Korzystaj ze zniżek i podróżuj taniej z FlixBusem

W Polsce obowiązuje wiele zniżek na transport autobusowy. Dzięki temu niektórzy mogą codziennie dojeżdzać z FlixBusem do pracy lub szkoły taniej. 

Zniżki obowiązują na większości połączeń krajowych. Wejdź na naszą stronę internetową i zarezerwuj swój bilet w niższej cenie. 

W przypadku rezerwacji biletu ze zniżką, przed wejściem na pokład autobusu należy okazać kierowcy ważny dokument.

Studenci z niepełnosprawnością - 78% zniżki

  • Dotyczy studentów (do 26. roku życia) dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
  • Obowiązuje przy przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

Dzieci z niepełnosprawnością - 78% zniżki

  • dotyczy dzieci i młodzieży (do 24. roku życia) dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
  • obowiązuje przy przejazdach z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

Więcej szczegółowych informacji na temat zniżek i osób do nich uprawnionych znajdziesz na naszej stronie internetowej dotyczącej zniżek ustawowych w Polsce