I. Dla spółek Flix: Ogólne warunki przewozu

Stan: 06.01.2023

1  Zastosowanie niniejszych warunków

Warunki przewozu obowiązują w związku z przewozem pasażerów w sieci autobusów dalekobieżnych FlixBus. Środki komunikacji służą do przewozu osób.

1.1 Niniejsze Ogólne warunki przewozu dotyczą przewozu pasażerów w siatce połączeń Flix SE (dalej również: "Flix") zgodnie z rozporządzeniem UE nr 181/2011. Pojazdy są wykorzystywane do przewozu pasażerów. Jeśli przewoźnikami są partnerzy współpracujący, (dalej zwani również: "partnerami"), obowiązują wyłącznie ich własne Ogólne warunki handlowe i Szczególne warunki przewozu. Można się z nimi zapoznać na stronach internetowych partnerów współpracujących. Mogą one być dostępne wyłącznie w języku angielskim. W przypadku partnerów współpracujących przewóz nie odbywa się przy wykorzystaniu marki FlixBus, oprócz trasy 96 Wiedeń–Graz oraz połączenia X96 Port lotniczy Wiedeń–Graz, które są obsługiwane przez firmę Dr. Richard Linien & Co KG.

2  Prawo do przewozu

2.1 Prawo do przewozu przysługuje, o ile została zawarta umowa przewozu.

2.2 Potwierdzenie rezerwacji (por. punkt 3.1.) uprawnia pasażera do przejazdu pomiędzy podanymi na bilecie miejscami odjazdu i przyjazdu. Późniejsze wejście na pokład autobusu lub opuszczenie go wcześniej nie jest dozwolone ze względu na przepisy prawa.

2.3 W przypadku rezerwacji na pokładzie pojazdu obowiązek przewozu występuje tylko, jeśli dostępna jest wystarczająca liczba miejsc siedzących na całej trasie.

2.4 W przypadku przystanków na żądanie obowiązek przewozu występuje tylko, jeśli przejazd został zarezerwowany z lub do tego przystanku w odpowiednim okresie rezerwacji. Przystanki na żądanie są oznaczone na odpowiednim rozkładzie jazdy. Odpowiednie terminy rezerwacji z wyprzedzeniem znajdują się na rozkładzie jazdy.

3  Bilety, opłaty za przewóz

3.1 Za przewóz należy uiścić ustaloną opłatę. W tym celu wydawane są bilety Flix. Biletami są potwierdzenia rezerwacji w formie wydruku lub w formie elektronicznej (jako plik PDF). Ponadto pasażer musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku rezerwacji na pokładzie pojazdu obowiązuje wypisane odręcznie lub wydrukowane potwierdzenie, które jest jednocześnie dowodem zakupu i potwierdzeniem rezerwacji. Na każdą osobę i każdy przejazd generowany jest jeden bilet. Połączenia z przesiadką rozumiane są jako jeden przejazd. W przypadku rezerwacji należy podać imię i nazwisko pasażera oraz ewentualnie datę urodzenia. Sprawdzenie, czy pasażerowi przysługuje prawo do przewozu, odbywa się na podstawie porównania imienia i nazwiska pasażera z listą rezerwacji, zgodną z aktualnym stanem rezerwacji, którą kierowca lub pracownik dworca wyświetla na telefonie komórkowym. Odbywa się to w miarę możliwości poprzez zeskanowanie biletu.

3.2 Pasażer musi dokonać rezerwacji przed podróżą. Wejście do przedziału pasażerskiego w pojeździe jest dozwolone tylko z ważnym potwierdzeniem rezerwacji.

3.2.1 Przejazdy można rezerwować za pomocą witryn internetowych i aplikacji firmy Flix na smartfony, w biurach partnerskich, na pokładzie samochodu (normalna taryfa) oraz na niektórych dworcach autobusowych u naszych pracowników obsługi klienta. Rezerwacja na pokładzie pojazdu jest możliwa tylko, jeśli dostępna jest wystarczająca liczba wolnych miejsc siedzących na całej trasie. Dlatego zalecamy zakup z wyprzedzeniem (przez Internet, za pomocą aplikacji lub w punkcie obsługi klienta).

3.2.2 Potwierdzenie rezerwacji (dane zamówienia) są zapisywane i można je wyświetlić na stronach internetowych. Ponadto w razie potrzeby pasażer może je otrzymać pocztą elektroniczną.

3.2.3 Każdemu pasażerowi z ważnym biletem przysługuje miejsce siedzące. Osoby podróżujące z dziećmi i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają pierwszeństwo wyboru miejsc.

3.3 Zakup biletów w Internecie:

3.3.1 Prezentacja produktów w sklepie internetowym i w aplikacji na smartfony nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz jest jedynie niewiążącym katalogiem online zachęcającym potencjalnych pasażerów do skorzystania z usług. Po kliknięciu przycisku „Rezerwuj” / „Przejdź do płatności” następuje wiążąca rezerwacja produktów znajdujących się w koszyku. Na każdą osobę i każdy przejazd generowany jest jeden bilet. Połączenia z przesiadką są uznawane za jedną podróż. Potwierdzenie złożenia zamówienia odbywa się w formie automatycznego potwierdzenia w wiadomości e-mail bezpośrednio po przesłaniu zamówienia. Umowa przewozu zostaje zawarta, gdy firma Flix przyjmie zamówienie za pomocą automatycznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Takie potwierdzenia przyjęcia zamówienia może zostać przesłane wraz z automatycznym potwierdzeniem rezerwacji w wiadomości e-mail lub oddzielnie w późniejszym terminie.

3.3.2 Przy aktualnej wiedzy technicznej nie można zagwarantować wolnej od błędów lub zawsze dostępnej transmisji danych przez Internet. Nie można opracować programów komputerowych (oprogramowania) i urządzeń do przetwarzania danych (sprzętu), które działałyby bez błędów. Nie jest również możliwe wykluczenie ewentualnego braku dostępności związanego z komunikacją przez Internet. Dlatego firma Flix nie gwarantuje stałej i nieprzerwanej dostępności swoich stron internetowych i systemów technicznych oraz nie może za to ręczyć. W szczególności, ze względu na specyficzne właściwości techniczne Internetu, nie można zagwarantować pełnej dostępności możliwości rezerwacji przez Internet. Pasażer nie ma prawa do uzyskania ceny obniżonej lub promocyjnej, jeśli ze względu na problemy techniczne system jest dostępny w późniejszym terminie (np. po upływie okresu przedsprzedaży).

3.3.3 Należy pamiętać, że w ramach sprzedaży na odległość, na przykład dla umów przewozu zawartych przez Internet, w przypadku których firma po zawarciu umowy zobowiązuje się do realizacji usługi w określonym punkcie czasu lub okresie – w przeciwieństwie do np. internetowego handlu wysyłkowego ­ regulacje ustawowe dotyczące prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość nie mają zastosowania. Nasze warunki dotyczące anulowania rezerwacji pozostają jednak bez zmian w odniesieniu do powyższego.

3.4 Punkty sprzedaży obsługiwane przez personel:

Agencje sprzedażowe, punkty biletowe i działy obsługi klienta spółek Flix mogą naliczać opłatę manipulacyjną za wykonanie rezerwacji lub anulowanie biletu. Wysokość opłaty za obsługę w punkcie sprzedaży zależy od lokalizacji tego punktu.

3.5 Opłaty za przewóz:

3.5.1 Pasażerom nie przysługuje prawo do uzyskania wszystkich kategorii cenowych lub kontyngentów cenowych we wszystkich punktach sprzedaży. W szczególności dotyczy to cen obniżonych i promocji, z których można korzystać częściowo tylko w Internecie.

3.5.2 Opłata za przewóz dotyczy jedynie transportu osób, za inne usługi, np. rezerwację miejsc siedzących oraz przewóz rowerów, bagażu dodatkowego lub specjalnego pobierane są osobne opłaty.

3.5.3 Aby uzyskać niższą taryfę, należy spełnić określone warunki rezerwacji. Uwzględniane są tutaj opublikowane warunki związane z takimi taryfami.

4  Nieważne bilety

Wymagane jest, aby pasażer na żądanie pracownika spółek Flix okazał zarówno bilet jak i ważny dokument tożsamości ze zdjęciem podczas losowej kontroli w celu sprawdzenia ważności biletu.

5  Zwiększona opłata za przejazd

5.1 Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia zwiększonej opłaty, jeśli znajduje się na pokładzie pojazdu podczas przejazdu i nie zarezerwował miejsca na odpowiedni przejazd przed wejściem na pokład lub w momencie wchodzenia na pokład.

5.2 Pasażer, który podczas kontroli nie będzie posiadał ważnej rezerwacji, jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych oraz okazania na żądanie dowodu tożsamości.

5.3 Zwiększona opłata za przejazd ma wartość podwojonej normalnej ceny biletu za przebytą trasę. Opłata musi jednak wynosić co najmniej 60 euro plus cena biletu za trasę do celu podróży podróżnego. Jeśli podróżny nie może udowodnić przebytej trasy, do obliczenia zwiększonej opłaty za przejazd służy punkt początkowy danego połączenia.

5.4 Zwiększoną opłatę za przejazd należy uregulować natychmiast lub najpóźniej w ciągu 2 tygodni od otrzymania żądania zapłaty w formie pisemnej. Po upływie tego terminu za każde pisemne żądanie zapłaty nakładana jest opłata manipulacyjna w wysokości 5 euro, jeśli pasażer nie może udowodnić, że koszty obsługi nie wystąpiły lub są niższe. Spółki Flix zastrzegają sobie prawo do podjęcia dalszych kroków w drodze postępowania cywilnego lub karnego.

6  Rozkłady jazdy

6.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zatwierdzonych i opublikowanych czasów odjazdu, terminów, tras i cen za przejazdy z ważnych powodów, w szczególności w celu wdrożenia decyzji urzędów udzielających zezwolenia.

6.2 Jeśli opublikowane w rozkładzie jazdy połączenia są opatrzone informacją „z zastrzeżeniem zezwoleń urzędowych”, w przypadku każdego podanego połączenia (przesiadka, przystanek, dzień przejazdu, cena itd.) w momencie publikacji rozkładu jazdy proces zatwierdzania, który jest warunkiem przyjęcia przedstawionego połączenia, nie został jeszcze zakończony.

6.3 Zmiany w rozkładzie jazdy, które zaczną obowiązywać po zawarciu umowy i za które przewoźnik nie odpowiada (na przykład w wyniku długotrwałych skutków katastrof naturalnych lub długotrwałych prac budowlanych), nie upoważniają pasażera do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jeśli zmiany te odbiegają od pierwotnie ustalonego czasu odjazdu lub przyjazdu tylko nieznacznie, tzn. maksymalnie o 2 godziny. Znaczna zmiana rozkładu jazdy upoważnia pasażera do bezpłatnego odstąpienia od umowy przewozu. W tym celu pasażer powinien się skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta

 • Połączenia z Niemiec i Szwajcarii (niemiecka telefonia stacjonarna): +49 30 300 137 300
 • Połączenia z Austrii (austriacka telefonia stacjonarna): +43 820 910 340
 • Połączenia z Włoch (włoska telefonia stacjonarna): +39 (02) 947 59 208
 • Połączenia z Francji (francuska telefonia stacjonarna): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Połączenia z Wielkiej Brytanii (brytyjska telefonia stacjonarna): +44 1491 502156
 • Połączenia z Chorwacji (chorwacka telefonia stacjonarna): +385 1 300 0803
 • Połączenia z Danii (duńska telefonia stacjonarna): +45 35 15 40 55
 • Połączenia ze Szwecji (szwedzka telefonia stacjonarna): +46812411600
 • Połączenia z Polski (polska telefonia stacjonarna): +48 22 307 93 34
 • Połączenia telefoniczne z Węgier (węgierska linia naziemna) +36 1 701 04 78
 • Połączenia z Rumunii (rumuńska linia naziemna): +4 0373 808 000
 • Połączenia z Ukrainy (ukraińska linia naziemna): +38 044 228 1473*

lub wysłać wiadomość e-mail na adres uslugi@flixbus.pl. Pasażer nie może w tym wypadku rozpocząć podróży. Te regulacje nie naruszają pozostałych praw pasażera.

7  Rozpoczęcie podróży

7.1 Zalecamy pasażerom, aby przybyli na miejsce odjazdu 15 minut przez odjazdem.

7.2 Jeśli pasażer nie będzie obecny w momencie planowanego odjazdu w miejscu odjazdu zarezerwowanego przejazdu, roszczenie z tytułu podróży wygasa, a zarezerwowany przejazd może zostać przyznany innej osobie.

7.3 Jeśli pasażer zostanie poinformowany o opóźnieniu w wiadomości SMS, e-mail lub w innej formie pisemnej, prawo do przewozu w przypadku nieprzybycia pasażera wygasa dopiero po upływie czasu określonego w wiadomości SMS lub e-mail.

7.4 Sprawdzenie, czy pasażerowi przysługuje prawo do przewozu, odbywa się na postawie porównania imienia i nazwiska pasażera z listą rezerwacji, zgodną z aktualnym stanem rezerwacji, którą kierowca lub pracownik dworca wyświetla na telefonie komórkowym. Odbywa się to w miarę możliwości poprzez zeskanowanie biletu. W wyjątkowych wypadkach pasażer musi okazać na prośbę kierowcy lub pracownika obsługi wydrukowane potwierdzenie rezerwacji lub takie potwierdzenie w formie elektronicznej (jako plik PDF) oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport i ew. wiza).

7.5 Środki ochrony przed zakażeniem koronawirusem (COVID-19): Pasażerowie muszą nosić odpowiednie maseczki ochronne od momentu rozpoczęcia podróży. Maseczka musi być noszona przez cały czas trwania podróży. Pasażerowie, którzy nie noszą odpowiednich środków ochrony mogą zostać wykluczeni z podróży. W takim przypadku nie mają oni prawa do alternatywnego środku transportu.

Poniżej znajduje się lista państw, w których nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek podczas podróży. We wszystkich innych państwach nie jest już wymagane maseczek w środkach transportu publicznego.

Państwa wymagające noszenia maseczek
Słowacja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Kanada, Niemcy (należy sprawdzić przepisy obowiązujące w poszczególnych landach)

Mimo, że ograniczenia w podróżowaniu są coraz częściej znoszone przez wiele państw, w niektórych krajach nadal obowiązują przepisy związane z COVID-19. Prosimy sprawdzić naszą zakładkę "Podróżowanie w czasie pandemii", aby uzyskać więcej informacji.

7.6 Jeżeli w ruchu krajowym lub granicznym przepisy prawa lub władze wymagają spełnienia dalszych wymogów zdrowotnych, np. posiadania dowodu szczepienia przeciwko COVID lub innego oficjalnie dozwolonego świadectwa, pasażer zobowiązuje się do przestrzegania tych wymogów. Pasażerowie, którzy nie dostarczą wystarczających dowodów potwierdzających, że spełniają odpowiednie wymagania, mogą zostać wykluczeni z podróży. W takim przypadku pasażerowi nie przysługuje prawo do uzyskania przewozu innym środkiem transportu.

8  Przesiadki

8.1 Z reguły regularne linie, które zostały opublikowane, są połączeniami bezpośrednimi. W niektórych przypadkach może być konieczna przesiadka.

8.2 Jeśli przewidziana jest przesiadka, spółki Flix gwarantują dalszy przewóz aż do docelowego miejsca rezerwacji. Jeśli w wyjątkowych przypadkach następny autobus nie może poczekać na opóźniony autobus, spółki Flix oferują transport zastępczy. Może się on odbyć również w autobusach innych firm, samochodach osobowych lub koleją. Pasażer nie ma prawa do wyboru określonego środka transportu. W przypadku dużej odległość do miejsca docelowego lub brakujących alternatywnych możliwości połączeń, przez co dalsza podróż możliwa jest dopiero następnego dnia, oferujemy pasażerom bezpłatny nocleg w hotelu klasy średniej.

8.3 Zasada opisana w powyższym punkcie obowiązuje tylko w tych przypadkach, kiedy pasażer zarezerwował przejazd w firmie Flix w ramach jednej rezerwacji jako połączenie bezpośrednie. Jeśli pasażer sam rezerwuje poszczególne odcinki na trasie, ponosi ryzyko spóźnienia się na kolejny autobus. W takim przypadku prawo do przewozu zastępczego lub noclegu w hotelu nie przysługuje. Flix lub spółki Flix dołożą jednak wszelkich starań, aby poinformować takich pasażerów o alternatywnych połączeniach.

8.4 Przesiadka na linie, które nie są obsługiwane przez spółki Flix, nie może zostać zagwarantowana.

9  Ogólne obowiązki pasażerów

9.1 Należy przestrzegać instrukcji kierowców oraz towarzyszącego im personelu.

9.2 Kierowcy oraz pracownicy zajmujący się odprawą mają prawo odmówić przewozu osób, które są w widoczny sposób pod wpływem alkoholu lub narkotyków. To samo dotyczy pasażerów, którzy z innych powodów zagrażają bezpieczeństwu innych pasażerów lub w znacznym stopniu naruszają dobre samopoczucie współpasażerów. W takim przypadku prawo do przewozu zastępczego nie przysługuje.

9.3 Palenie w autobusie jest zabronione. Zakaz dotyczy również e-papierosów.

9.4 Pasażer odpowiada za szkody, które spowoduje w autobusie z własnej winy.

9.5 Pasażerowie, którzy umyślnie lub w wyniku niedbalstwa spowodują zabrudzenia w autobusie, muszą uiścić na rzecz spółek Flix opłatę za czyszczenie w wysokości 100 euro, przy czym pasażer może udowodnić, że szkoda w ogóle nie wystąpiła lub jest znacznie niższa niż opłata.

9.6 Przewoźnicy mogą wypowiedzieć umowę przewozu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli pasażer mimo (ustnego) upomnienia przeszkadza do tego stopnia, że przewoźnik lub pozostali pasażerowie nie mogą kontynuować podróży. Dotyczy to również sytuacji, gdy pasażer nie stosuje się do obiektywnie uzasadnionych instrukcji (np. instrukcji bezpieczeństwa). W takim wypadku przewoźnikowi nadal przysługuje prawo do opłaty za bilet. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pasażer nie może odbyć podróży ze względu na chorobę zakaźną zgodnie z § 3 pkt. 1 nr 2 niemieckiego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków przewozu w transporcie tramwajowym i autobusowym (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Omnibus-Verkehr, VO-ABB). W tym przypadku pasażerowi przysługuje zwrot pełnej ceny biletu.

9.7 Każdy pasażer ma ustawowy obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa, jeśli autobus jest w nie wyposażony.

9.8 W przypadku przerw/zatrzymania lub kontroli policyjnych pasażerowie mają obowiązek opuszczenia autobusu na polecenie kierowcy i pracowników zajmujących się odprawą. Pasażer ma obowiązek przestrzegania czasu trwania przerw podanego przez kierowcę i pracowników zajmujących się odprawą. Kierowca może odjechać, jeśli pasażer nie wróci do autobusu po upływie podanego czasu przerwy. Ponadto kierowca nie jest odpowiedzialny za nieobecność pasażera po upływie podanego czasu przerwy.

10  Szczególne obowiązki pasażerów w przypadku połączeń międzynarodowych

10.1 W przypadku przejazdów obejmujących przekraczanie granicy pasażer jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich ustaw i przepisów dotyczących dokumentów i dowodów tożsamości wymaganych podczas przekraczania granicy, a także przepisów dotyczących wiz, dewiz, cła i zdrowia. FlixBus nie odpowiada za konsekwencje niestosowania się przez pasażera do tych ustaw i przepisów, również jeśli te przepisy zostaną zmienione po rezerwacji.

10.2 W przypadku przejazdów obejmujących przekroczenie granicy każdy pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich koniecznych dokumentów podróży oraz przestrzegania przepisów kraju, do którego chce przyjechać lub przez który chce przejechać. (Ogólna zasada: dowód osobisty dla obywateli Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii; paszport dla obywateli innych krajów). 
Zalecamy pasażerom, aby samodzielnie sprawdzali wymogi dotyczące wjazdu do kraju docelowego lub tranzytowego i podróży po nim. Można to zrobić, kontaktując się z odpowiednimi ambasadami i konsulatami oraz odwiedzając stronę internetową europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm 
Firma FlixBus nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieposiadania przez pasażera wymaganych dokumentów i dowodów tożsamości.

10.3 Przed odjazdem pasażerowie podróżujący za granicę lub wracający zza granicy są zobowiązani, na żądanie kierowcy i obsługującego personelu, do okazania urzędowego dokumentu upoważniającego do ruchu granicznego, zawierającego co najmniej imię i nazwisko oraz zdjęcie umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby (dowód osobisty, paszport i w razie konieczności wizę). Uznawane nie będą: prawo jazdy, karta biblioteczna, legitymacja studencka, karta ubezpieczenia zdrowotnego i podobne dokumenty, które nie są dokumentami będącymi dowodami tożsamości wydanymi przez urząd/władzę. Kierowca i obsługujący personel sprawdzą, czy informacje podane na bilecie są identyczne z informacjami podanymi na dowodzie tożsamości (dowodzie osobistym/paszporcie) okazanym przez pasażera.

10.4 FlixBus zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania na pokład pasażera,

 • jeśli ten nie może okazać dokumentu lub dowodu tożsamości ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem (10.3);
 • jeśli pasażer przedłoży dokument lub dowód tożsamości z danymi, które nie zgadzają się z danymi na bilecie.

10.5 W przypadku opisanym w punkcie 10.4 firma FlixBus nie ma obowiązku zwrócenia całości lub części ceny biletu ani wyświadczenia odszkodowania w innej formie.

10.6 Aby przyśpieszyć odprawę celną, nie należy zamykać odprawionego bagażu.

10.7 Pasażer zobowiązuje się do przewożenia wyłącznie towarów bezcłowych ­ w odniesieniu do ich ilości oraz rodzaju.

11  Dzieci i osoby małoletnie

11.1 Małe dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą podróżować wyłącznie w specjalnych fotelikach. Foteliki należy przymocować za pomocą pasów bezpieczeństwa podczas jazdy autobusem. Foteliki dla dzieci należy mocować pasem dwupunktowym, który powinien wziąć ze sobą opiekun dziecka.

11.2 Dzieci i osoby małoletnie poniżej 10 roku życia mogą być przewożone na trasach krajowych i międzynarodowych wyłącznie, jeśli podczas podróży towarzyszy im osoba dorosła.

11.3 Dzieci i osoby małoletnie w wieku od 10 do 14 lat mogą podróżować bez opiekuna tylko, jeśli ich opiekun prawny pisemnie potwierdzi w procesie rezerwacji, że osoba małoletnia jest zdolna do odbycia takiej podróży i może ją odbyć samodzielnie i bez opieki. Firma Flix, spółki Flix i ich firmy partnerskie nie przejmują obowiązku nadzoru nad osobą małoletnią. Dzieci nie mogą podróżować samodzielnie w przypadku połączeń nocnych oraz zakładających przekroczenie granicy kraju. Ponadto dzieci nie mogą samodzielnie podróżować na trasach z przesiadkami.

11.4 Młodzież od 15 roku życia może podróżować samodzielnie. W przypadku połączeń międzynarodowych opiekunowie muszą się upewnić, że nastolatkowie mają przy sobie wszystkie dokumenty i dowody tożsamości, które są niezbędne do przekroczenia granicy (por. punkt 11.2).

11.5 Dzieci podróżują ze zniżką. Dotyczy to dzieci i osób małoletnich, które nie ukończyły 15 roku życia. Jeśli dostępna stawka promocyjna jest niższa niż stawka ze zniżką, dziecko automatycznie otrzyma korzystniejszą taryfę.

12  Pasażerowie z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej

12.1 Zasadniczo przewożone są wszystkie osoby, niezależnie od tego, czy występuje u nich niepełnosprawność lub ich sprawność ruchowa jest ograniczona. Osobom z niepełnosprawnościami lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej firma FlixBus zapewnia pomoc leżącą w zakresie odpowiedzialności przewoźnika zgodnie z załącznikiem I a oraz b rozporządzenia (UE) 181/2011.

12.1.1 Na terenie Czech osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej podróżują ze zniżką, o ile są w stanie okazać ważną, wystawioną w Czechach kartę ZTP lub ZTP/P.

12.2 Osoba towarzysząca oraz pies przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami i niewidomych

12.2.1 Osoba towarzysząca może odbyć podróż bezpłatnie, jeśli zostanie udowodniona konieczność stałej opieki. Dowodem powinien być odpowiedni dokument okazany przed rozpoczęciem podróży, w którym zapisano konieczność stałej opieki. W Niemczech jest to legitymacja osoby z niepełnosprawnością lub zaświadczenie lekarza specjalisty.

12.2.2 Aby zapewnić możliwość przewozu osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej oraz jej osoby towarzyszącej, konieczne jest, aby pasażer przed rezerwacją poinformował nas o swoich potrzebach. (Por. punkt 12.5.3).

12.2.3 Pies przewodnik osoby z niepełnosprawnością lub niewidomej, który musi zostać przewieziony razem z tą osobą, jest przewożony bezpłatnie, o ile dostępny jest dowód w postaci ważnej legitymacji osoby z niepełnosprawnością lub odpowiedni certyfikat (por. 12.2.1). Takie zwierzęta nie muszą mieć nałożonego kagańca.

12.2.4 Aby zagwarantować możliwość przewozu psa przewodnika, pasażer koniecznie musi poinformować nas o swoich potrzebach przed rezerwacją i najpóźniej 36 godzin przed rozpoczęciem podróży, dzwoniąc do działu obsługi klienta.

12.3 Przystanki / dworce autobusowe

Spółki Flix nie mają wpływu na infrastrukturę przystanków i dworców autobusowych, a w związku z tym na dostępne tam udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, przez co nie ponoszą one odpowiedzialności za dostępność takich udogodnień. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi operator stacji.

12.4 Odmowa przewozu

12.4.1 Jeśli ze względu na konstrukcję pojazdu lub infrastrukturę, łącznie z dworcami i przystankami autobusowymi, nie ma fizycznej możliwości zapewnienia bezpiecznego sposobu wejścia na pokład autobusu i jego opuszczenia lub przewozu osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej, zastrzegamy sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji, wystawienia biletu lub udostępnienia go w inny sposób oraz przyjęcia takiej osoby na pokład pojazdu. W takim wypadku osoba ta zostanie poinformowana o wszystkich możliwych do przyjęcia, alternatywnych połączeniach oferowanych przez spółki Flix.

12.4.2 Ze względu na konstrukcję pojazdów przejazd jest obecnie możliwy tylko wtedy, gdy osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej są w stanie odbyć podróż samodzielnie i bez pomocy innych. Pasażer może zażądać, aby towarzyszyła mu wybrana przez niego osoba, która jest w stanie pomóc osobie z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej, aby powody odmowy przewozu straciły zasadność. Taka osoba towarzysząca jest przewożona bezpłatnie. O ile jest to możliwe, zostanie jej przyporządkowane miejsce obok osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

12.4.3 Taki pasażer zostanie niezwłocznie i na żądanie pisemnie poinformowany o odpowiednich powodach odmowy przewozu w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu wniosku.

12.4.4 Jeśli pomimo zatwierdzenia przewozu pasażera z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej oraz wystawienia biletu pasażer taki spotka się z odmową przewozu, zarówno pasażer, jak i jego osoba towarzysząca mają następujące opcje do wyboru: (a) zwrot ceny biletu oraz ewentualnie jak najwcześniejsze bezpłatne przewiezienie z powrotem do pierwszego punktu rozpoczęcia podróży, tak jak zostało to podane w umowie przewozu lub (b) o ile jest to możliwe, kontynuowanie podróży lub dalsza podróż ze zmienioną trasą za pomocą alternatywnego i odpowiedniego środka transportu do miejsca przeznaczenia podanego w umowie przewozu.

12.5 Przewóz wózków inwalidzkich i chodzików

12.5.1 Pasażerowie z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub chodzika w bagażniku autobusu. Ze względów bezpieczeństwa wózki inwalidzkie przewożone w bagażniku autobusu muszą być składane oraz nie mogą posiadać napędu elektrycznego.

12.5.2 Ponadto wszystkie wózki inwalidzkie (zarówno składane jak i elektryczne), które są przewożone w przedziale pasażerskim (jeśli autobus jest przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej na wózku w kabinie pasażerskiej), niezależnie od daty produkcji, muszą być wyposażone w punkty mocowania służące do ich zabezpieczenia za pomocą tzw. węzłów mocujących, zgodnie z normą DIN 75078-2, oraz muszą być zatwierdzone przez producenta według normy DIN EN 12183 lub 12184. Spełnienie powyższych norm w zakresie przewozu należy potwierdzić przed rezerwacją, przesyłając formularz. (Por. punkt 12.5.4).

12.5.3 W celu sprawdzenia możliwości przewozu pasażer jest proszony o podanie dokładnej konstrukcji wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia ułatwiającego poruszanie się przed rezerwacją od 14 dni do najpóźniej 7 dni (w przypadku przewozu w przedziale pasażerskim) lub 36 godzin (w przypadku przewozu w bagażniku) przed rozpoczęciem podróży, dzwoniąc do działu obsługi klienta.

12.5.4 Pasażer musi się upewnić, że wózek inwalidzki jest sprawny, a jego konstrukcja umożliwia bezpieczne użycie podczas podróży. Wózek inwalidzki musi być zgodny z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa urzędów dopuszczających takie wózki do użytku. Możemy odmówić przewozu wózka inwalidzkiego, jeśli istnieją ważne przesłanki wskazujące, że jego przewóz nie jest możliwy lub nie jest pewny. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe ze względu na nieprawidłowy stan techniczny wózka inwalidzkiego.

13 Rezerwacje miejsc siedzących

13.1 Dokonywanie rezerwacji miejsca siedzącego

13.1.1 W przypadku niektórych podróży FlixBus możliwy jest wybór konkretnego miejsca – w ramach rezerwacji na naszych stronach internetowych, za pośrednictwem agencji partnerskich lub punktów biletowych spółek Flix. Dostępność i opłata rezerwacyjna różni się w zależności od trasy, linii, kategorii miejsca (miejsce przy przejściu, przy oknie lub ze stolikiem) i momentu dokonywania rezerwacji.

13.1.2 Rezerwacja miejsca siedzącego jest odpowiednio odnotowywana na potwierdzeniu rezerwacji przejazdu. W przypadku rezerwacji dla kilku osób, zarezerwowane miejsca siedzące nie są przypisane do poszczególnych podróżnych, oznacza to, że nie ma przyporządkowania miejsc siedzących do osób w ramach jednej rezerwacji.

13.1.3 Nie ma obowiązku (odpłatnej) rezerwacji miejsc siedzących. W razie braku rezerwacji miejsca siedzącego, podróżny po wejściu do autobusu może dowolnie wybrać miejsce w określonej strefie. W takim przypadku nie można zagwarantować, że rodziny i grupy będą siedzieć razem. Zawsze istnieje jednak gwarancja, że każdy klient otrzyma w autobusie miejsce siedzące.

13.2 Ograniczenia w rezerwacji miejsc siedzących

13.2.1 W razie zbyt późnego przybycia do autobusu przepada prawo do zajęcia zarezerwowanego miejsca oraz do transportu. Firma FlixBus jest wówczas upoważniona do dowolnego dysponowania biletem zgodnie z punktem 7.2. Dlatego, również w przypadku dokonania rezerwacji miejsca siedzącego, zaleca się przybycie na przystanek najpóźniej 15 minut przed odjazdem.

13.2.2 Zasadniczo tylko osoby posiadające rezerwację miejsca siedzącego są uprawione do zajęcia miejsca objętego rezerwacją. Z przyczyn technicznych lub związanych z bezpieczeństwem firma FlixBus może przydzielić nowe miejsca, także po rozpoczęciu jazdy. Jednym z takich przypadków jest przydzielenie miejsc na dalszą część podróży kobietom w ciąży, osobom niepełnoletnim, samotnie podróżującym dzieciom lub osobom z niepełnosprawnością fizyczną, gdy nie są dostępne inne odpowiednie miejsca. Należy się wówczas stosować do instrukcji kierowcy autobusu. Podczas nowego przydzielania miejsc siedzących nie bierze się pod uwagę rasy, religii, koloru skóry, narodowości ani płci.

13.2.3 W razie zmiany rezerwacji miejsca siedzącego i braku możliwości przydzielenia nowego miejsca w strefie objętej rezerwacją lub miejsca o wyższej kategorii podróżny może się ubiegać o zwrot opłaty za rezerwację.

13.2.4 W razie awarii i opóźnień zgodnie z punktem 16 kwota rezerwacji miejsca siedzącego podlega zwrotowi.

13.2.5 Zwrotu nie dokonuje się wobec osób, które nie skorzystały z przejazdu lub uzyskały miejsce siedzące bezpłatnie.

13.3 Anulowanie i zmiana rezerwacji przejazdu

Opłata za rezerwację miejsca siedzącego podlega zwrotowi w razie anulowania lub zmiany rezerwacji przejazdów, o ile miejsce siedzące nie zostało przydzielone bezpłatnie. Zastosowanie mają postanowienia punktu 5 warunków dokonywania rezerwacji. W razie rezygnacji z podróży rezerwacje miejsc siedzących mogą zostać przeniesione na inne osoby w ramach tej samej rezerwacji przejazdu.

13.4 Dokonywanie rezerwacji dodatkowego miejsca

13.4.1 Obowiązują postanowienia od 13.1 do 13.3.

13.4.2 Dodatkowe miejsce nie stanowi podstawy do dodatkowego prawa do przewozu w myśl ustępu 2.2. Z tego powodu nie można go przekazać innej osobie bez ważnego biletu.

13.4.3 Opłata za dostępne miejsce jest zależna od obowiązujących cen za bilety. Postanowienie 13.1.1. ma również zastosowanie do opłaty za rezerwację dodatkowego miejsca.

14  Przewóz rzeczy

14.1 Bagaż:

14.1.1 Pasażerowie mogą ze sobą zabrać bezpłatnie ograniczoną ilość bagażu. Może to być jedna sztuka bagażu nieprzekraczająca następujących wymiarów: 80 x 50 x 30 cm. Nieznacznie odbiegające wymiary są dopuszczalne, jeśli całkowity wymiar bagażu, obejmujący wysokość, szerokość i długość, nie przekroczy 160 cm. Każdy pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie bagaż o łącznej wadze nieprzekraczającej 20 kg. Do bagażu zalicza się walizki i torby. Od tej reguły wyjątek stanowią plecaki trekkingowe. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych naszych linii autobusowych mogą obowiązywać dodatkowe zasady dotyczące przewozu bagażu. W takim przypadku, różnice w polityce bagażowej zostaną podane w trakcie rezerwacji oraz na wystawionym bilecie.

14.1.2 Bagaż dodatkowy

14.1.2.1 W niektórych przypadkach można przetransportować dodatkowo bagaż płatny (bagaż dodatkowy) o maks. wymiarach 80 x 50 x 30 cm oraz maks. wadze 20 kg. Również w przypadku bagażu dodatkowego dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa od podanych wymiarów, o ile całkowity wymiar tego bagażu nie przekracza 160 cm. Zasadniczo nie przysługuje prawo do przewozu więcej niż jednej sztuki bagażu podróżnego. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych naszych linii autobusowych mogą obowiązywać dodatkowe zasady dotyczące przewozu bagażu. W takim przypadku, różnice w polityce bagażowej zostaną podane w trakcie rezerwacji oraz na wystawionym bilecie.

14.1.2.2  Rezerwacja dodatkowego bagażu z wyprzedzeniem jest wymagana. Rezerwacji można dokonać online w trakcie rezerwacji biletu lub poprzez Zarządzaj moją rezerwacją po zakupie biletu. Jeśli w luku bagażowym autobusu jest wystarczająco dużo miejsca, a nie zarezerwowano jeszcze dodatkowego bagażu, można wykupić dodatkowy bagaż u kierowcy autobusu. Sprawdzenie tej możliwości należy do obowiązków kierowcy autobusu. Dostępność i opłata za bagaż różnią się w zależności od trasy, linii, czasu rezerwacji i sposobu rezerwacji.

14.1.3 Pasażer musi oznaczyć swój bagaż imieniem i nazwiskiem oraz adresem w celu prawidłowego przyporządkowania i zwrotu, w szczególności aby zapobiec pomyłkom.

14.1.4 Pasażer jest odpowiedzialny za przeniesienie swojego bagażu podczas przesiadki. Kierowca może pomóc tylko w wyjątkowych wypadkach i nie akceptuje takich żądań, chyba że pasażerem jest osobą z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

14.2 Bagaż podręczny:

14.2.1 Bagaż podręczny nie podlega opłatom. Na jednego pasażera przypada jednak tylko jedna sztuka bagażu i nie może on przekroczyć wymiarów 42 x 30 x 18 cm oraz maks. wagi 7 kg.

14.2.2 Pasażer musi umieścić bagaż podręczny w przedziale pasażerskim i pilnować, aby nie zagrażał on bezpieczeństwu i porządkowi podczas podróży, ani nie przeszkadzał innym pasażerom. Bagaż podręczny należy umieścić w schowku przedziału pasażerskiego lub pod fotelem przed sobą.

14.2.3 Bagaż podręczny wraz z zawartością podlega opiece pasażera i powinien być odpowiednio pilnowany podczas całej podróży. Jeśli pasażer zauważy, że nieupoważniona osoba trzecia miała dostęp do bagażu, powinien o tym poinformować kierowcę. Pasażer sprawdza tuż przed końcem podróży, czy bagaż podręczny jest kompletny.

14.3 Bagaż specjalny:

14.3.1 Jeśli pasażer chce zabrać tzw. bagaż specjalny, musi to zgłosić uprzednio oraz otrzymać potwierdzenie takiej możliwości. Zasadniczo nie przyznaje się prawa do zabierania ze sobą bagażu specjalnego.

14.3.2 Do bagażu specjalnego zalicza się przedmioty, których wymiary przekraczają wymiary bagażu zwykłego. Suma wymiarów bagażu specjalnego (wysokość w cm + szerokość w cm + głębokość w cm) nie może przy tym przekroczyć 240 cm. Jedna sztuka bagażu specjalnego nie może przekroczyć maks. wagi 30 kg.

14.3.3 Jeden pasażer może zabrać jedną sztukę bagażu specjalnego.

14.3.4 Przewozowi nie podlegają elementy wyposażenia, meble lub elementy mebli, urządzenia elektryczne, deski surfingowe i pudełka kartonowe. Pomoce ortopedyczne i rowery nie zaliczają się do bagażu specjalnego. W ich przypadku obowiązują odrębne zasady.

14.3.5  Rezerwacja specjalnego bagażu z wyprzedzeniem jest wymagana. Rezerwacji można dokonać online w trakcie rezerwacji biletu lub poprzez Zarządzaj moją rezerwacją po zakupie biletu. Jeśli w luku bagażowym autobusu jest wystarczająco dużo miejsca, a nie zarezerwowano jeszcze dodatkowego bagażu, można wykupić dodatkowy bagaż u kierowcy autobusu. Sprawdzenie tej możliwości należy do obowiązków kierowcy autobusu. Dostępność i opłata za bagaż różnią się w zależności od trasy, linii, czasu rezerwacji i sposobu rezerwacji.

14.4 Instrumenty muzyczne:

14.4.1 Instrumenty muzyczne zaliczają się do bagażu specjalnego. Jeśli instrument (wraz z futerałem) ma mniejsze wymiary niż maks. wymiary bagażu podręcznego, taki instrument można przewieźć bezpłatnie zamiast bagażu podręcznego. Jeśli instrument (wraz z futerałem) ma większe wymiary niż maks. wymiary bagażu podręcznego, taki instrument należy przewieźć w bagażniku. W takim przypadku obowiązuje dodatkowa opłata (por. punkt 14.3.5). Instrumenty muzyczne i futerały na nie, których wymiary przekraczają 135 x 48 x 35 cm, nie są przewożone.

14.4.2 Zasadniczo zalecamy przewożenie instrumentów muzycznych w twardym etui.

14.5 Przedmioty wartościowe i sprzęt elektroniczny:

14.5.1 Przedmioty wartościowe takie jak gotówka, biżuteria, metale szlachetne, klucze, okulary (okulary przeciwsłoneczne i/lub do czytania), urządzenia elektroniczne (laptopy, iPady, tablety, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, kamery, banki zasilania, baterie lub akumulatory litowe), papierosy elektroniczne, elektroniczne dobra konsumpcyjne (w szczególności laptopy, telefony komórkowe itp.), które zostały wycofane przez producenta lub dystrybutora, soczewki kontaktowe, protezy, leki, ważne dokumenty (dyplomy, inne certyfikaty, kwalifikacje, paszporty, prawa jazdy, obligacje) itp. oraz delikatne przedmioty muszą być transportowane w bagażu podręcznym, a nie w bagażniku, oraz pozostają odpowiedzialnością pasażerów.

14.5.2 Jeśli mimo to przedmioty wartościowe będą przewożone w bagażniku, nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Wyjątkiem są tutaj przypadki umyślnego lub rażącego zaniedbania.

14.6 Wózki dziecięce:

14.6.1 Wózki dziecięce są przewożone jako bagaż specjalny (maks. 1 wózek na pasażera). Wózek taki musi być składany. Wózki nieskładane nie będą przewożone. Wózek należy zgłosić najwcześniej na 48 godzin przed odjazdem, dzwoniąc pod numer działu obsługi klienta.

14.6.2 Wózki dziecięce są przewożone bezpłatnie.

14.7 Rowery & Elektryczna hulajnoga:

14.7.1 Rowery

14.7.1.1 Na niektórych trasach możliwy jest przewóz rowerów. Rowery muszą odpowiadać wymiarom standardowym bez nadbudowy i nie mogą ważyć więcej niż 20 kg. Rowery elektryczne, e-rowery, tandemy i rowery o trzech kółkach są wykluczone z przewozu.

14.7.1.2 Wszystkim pasażerom, którzy chcieliby zabrać ze sobą rower, zalecamy zakup biletu z wyprzedzeniem oraz rezerwację miejsca na rower.

14.7.1.3 Rowery są przewożone tylko w ramach dostępnego miejsca, maks. 5 rowerów na autobus. Zasadniczo nie ma obowiązku przewiezienia roweru.

14.7.1.4 Przewóz rowerów podlega dodatkowej opłacie. Opłata za przewóz rowerów jest naliczana niezależnie od długości trasy i ceny zarezerwowanego biletu. Przewóz rowerów odbywa się bagażnikach rowerowych. W wyjątkowych przypadkach przewóz możliwy jest wyłącznie w odpowiednich pokrowcach w luku bagażowym (np. rowery składane). Ogólne wymiary pokrowca rowerowego nie mogą przekraczać 240 cm (wysokość + szerokość + głębokość). Rower z pokrowcem nie może ważyć więcej niż 20 kg. W takim wypadku należy powiadomić obsługę klienta (patrz punkt 14.3.5).

14.7.2 Elektryczna hulajnoga

14.7.2.1 Co do zasady przewóz hulajnóg elektrycznych w autobusach dalekobieżnych jest zabroniony.

14.8 Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ubezpieczeniem. Jeśli pasażer zostawi coś w autobusie, musi wypełnić formularz rzeczy zgubionych lub znalezionych znajdujący się w witrynie internetowej firmy Flix.

14.9 Substancje i przedmioty niebezpieczne nie będą przewożone. W szczególności zaliczają się do nich:

 • substancje wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, nieprzyjemnie pachnące lub żrące;
 • niezapakowane lub niezabezpieczone rzeczy, które mogą zranić pasażerów.

Zaliczają się do nich np. broń, amunicja i race.

15  Przewóz zwierząt

15.1 Przewóz i transport psów i innych zwierząt w autobusach dalekobieżnych jest zasadniczo wykluczony.

15.2 W przypadku psów przewodników osób z niepełnosprawnościami i niewidomych obwiązują zasady ustalone w punktach 12.2.3 oraz 12.2.4.

16  Prawa pasażerów w przypadku opóźnienia lub anulowania odjazdu

16.1 W przypadku anulowania lub opóźnienia odjazdu spółki Flix lub ew. dworzec autobusowy, tak szybko, jak to możliwe, i najpóźniej 30 minut po planowanym odjeździe, informuje pasażerów odjeżdżających z dworców autobusowych obsługiwanych przez pracowników o sytuacji, a także o przewidywanym czasie odjazdu, kiedy tylko taka informacja będzie dostępna. Spółki Flix zapewniają wszystkim pasażerom – w szczególności tym, którzy odjeżdżają z dworców bez obsługi personelu – informacje o anulowaniu lub opóźnieniach odjazdu drogą elektroniczną. Aby otrzymać te informacje, konieczne jest podanie wymaganych danych kontaktowych (np. numeru telefonu komórkowego).

16.2 Jeśli można założyć, że zarezerwowany autobus zostanie anulowany bądź opóźni się o więcej niż 120 minut lub w przypadku braku wolnych miejsc, pasażer ma do wyboru następujące możliwości: (a) możliwie najwcześniejsze kontynuowanie podróży lub dalszą podróż ze zmienioną trasą do miejsca docelowego określonego w umowie przewozu przy zachowaniu porównywalnych warunków do tych podanych w umowie przewozu lub (b) zwrot kosztów biletu oraz również możliwie najwcześniejszą podróż powrotną autobusem do określonego w umowie przewozu miejsca odjazdu. Prawo do zwrotu kosztów pełnego biletu przysługuje zarówno za już przebyty odcinek drogi, jak również za jeszcze nieprzebytą trasę, jeśli podróż stała się niemożliwa zgodnie z pierwotnymi planami podróży pasażera. Koszty są zwracane w formie pieniężnej, chyba że pasażer wyraził zgodę na inną formę rekompensaty w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku o zwrot kosztów lub została mu złożona propozycja wyboru opcji (a) lub (b).

16.3 Firma Flix oferuje pasażerom bezpłatny nocleg w hotelu lub innego rodzaju zakwaterowanie, a także zapewnia pomoc w organizacji przejazdu z dworca autobusowego do miejsca zakwaterowania, jeśli konieczny jest pobyt obejmujący jedną noc lub więcej ze względu na anulowanie przejazdu oraz w przypadku opóźnienia odjazdu z dworca autobusowego o ponad 90 minut w przypadku przejazdów o planowanym czasie trwania wynoszącym ponad trzy godziny. W takim przypadku Flix oferuje pasażerom przekąski, posiłki lub napoje w ilości odpowiedniej do czasu oczekiwania lub opóźnienia, o ile są one dostępne w autobusie lub na dworcu autobusowym lub można je zapewnić w rozsądnym zakresie. Firma Flix ogranicza łączne koszty noclegu – bez kosztów transportu pomiędzy dworcem autobusowym a miejscem zakwaterowania – do 80 euro za nocleg jednego pasażera i do dwóch noclegów maksymalnie. Powyższe prawo do bezpłatnego noclegu w hotelu lub innego rodzaju zakwaterowania nie przysługuje, jeśli firma Flix udowodni, że anulowanie lub opóźnienie zostało spowodowane przez trudne warunki pogodowe lub poważną katastrofę naturalną, która uniemożliwiła bezpieczną realizację kursu autobusowego.

16.4 Jeśli podczas podróży pojazd ulegnie awarii, firma Flix oferuje pasażerom kontynuowanie podróży innym samochodem lub przewóz do odpowiedniego miejsca oczekiwania, z którego możliwe będzie kontynuowanie podróży.

16.5 Dalsze roszczenia z tytułu szkód wynikających z anulowania lub opóźnienia są wykluczone.

17  Odpowiedzialność cywilna

17.1 W przypadku lekkiego niedbalstwa – poza przypadkami zagrożenia życia, obrażenia ciała lub naruszenia zdrowia – ponosimy odpowiedzialność tylko, jeśli naruszone zostaną ważne zobowiązania umowne. Za celowe działanie lub rażące niedbalstwo odpowiadamy w sposób nieograniczony.

17.2 Odpowiedzialność za szkody uboczne jest wyłączona w przypadku zwykłego niedbalstwa. Nie dotyczy to zamierzonego lub wynikającego z niedbalstwa uszkodzenia ciała, naruszenia zdrowia lub zagrożenia życia.

17.3 Wysokość odszkodowania w przypadku śmierci oblicza się zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Maksymalna kwota odszkodowania przewidziana w prawie krajowym nie może być niższa niż 220 000 EUR na pasażera.

17.4 Odpowiedzialność cywilna oraz wysokość odszkodowania za uszkodzenia bagażu jest ograniczona lub wyłączona w następujący sposób:

17.4.1 Za uszkodzenie bagażu w wypadku wynikającym z korzystania z autobusu lub utratę bagażu w wypadku wynikającym z korzystania z autobusu przysługuje odszkodowanie, którego wysokość jest ograniczona do 1200 euro na jeden przypadek uszkodzenia na każdego pasażera oraz każdy bagaż.

17.4.2 Za utratę bagażu niewynikającą z wypadku związanego z korzystaniem z autobusu oraz za zamianę lub kradzież bagażu odpowiedzialność cywilna jest wyłączona poza przypadkami umyślnego lub rażącego zaniedbania.

17.4.3 Za szkody lub zwiększenie istniejących szkód, powstałych w wyniku nieprawidłowego zapakowania bagażu przez pasażera, odpowiedzialność cywilna – oprócz działania umyślnego lub rażącego zaniedbania – pozostaje wyłączona.

17.5 Odszkodowanie w razie uszkodzenia wózka inwalidzkiego lub innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się, lub innych urządzeń pomocniczych wynosi przynajmniej równowartość zastępczego lub kosztów naprawy zgubionego lub uszkodzonego wyposażenia. Dołożymy przy tym wszelkich starań, aby niezwłocznie zapewnić przynajmniej tymczasowy sprzęt zamienny, który będzie odpowiadał zgubionemu lub uszkodzonemu wózkowi inwalidzkiemu lub danemu sprzętowi ułatwiającemu poruszenie się pod względem technicznym i funkcjonalnym.

17.6 Wysokość odszkodowania w przypadku wszystkich pozostałych szkód rzeczowych, które nie zaliczają się do uszkodzeń bagażu w wyniku wypadków ani do uszkodzeń wózków inwalidzkich lub innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się, lub sprzętu pomocniczego, ogranicza się do 1000 euro, chyba że szkoda rzeczowa została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

17.7 Wymienione ograniczenia odpowiedzialności cywilnej i wykluczenia odpowiedzialności cywilnej nie obowiązują w przypadku odpowiedzialności cywilnej wymaganej obligatoryjnie prawem niezależnie od winy lub jeśli w danym przypadku została przyznana gwarancja niezależna od winy.

18  Ogólne warunki przewozu

[Unieważnione]

19  Właściwość miejscowa sądu

Właściwością miejscową sądu dla kupców, osób prawnych i fizycznych, które nie mają w kraju ogólnej właściwości miejscowej sądu, a także dla osób fizycznych, które po zawarciu umowy przewozu zmieniły swoje miejsce zamieszkania lub swoje zwykłe miejsce pobytu na adres zagraniczny i których miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa, jest Monachium.

20  Nieskuteczność poszczególnych postanowień

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków handlowych i Szczególnych warunków przewozu są lub staną się w całości lub częściowo nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to co do zasady skuteczności umowy przewozu.

 

II.  Odrębne uregulowania w poszczególnym krajach

1.   Uzupełniające warunki przewozu – Dania:

 • odnośnie 5: Studenci, dzieci i seniorzy otrzymują w przypadku podróży po Danii zniżkę. Należy pamiętać, że w przypadku rezerwacji i podróży ze zniżką przed podróżą należy okazać kierowcy ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Bilety dla dzieci, studentów i seniorów są ważne tylko w przypadku okazania legitymacji. Jeśli nie można okazać kierowcy legitymacji, bilet ze zniżką przepada i należy kupić normalny bilet na przejazd.

Duńscy żołnierze, którzy mają obowiązek odbycia służby, mogą podróżować bezpłatnie, okazując odpowiednie poświadczenie i legitymację. Należy zarezerwować miejsce, przesyłając wiadomość e-mail na adres uslugi@flixbus.pl

 • odnośnie 11: Punkty 11.2, 11.3 oraz 11.5 nie obowiązują w przypadku połączeń na terenie Danii. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą samodzielnie podróżować na terenie Danii, również w przypadku przesiadek, jeśli jeden z rodziców lub opiekunowie prawni potwierdzą, że dana osoba jest w stanie podróżować bez opieki i nadzoru. Firma FlixBus w żadnym wypadku nie przejmuje odpowiedzialności za nadzór nad osobą małoletnią. Na terenie Danii dzieci podróżują we wszystkich przypadkach ze zniżką w stosunku do ceny biletu dla osób dorosłych. W towarzystwie pasażera w wieku od lat 16 może podróżować bezpłatnie maksymalnie dwoje dzieci w wieku poniżej 12 lat. Jedno dziecko w wieku poniżej 12 lat może podróżować bezpłatnie w towarzystwie dziecka w wieku od lat 12 do 15.

2.   Uzupełniające warunki przewozu – Francja:

 • odnośnie 7.6: Od 9 sierpnia 2021 r. wszyscy pasażerowie powyżej 18. roku życia podróżujący do Francji i na terytorium Francji będą musieli posiadać jeden z trzech dokumentów potwierdzających stan zdrowia uznawanych w ramach Health Pass: certyfikat przyjęcia pełnego cyklu szczepienia, dowód uzyskania ujemnego wyniku testu RT-PCR lub testu antygenowego bądź dowód uzyskania dodatniego wyniku testu RT-PCR, który potwierdza powrót do zdrowia po przejściu COVID-19 co najmniej 11 dni temu ale nie wcześniej niż 6 miesięcy temu.
  Istnieje możliwość, że pasażerom nieposiadającym dowodów spełniających powyższe wymagania przewóz zostanie odmówiony. W takim przypadku pasażerowi nie przysługuje prawo do uzyskania przewozu innym środkiem transportu.
  Od 30 września 2021 r. powyższe postanowienia obowiązują wszystkich pasażerów powyżej 12 roku życia.
 • odnośnie 11: Punkty 11.2, 11.3 i 11.4 nie mają zastosowania w przypadku połączeń na terenie Francji oraz połączeń z Francji za granicę. Małoletnim poniżej 16 roku życia powinien zawsze towarzyszyć opiekun prawny. W przypadku podróży młodzieży pomiędzy 16 a 17 rokiem życia z Francji za granicę opiekun prawny musi się upewnić, że nastolatek ma przy sobie wszystkie dokumenty i dowody tożsamości niezbędne do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport).
 • odnośnie 12.2.1: Osoba towarzysząca może odbyć podróż bezpłatnie, jeśli zostanie udowodniona konieczność stałej opieki. Dowodem powinien być odpowiedni dokument okazany przed rozpoczęciem podróży, w którym zapisano konieczność stałej opieki, np.: we Włoszech jest to Atteste, we Francji Carte d'invalidité (besoin d´accompagnement).

3. Dodatkowe warunki przewozu mające zastosowanie wobec połączeń na terenie Włoch

 • odnośnie 11.1: Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą być przewożone wyłącznie w odpowiednich fotelikach dla dzieci. Foteliki te muszą być zabezpieczone dwupunktowymi pasami bezpieczeństwa dostępnymi w autobusie oraz zapewniane są przez osoby dorosłe towarzyszące osobom niepełnoletnim. FlixBus nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i zgodność z wymogami prawnymi fotelików bezpieczeństwa przewożonych przez osoby dorosłe towarzyszące osobom niepełnoletnim.

  Osoby niepełnoletnie w wieku co najmniej 3 lat mogą być transportowane przy użyciu urządzeń przytrzymujących tylko wtedy, gdy są one zatwierdzone i odpowiednie do ich wzrostu (art. 172.6 włoskiego kodeksu drogowego [Codice della Strada]).

  Jeśli autobus nie jest wyposażony w zatwierdzone urządzenia przytrzymujące, osoby niepełnoletnie muszą być przewożone przy użyciu standardowych pasów bezpieczeństwa, pod warunkiem że są one przystosowane do ich wzrostu. Postanowienie to dotyczy tylko dzieci o masie ciała poniżej 36 kg.

  Wszelką odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tych wymogów ponoszą osoby dorosłe odpowiedzialne za nadzór nad osobami niepełnoletnimi. Pasażerowie o wadze do 36 kg i wzroście do 1,50 m mogą podróżować bez korzystania z urządzeń przytrzymujących dla dziecka, pod warunkiem że nie znajdują się w przednim rzędzie i towarzyszy im pasażer w wieku co najmniej 16 lat.

 • W przypadku połączeń międzynarodowych osoby niepełnoletnie w wieku do 14. roku życia (osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze 14 lat) mogą podróżować, pod warunkiem że towarzyszy im osoba dorosła (rodzic, opiekun prawny lub inna osoba pełnoletnia). W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 14. roku życia korzystających z połączeń międzynarodowych, którym towarzyszy osoba dorosła inna niż rodzic lub opiekun prawny, rodzin lub opiekun prawny musi udzielić wyraźnego upoważnienia, podpisując Pozwolenie w odpowiedniej siedzibie policji (Questura), które można pobrać, korzystając z tego łącza.

  Ważność pozwolenia na podróż jest ograniczona do pojedynczej podróży (należy określić, czy podróż będzie w jedną stronę czy też w obie) poza miejsce zamieszkania osoby niepełnoletniej, z określonym miejscem docelowym.

  Jeśli osoby niepełnoletnie w wieku od 14 do 15 lat (osoby niepełnoletnie, które mają już 14 lat, ale nie ukończyły jeszcze 15. roku życia) chcą podróżować na połączeniach międzynarodowych bez opieki osoby dorosłej, ich rodzice lub opiekun prawny muszą wyrazić pisemną zgodę za pomocą formularza podanego pod poniższym łączem i dołączyć ją do biletu.

 • W przypadku połączeń krajowych osoby niepełnoletnie w wieku do 10. roku życia (osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze 10 lat) mogą podróżować, pod warunkiem że towarzyszy im osoba dorosła (rodzic, opiekun prawny lub inna osoba pełnoletnia). W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 10. roku życia korzystających z połączeń krajowych, którym towarzyszy osoba dorosła inna niż rodzic lub opiekun prawny, rodzin lub opiekun prawny musi udzielić wyraźnego upoważnienia, korzystając z formularza dostępnego za pomocą tego łącza. Upoważnienie należy następnie dołączyć do biletu.

  Jeśli osoby niepełnoletnie w wieku od 10 do 15 lat (osoby niepełnoletnie, które mają 10 lat, ale nie ukończyły jeszcze 15. roku życia) chcą podróżować na połączeniach krajowych bez opieki osoby dorosłej, ich rodzice lub opiekun prawny muszą wyrazić pisemną zgodę za pomocą formularza podanego pod poniższym łączem i dołączyć ją do biletu.

 • Flix i spółki Flix (FlixCompanies) nie ponoszą odpowiedzialności za opiekę nad osobami niepełnoletnimi.
 • odnośnie do 12: Osoba, której zdolność do poruszania się jest ograniczona z powodu niepełnosprawności fizycznej (czuciowej lub ruchowej, trwałej lub tymczasowej), niepełnosprawności intelektualnej lub innej niepełnosprawności lub z powodu wieku, i której stan wymaga odpowiedniej uwagi i dostosowania usługi świadczonej wszystkim pasażerom do jej konkretnych potrzeb („Osoba z niepełnosprawnością lub ograniczoną mobilnością” lub „Osoba niepełnosprawna”).
 • odnośnie do 12.2.1:Osoba towarzysząca jest uprawniona do bezpłatnej podróży, jeśli pasażer jest w stanie udowodnić, że potrzebuje opieki przez cały czas podróży. Dowód jest dostarczany przy odjeździe poprzez okazanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego potrzebę stałej pomocy; we Włoszech jest to zaświadczenie o stanie zdrowia (Certificato) wydane przez lokalny organ służby zdrowia (ASL) lub narodowy instytut ubezpieczeń społecznych (INPS).
 • odnośnie do 12.2.3: Psy-przewodniki dla osób niepełnosprawnych i psy-przewodniki dla osób niewidomych są przewożone bezpłatnie po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego poważną niepełnosprawność lub równoważnego zaświadczenia (patrz 12.2.1). Zwierzęta te muszą założyć kaganiec, jeśli poprosi o to kierowca lub jeden z pasażerów.

4.  Uzupełniające warunki przewozu – Polska

 • odnośnie 2.2: Postanowienie nie wyłącza prawa podróżnego do zmiany umowy przewozu lub odstąpienia od niej w miejscu zatrzymania autobusu na przystanku na trasie przejazdu w przypadku połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. Odstąpienie od umowy przewozu na trasie przejazdu wymaga uprzedniego poinformowania kierowcy. Zmiana umowy przewozu na trasie wymaga uprzedniego poinformowania kierowcy oraz zakupu nowego biletu.
 • odnośnie 3.1: Bilety zakupione na połączenia obsługiwane przez FlixBus Polska sp. z o.o. są uznawane za faktury w rozumieniu polskiej ustawy o podatku od towarów i usług.
 • odnośnie 3.2.1: Zakup biletów na połączenia obsługiwane przez FlixBus Polska sp. z o.o. jest możliwy na pokładzie wybranych autobusów.
 • odnośnie 3.5.3: Podróżującym w Polsce przysługują ustawowe zniżki i zostaną one zagwarantowane osobom, którym przysługują, według polskiej ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego lub innych postanowień. Opłata zostanie w takim przypadku wyliczona na podstawie ustawowej zniżki i ceny podanej na liście opłat obowiązującej dla danej trasy. Pasażer jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki przed wejściem do autobusu. Informacje o przysługujących ustawowych zniżkach oraz ważnych dokumentach potwierdzających uprawnienie znajdują się tutaj.
 • odnośnie 5: W przypadku połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z.o.o. regulacje zawarte w punkcie 5 znajdują zastosowanie również w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.
  • 5.3: W przypadku połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. zwiększona opłata za przejazd wynosi równowartość właściwej ceny za dany przejazd powiększonej o opłatę dodatkową wynoszącą: 150 zł – jeżeli opłata została uiszczona podczas kontroli albo 200 zł – jeżeli wystawiono wezwanie do zapłaty.
  • 5.4: W przypadku połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. zwiększona opłata za przejazd oraz opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a wezwanie do zapłaty umorzeniu, jeżeli uiszczona została opłata manipulacyjna w wysokości 15 zł oraz jeżeli podróżny jest w stanie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, udowodnić fakt rezerwacji miejsca na odpowiedni przejazd albo posiada uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Stosowną dokumentację należy przesłać poprzez formularz kontaktowy na stronie https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=pl lub listem poleconym na adres: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Polska.
 • odnośnie 9.3: W Polsce spożywanie alkoholu w autobusie jest zabronione.
 • odnośnie 9.5: W przypadku połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z.o.o z punktu 9.5 zastosowanie ma postanowienie, że pasażerowi wypłaca się odszkodowanie w wysokości faktycznie zaistniałej szkody.
 • odnośnie 17: W Polsce regulacje zawarte w punkcie 17 nie znajdują zastosowania. Obowiązują niniejsze postanowienia dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej (od 17.8.1 do 17.8.9), stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego i przepisów ustawy o prawie przewozowym:
  • 17.8.1: Reklamacje dotyczące umowy przewozu zawartej z przewoźnikiem należy wysyłać w formie pisemnej firmie FlixBus za pomocą formularza znajdującego się na stronach internetowych Flix lub pocztą (listem poleconym) na następujący adres przewoźnika: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Polska. Reklamacje można składać przez rok od wystąpienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
  • 17.8.2: W reklamacji należy podać, w szczególności, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis okoliczności zdarzenia i zastrzeżenia, opis odniesionych szkód oraz wysokość żądanego odszkodowania (kwota). Poza tym na reklamacji musi znaleźć się podpis osoby, która ją składa. Do reklamacji należy dołączyć oryginały bądź kopie biletów oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie umowy przewozu z przewoźnikiem, w tym uprawnienia do darmowego lub tańszego przejazdu.
  • 17.8.3: W przypadku reklamacji dotyczących bagażu należy opisać zaistniałe szkody i okoliczności zdarzenia, które miało miejsce.
  • 17.8.4: W przypadku gdy reklamacja nie spełnia wymogów określonych powyżej, informacje te należy uzupełnić. Przewoźnik wzywa w takim wypadku osobę składającą reklamację do wyjaśnienia nieścisłości lub podania dodatkowych informacji w terminie 14 dniu od otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi na takie wezwanie w wymaganym terminie skutkuje nierozpatrzeniem reklamacji.
  • 17.8.5: Przewoźnik rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od jej złożenia lub od dnia otrzymania wypełnionego formularza reklamacyjnego. 
  • 17.8.6: Pozostałe warunki i szczegółowe metody postępowania w związku z reklamacjami regulowane są przez zapisy ustawy o prawie przewozowym i stosowne przepisy wykonawcze.
 • odnośnie 18 i 19: Niniejsze warunki nie mają zastosowania dla połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z.o.o.

5. Dodatkowe warunki przewozu w Czechach

 • odnośnie 3.3.3: Zgodnie z przepisami ustępu 1840 ustawy nr 89/2012 w zbiorze ustaw, Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami, w przypadku umów o przewóz zawieranych z pasażerami nie mają zastosowania specjalnie postanowienia dotyczące zobowiązań wynikających z umów zawieranych na odległość, zgodnie z którymi konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 • odnośnie od 11.2 do 11.4: Zamiast ograniczeń wiekowych opisanych w punktach od 11.2 do 11.4 obowiązuje następująca zasada: dzieci poniżej 6 lat mogą być przewożone tylko, jeśli towarzyszy im osoba powyżej 10. roku życia.
 • odnośnie 11.5: Pasażerowie do 6. roku życia są przewożeni bezpłatnie. Ta zasada nie ma zastosowania do drugiego i każdego kolejnego dziecka, któremu towarzyszy ten sam pasażer, lub jeśli dziecko otrzyma oddzielne siedzenie na życzenie towarzyszącego mu pasażera. Pasażerom w wieku od 6 do 18 lat przysługują zniżki.
 • odnośnie 12: Na terenie Czech osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej przysługuje zniżka, jeśli legitymują się ważną kartą ZTP lub ZTP/P wydaną w Czechach.
 • odnośnie 12.2.1: Przewodnik podróżuje bezpłatnie w przypadku przedstawienia dowodu konieczności stałej opieki nad pasażerem. Takim dowodem jest okazanie w momencie rozpoczęcia podróży odpowiedniego dokumentu, w którym potwierdzono konieczność zapewnienia stałej opieki. W Czechach takim dokumentem jest ważna karta ZTP/P wydana w tym kraju.
 • odnośnie 12.2.4: Prowizja nie ma zastosowania.
 • odnośnie 16.2: Jeśli pasażer posiada bilet w jedną stronę na połączenie, które jest opóźnione o 60 lub więcej minut na stacji odjazdu, i zechce zrezygnować z podróży, ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów biletu.
 • odnośnie 17.1 do 17.3, 17.6, 17.7: Zastosowanie mają zobowiązania wynikające z przepisów prawa.
 • odnośnie 17.4.2: Dotychczas obowiązujące postanowienia zostają zastąpione następującymi: pasażer będzie uprawniony do zwrotu udowodnionych uszkodzeń zagubionego bagażu przewożonego w luku bagażowym do maksymalnej kwoty 3000 CZK.
 • odnośnie 18: Oprócz niniejszych Ogólnych warunków przewozu zastosowanie ma dekret Ministerstwa Transportu i Komunikacji nr 175/2000 w zbiorze ustaw, w sprawie Zasad transportu koleją publiczną oraz przewozu drogowego osób lub inne odpowiednie przepisy prawa.
 • odnośnie 19: Wszelkie spory pomiędzy  FlixBus CZ s.r.o. a pasażerami będą rozstrzygane przez  czeskie sądy. 

6. Dodatkowe warunki przewozu mające zastosowanie wobec połączeń na terenie Rosji:

 • odnośnie 1.1: W Rosji w wybranych przypadkach znak towarowy FlixBus umieszczany jest na pojazdach, pomimo że oficjalnym przewoźnikiem jest partnerskie przedsiębiorstwo przewozowe. W przypadku realizowania usług przewozowych przez przedsiębiorstwo partnerskie zastosowanie mają zarówno warunki tego przedsiębiorstwa, jak i warunki FlixBus.
 • odnośnie 2.3, 3.2.1: Obecnie w Rosji nie ma możliwości zakupu biletów na pokładzie pojazdów.
 • odnośnie 2.4: Nie obowiązuje w Rosji.
 • odnośnie 3.1: Na trasach w Rosji jest wymagane wydrukowanie potwierdzenia rezerwacji. Zakup biletów FlixBus u kierowcy nie jest
  jeszcze dostępny. Aby kupić bilet, pasażer musi podać następujące informacje: nazwisko, imię, patronimik, data
  urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, płeć i narodowość. Weryfikacja uprawnień do przewozu polega na porównaniu imienia i nazwiska pasażera z danymi na dokumencie tożsamości i z listą rezerwacji, którą przedstawia się kierowcy lub pracownikowi dworca na telefonie komórkowym, w zależności od aktualnego statusu rezerwacji.
 • odnośnie 3.6: Nie ma możliwości zakupu biletów FlixBus przez telefon.
 • odnośnie 5.1 do 5.4: Nie obowiązuje w Rosji.
 • odnośnie 7.1, 13.2.1: Pasażerom w Rosji zalecamy, aby przybyli na miejsce 30 minut przez odjazdem
 • odnośnie 7.4: Sprawdzenie, czy pasażerowi przysługuje prawo do przewozu polega na porównaniu imienia i nazwiska pasażera z danymi na dokumencie tożsamości oraz z listą rezerwacji, zgodną z aktualnym stanem rezerwacji, którą kierowca lub pracownik dworca wyświetla na telefonie komórkowym. Odbywa się to w miarę możliwości poprzez    zeskanowanie biletu. W razie konieczności pasażer musi okazać kierowcy lub pracownikowi obsługi wydrukowane potwierdzenie rezerwacji oraz ważny dokument tożsamości użyty podczas wykonywania rezerwacji.
 • odnośnie 10.5: W przypadkach wymienionych w pkt 10.4 FlixBus ma obowiązek zwrócić koszt biletu w całości lub w części albo zapewnić odszkodowanie w innej postaci. Więcej informacji można znaleźć w pkt 16 – Prawa pasażera w przypadku opóźnienia i anulowania rezerwacji.
 • odnośnie 11: Wszyscy pasażerowie, w tym dzieci, muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa podczas jazdy.
  Dzieci potrzebują osobnego miejsca w autobusie, aby zapewnić ich bezpieczeństwo podczas podróży.
  Pasażer ma prawo przewozić dwoje dzieci poniżej dwunastego roku życia z oddzielnym miejscem i z 50% zniżką.
  Dzieci w wieku 0-13 lat nie mogą podróżować samodzielnie. Muszą one podróżować z rodzicami lub opiekunem i muszą mieć przy sobie swój akt urodzenia.
  Dzieci i osoby niepełnoletnie w wieku od 14 do 18 lat mogą podróżować w Rosji samodzielnie. Podróżując za granicę, potrzebują ważnego paszportu międzynarodowego, wizy i poświadczonego notarialnie potwierdzenia od rodziców lub opiekunów, że mogą podróżować samodzielnie.
 • odnośnie 12.1: …zgodnie z artykułem 21.1. Prawo federalne nr 259.
 • odnośnie 12.2.1: nie obowiązuje w Rosji.
 • odnośnie 12.4.2: nie obowiązuje w Rosji.
 • odnośnie 12.5.3: W celu sprawdzenia możliwości przewozu wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia ułatwiającego poruszanie się pasażer musi skontaktować się działem obsługi klienta i podać model wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia ułatwiającego poruszanie się nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem podróży. Zaleca się, aby pasażerowie o ograniczonej mobilności podróżujący w wózku inwalidzkim skontaktowali się z działem obsługi klienta co najmniej 7 dni przed podróżą, tak aby umożliwić nam wybranie optymalnego sposobu podróży.
 • odnośnie 14.1: W ramach opłaty za przejazd pasażer mogą bezpłatnie zabrać ze sobą jedną sztukę bagażu, którego waga nie przekracza 20 kg. Po dodaniu łączne wymiary bagażu nie mogą przekraczać 180 cm. Pasażer może również bezpłatnie przewieźć jedną parę nart w pokrowcu oraz sanki dziecięce. Pasażer może przewieźć odpłatnie jedną sztukę bagażu (dodatkowego) ważącego do 20 kg. Po dodaniu trzy wymiary bagażu nie mogą przekraczać 180 cm. Nie obowiązuje ogólne prawo do przewożenia więcej niż dwóch sztuk bagażu. Wcześniejsza rejestracją dodatkowego bagażu w Dziale Obsługi Klienta nie jest wymagana. Opłatę za przewiezienie dodatkowego bagażu uiszcza się w kasie na stacji odjazdu. Ceny za dodatkowy bagaż określane są przez współpracujących przewoźników lub przez FlixBus. Przewiezienie trzeciej sztuki bagażu jest możliwe wyłącznie jeśli dostępne jest dodatkowe miejsce w bagażniku pojazdu. Dostępność wolnego miejsca określa kierowca po zapakowaniu bagaży.
 • odnośnie 14.2: Bagaż podręczny nie podlega opłatom. Na jednego pasażera przypada jednak tylko jedna sztuka bagażu i nie może on przekroczyć łącznych wymiarów 120 cm cm oraz maks. wagi 7 kg.
 • odnośnie 14.3: Bagaż specjalny na trasach w Rosji można odpłatnie przewozić pod warunkiem dostępności miejsca w luku bagażowym pojazdu. Wcześniejsza rezerwacja online nie jest wymagana. Opłatę za bagaż specjalny można uiścić w kasie na stacji odjazdu. Ceny za przewóz bagażu specjalnego są określane przez przewoźników współpracujących.
 • odnośnie 14.4: Opłatę za przewóz instrumentów muzycznych (z wyjątkiem instrumentów mających mniejsze wymiary niż maksymalne wymiary bagażu podręcznego) uiszcza się w kasie na stacji odjazdu.
 • odnośnie 14.7.1: Na trasach w Rosji rowery można przewozić odpłatnie w luku bagażowym autobusu, pod warunkiem że można ja składać, a w luku bagażowym jest wystarczająca ilość miejsca. Opłatę za przewóz rowerów uiszcza się w kasie na stacji odjazdu.
 • odnośnie 14.9: Nie są akceptowane do transportu (jako bagaż lub bagaż podręczny): substancje śmierdzące i niebezpieczne (łatwopalne, wybuchowe, toksyczne, żrące i inne), a także przedmioty zanieczyszczające pojazdy lub odzież pasażerów oraz przedmioty nieopakowane lub niezabezpieczone, które mogą zranić pasażerów. Zakazany jest przewóz broni, amunicji i środków pirotechnicznych.
 • odnośnie 15: Zwierzęta i ptaki w klatkach z pełnym dnem (kosze, pudełka, kontenery itp.) mogą być przewożone jako część bagażu podręcznego, jeśli wymiary tych klatek (koszy, pudełek, kontenerów itp.) odpowiadają wielkości bagażu podręcznego.
 • odnośnie 16.2, 16.3, 16.4: Jeśli odjazd pojazdu zostanie anulowany z przyczyn technicznych lub jeśli odjazd pojazdu jest opóźniony o ponad godzinę, umowa przewozu może zostać rozwiązana takim przypadku następuje zwrot pieniędzy następuje w pełnej wysokości.
  Od pasażera pobierana jest opłata za anulowanie:
  – 30 dni przed odjazdem – 0 RUB
  – 14 do 29 dni przed odjazdem – 20 RUB
  – 3 do 13 dni przed odjazdem – 20 RUB
  – mniej niż 3 dni przed odjazdem – 60 RUB
  – po odjeździe – 100 RUB
  Dokumenty można zwrócić:
  – za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej (wyłącznie w przypadku dokumentów elektronicznych).
  – w specjalnych kasach biletowych na dworcach autobusowych. Procedura zwrotu pieniędzy na dworcu autobusowym jest określana przez personel danego dworca.
  Jeśli numer kontaktowy/numer telefonu komórkowego podany przez Pasażera na bilecie był nieprawidłowy i nie było możliwości skontaktowania się z Pasażerem lub wysłania wiadomości SMS, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za poinformowanie klienta z wyprzedzeniem o zmianach dotyczących przejazdu. W takich przypadkach roszczenia nie będą przyjmowane.
 • odnośnie 17.3: Kwota odszkodowania w przypadku uszczerbku na życiu lub zdrowiu nie może być mniejsza niż 500 000 RUB za zdarzenie objęte ubezpieczeniem.
 • odnośnie 17.4.1: Wysokość odszkodowania za uszkodzenie bagażu w wyniku wypadku autobusu lub utratę bagażu w wyniku takiego wypadku jest ograniczona do 500 euro na jeden przypadek uszkodzenia na każdego pasażera oraz każdy bagaż.
 • odnośnie 17.6: Wysokość odszkodowania w przypadku wszystkich pozostałych szkód rzeczowych, które nie zaliczają się do uszkodzeń Bagażu w wyniku wypadku ani do uszkodzeń wózków inwalidzkich lub innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się, lub sprzętu pomocniczego, ogranicza się do 1000 euro, chyba że szkoda rzeczowa została spowodowana w związku z działalnością przestępczą lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
 • odnośnie 18: W uzupełnieniu do niniejszych Warunków przewozu dla przewozów na terenie Rosji obowiązuje Prawo federalne nr 259-FZ z dnia 8 listopada 2007 r. nr 259-ФЗ „Karta transportu samochodowego oraz lądowego transportu miejskiego” oraz Zasady dotyczące przewozu pasażerów i bagażu transportem drogowym oraz miejskim transportem naziemnym nr 1586 z dnia 1 października 2020 r. ze zmianami.
 • odnośnie 19: Sądami właściwymi są sądy w Moskwie.

7. Dodatkowe warunki przewozu mające zastosowanie wobec połączeń na terenie Szwecji:

 • odnośnie 16.2: 
  • Opóźnienia w podróży na liniach o łącznej długości krótszej niż 150 km (np. linia 690 Arlanda - Sztokholm C).
   • W przypadku podróży liniami o łącznej długości krótszej niż 150 km i opóźnień przekraczających 20 minut zastosowanie mogą mieć inne postanowienia.
   • Pasażerowie mogą odbyć podróż innymi środkami transportu lub kontynuować podróż opóźnionym autobusem. W obu przypadkach pasażerom przysługuje rekompensata finansowa. Wysokość rekompensaty nie zależy od odległości pokonanej samodzielnie, ale od łącznej długości linii autobusowej, z której pasażer korzysta.
  • Odszkodowanie za konieczność skorzystania z innych środków transportu.
   • Jeśli istnieją uzasadnione przesłanki pozwalające założyć, że pasażerowie dotrą na miejsce przeznaczenia z opóźnieniem przekraczającym 20 minut, pasażerowie będą mogli kontynuować podróż, korzystając z innych środków transportu, a następnie otrzymać odszkodowanie za konieczność skorzystania z alternatywnego transportu. Alternatywny transport obejmuje na przykład transport publiczny, taksówkę lub własny samochód. Wnioski o zwrot kosztów przejazdu taksówką będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji, gdy podróż odbyła się pomiędzy tymi samymi dworcami, które były podane w rezerwacji lub pomiędzy którymi pasażerowie planowali podróżować.
   • Koszty alternatywnego transportu muszą być uzasadnione w odniesieniu do okoliczności i nie mogą przekraczać 1/40 stawki bazowej określonej w Kodeksie ubezpieczeń społecznych (2010:110) (1182,50 SEK w roku 2020). Nie istnieją z góry określone limity uzasadnionych kosztów. Decyzja w tym zakresie będzie podejmowana indywidualnie.
   • Ponadto, pasażerom może przysługiwać rekompensata za skorzystanie z innych środków transportu z powodu opóźnienia, nawet jeżeli pasażerowie nie byli w stanie zakupić biletu na autobus. Opóźnienie autobusu powinno wynosić ponad 20 minut, a pasażerowie powinni mieć zaplanowaną podróż tym konkretnym autobusem, który doznał opóźnienia. Musi istnieć dowód, że pasażerowie poczynili określone przygotowania, taki jak ich obecność na przystanku w celu odbycia podróży opóźnionym autobusem. 
  • Zwrot opłat za bilety
   • Jeżeli pasażer zdecyduje się kontynuować podróż opóźnionym autobusem, przysługuje mu zwrot zapłaconej ceny:
    • jeżeli podróż jest opóźniona o ponad 20 minut, pasażerowi przysługuje zwrot 50 procent ceny biletu,
    • jeżeli podróż jest opóźniona o ponad 40 minut, pasażerowi przysługuje zwrot 75 procent ceny biletu,
    • jeżeli podróż jest opóźniona o ponad 60 minut, pasażerowi przysługuje zwrot 100 procent ceny biletu.
   • Pasażerowie wnioskujący o zwrot kosztów alternatywnego transportu muszą zgłosić roszczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia wystąpienia opóźnienia.

8. Dodatkowe warunki przewozu mające zastosowanie w związku z wojną w Ukrainie: 

 • odnośnie 15.1: Osoby podróżujące do Ukrainy mogą co do zasady przewozić małe zwierzęta (psy, koty, gryzonie itp.) wyłącznie na trasach bezpośrednich (bez przesiadek) na połączeniach obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o., ukraińskich przewoźników i FlixBus-Ukraine LLC. Zwierzę musi odbyć całą podróż w specjalnym pojemniku (transporterze lub miękkiej torbie do przewozu zwierząt) odpowiednim do swojej wagi i rozmiarów. Waga zwierzęcia przewożonego w kabinie pasażerskiej wraz z kontenerem nie może przekraczać 7 kg i musi spełniać maksymalne wymiary bagażu podręcznego określone w punkcie 14.2.1. Podczas całej podróży zwierzę musi pozostać w specjalnym pojemniku, który nie może być umieszczony w przejściu. Zwierzę musi posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty. Ostatecznie o dopuszczeniu przewozu zwierzęcia decyduje kierowca. Pasażerowie podróżujący z Ukrainy nie mogą przewozić małych zwierząt (psów, kotów, gryzoni itp.) na żadnym z połączeń.

9. Dodatkowe warunki przewozu mające zastosowanie wobec połączeń na terenie Wielkiej Brytanii

 • odnośnie 11.3: Dotyczy wyłącznie podróży na terenie Wielkiej Brytanii.
 • odnośnie 11.4: W przypadku usług podróżniczych poza Wielką Brytanią, dziecko musi mieć ukończone 16 lat, aby móc podróżować samodzielnie.