowiedzialność za ochronę planety i dawanie dobrego przykładu. Wraz z naszymi partnerami wyznaczamy wysokie standardy środowiskowe i przesuwamy granice alternatywnych technologii mobilności, zapewniając już dziś bardziej zrównoważone zbiorowe alternatywy dla samochodu.

Wybierając usługi Flixa, pasażerowie mogli uniknąć 1,1 miliona ton CO2 w 2023 roku.

>> Pobierz kryteria raportowania unikniętych emisji

Nasza misja

 • Zapewnienie wysokich standardów środowiskowych dla flot FlixBusa i FlixTrain.
 • Poprawa wdrażania zrównoważonych podróży poprzez alternatywne technologie napędowe i paliwowe.
 • Poprawa efektywności energetycznej w operacjach poprzez przyjęcie zrównoważonych praktyk w biurach, zamówieniach i polityce podróży.

W trosce o ludzi

W transporcie zbiorowym bezpieczeństwo jest kluczowe dla wszystkich – naszych klientów, pracowników i załogi. Co więcej, jednym z największych wyzwań naszych czasów jest promowanie równego, zróżnicowanego i integracyjnego społeczeństwa. Wraz z naszymi partnerami w całym łańcuchu wartości podnosimy poprzeczkę bezpieczeństwa drogowego i standardów społecznych w sektorze mobilności, aby stworzyć bezpieczne, równe, zróżnicowane i integracyjne środowisko w miejscu pracy i szerszym społeczeństwie

Nasza misja

 • Bezpieczeństwo klientów, pracowników i załogi stawiamy na pierwszym miejscu. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa w naszych autobusach znajduje się tutaj.
 • Zapewnienie uczciwego wynagrodzenia i godnych warunków pracy dla pracowników i załogi.
 • Uwzględnienie różnorodności, równości i integracji (DEI) w kulturze i wartościach naszej firmy.
 • Bycie odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym i wywieranie pozytywnego wpływu społecznego poprzez strategiczne partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Umożliwianie podróżowania

Podróż znajduje się w ważnym punkcie zwrotnym, koncentrując się na kilku aspektach. Środki ochrony klimatu to inwestycja w naszą przyszłość, a nasze zaangażowanie w łączenie ludzi na całym świecie z przystępnymi cenowo i dostępnymi podróżami poprawia codzienne życie naszych klientów. Wraz z naszymi partnerami kształtujemy przyszłość sektora poprzez innowacje i partnerstwa w całej branży.

Nasza misja

 • Zapewnienie przystępnych cenowo, dostępnych i intermodalnych opcji podróży w celu połączenia społeczności i regionów.
 • Dążenie do neutralności węglowej, testowanie wielu rozwiązań w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko, podczas gdy brakuje technologii bezemisyjnych na długich dystansach.
 • Budowanie partnerstw z wieloma interesariuszami w celu zwiększenia skali alternatywnych technologii napędowych i paliwowych we flocie naszych partnerów oraz przekształcenia rynku autokarów dalekobieżnych.

Silne zarządzanie jako fundament

Dawanie dobrego przykładu jest naszą podstawową wartością. Dlatego postrzegamy silne zarządzanie we Flixie i w całym łańcuchu wartości jako podstawę naszych trzech strategicznych filarów Ludzie, Planeta i Podróże. Ustanowiliśmy Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju na poziomie Zarządu jako organ nadzorujący wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komitetowi przewodniczy dyrektor generalny, a kierownictwo wyższego szczebla pełni rolę ambasadorów biznesowych w różnych działach, co zapewnia integrację celów i działań w zakresie zrównoważonego rozwoju z praktykami biznesowymi. Ustanowiono wiele zasad zarządzania i etyki biznesowej, na przykład ochronę danych, kodeks postępowania dla pracowników, kodeks postępowania dla partnerów biznesowych. 

Nasza misja

 • Przestrzeganie wysokich standardów etyki biznesowej i wymogów regulacyjnych.
 • Przestrzeganie międzynarodowych praw człowieka i przepisów prawa pracy.
 • Wzmocnienie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem wartości i integracja wysokich standardów środowiskowych i społecznych.
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych.

Matryca podwójnej istotności

Zgodnie z ramami GRI, w 2022 r. przeprowadziliśmy analizę podwójnej istotności z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, aby zidentyfikować najważniejsze tematy dla naszego zrównoważonego rozwoju. Wyniki obejmują 14 istotnych tematów, które wykazują duży wpływ na długoterminowy sukces firmy, a także na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.