§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Ogólne warunki handlowe i Szczególne warunki przewozu

Stan: 01.03.2018 r.

1. Zakres obowiązywania

Ogólne warunki handlowe i Szczególne warunki przewozu obowiązują w związku z korzystaniem z portali internetowych, rezerwacji przejazdów i przewozów pasażerów w sieci autobusów dalekobieżnych FlixBus. Środki komunikacji służą do przewozu osób.

2. Strony umowy

2.1. Strona umowy umożliwiająca rezerwację przejazdów:

Strona umowy umożliwiająca rezerwację przejazdów (sprzedawca biletów) oraz korzystanie z portali internetowych to firma FlixMobility GmbH, z siedzibą w Birketweg 33, 80639 Monachium, dalej zwana FlixMobility.

2.2. Kontrahenci autobusowych przewozów pasażerskich

Stroną umowy w przypadku odpowiedniej umowy przewozu jest, w zależności od informacji podanej w trakcie procesu rezerwacji, określony w niej przewoźnik. Przewoźnikami są właściciele odpowiednich licencji na obsługę linii. Stroną umowy odpowiedzialną za przewód osób są spółki Flix (2.2.1.) lub współpracujący partnerzy (2.2.2.).

Nie przysługuje prawo do przewozu w konkretnych autobusach przewoźnika. Przewozem bezpośrednim zajmuje się jedna z firm partnerskich, która otrzyma zlecenie od przewoźnika.

2.2.1. Spółkami Flix są:

 • FlixBus B.V.
 • FlixBus CEE South d.o.o.
 • FlixBus CZ
 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus Danmark ApS
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus Hungary Kft.
 • FlixBus Inc.
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus North GmbH CEE
 • FlixBus Polska Sp. z.o.o.
 • FlixBus RO SRL
 • FlixBus RS d.o.o.
 • FlixBus Sverige AB
 • FlixMobility GmbH
 • Rodbillet ApS

Jeśli przewoźnikami są spółki Flix, w ich przypadku również obowiązują następujące Ogólne warunki handlowe i Szczególne warunki przewozu.

2.2.2. Partnerami współpracującymi są:

Jeśli przewoźnikami są partnerzy współpracujący, w ich przypadku obowiązują wyłącznie ich własne Ogólne warunki handlowe i Szczególne warunki przewozu. Te dokumenty można przejrzeć w witrynach internetowych wyżej podanych partnerów współpracujących. Mogą one być dostępne wyłącznie w języku angielskim.

W przypadku partnerów współpracujących przewóz nie odbywa się przy wykorzystaniu marki FlixBus, oprócz trasy 96 Wiedeń – Graz oraz połączenia X96 Port lotniczy Wiedeń – Graz, które jest obsługiwane przez firmę Dr. Richard Linien & Co KG.

2.3 Kontrahenci kolejowych przewozów pasażerskich

Stroną umowy w przypadku odpowiedniej umowy przewozu jest, w zależności od informacji podanej w trakcie procesu rezerwacji, określony w niej przewoźnik.

3. Prawo do przewozu

3.1. Prawo do przewozu przysługuje, o ile została zawarta umowa przewozu i o ile według przepisów PBefG (niemiecka ustawa o przewozie osób [Personenbeförderungsgesetzt]) i na podstawie VO-ABB (rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków przewozu transportem tramwajowym oraz autobusowym oraz regularnych połączeń realizowanych samochodami [Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen]) występuje obowiązek przewozu. W odniesieniu do połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. oraz innych polskich przewoźników obowiązuje prawo przewozu, jeżeli zawarta została umowa przewozowa i jeżeli zastosowanie znajduje obowiązek transportu w myśl polskiego Kodeksu cywilnego i przepisów ustawy o prawie przewozowym. W niniejszym zakresie nie obowiązują zapisy klauzuli 3.1.

3.2. Potwierdzenie rezerwacji (por. punkt 5.1.) uprawnia pasażera do przejazdu pomiędzy podanymi na bilecie miejscami odjazdu i przyjazdu. Późniejsze wejście na pokład autobusu lub opuszczenie go później nie jest dozwolone ze względu na postanowienia przepisów.

3.3. W przypadku rezerwacji na pokładzie pojazdów obowiązek przewozu występuje tylko, jeśli dostępna jest wystarczająca liczba miejsc siedzących na całej trasie.

3.4. W przypadku przystanków na żądanie obowiązek przewozu występuje tylko, jeśli przejazd został zarezerwowany z lub do tego przystanku w odpowiednim okresie rezerwacji. Przystanki na żądanie są oznaczone na odpowiednim rozkładzie jazdy. Odpowiednie terminy rezerwacji z wyprzedzeniem znajdują się na rozkładzie jazdy.

4.     Korzystanie z portalu internetowego w celach komercyjnych

4.1. Strony z porównywarkami cen mogą zawrzeć pisemną umowę z firmą FlixMobility , w której uzyskają prawo do otrzymania rozkładów jazdy FlixMobility, ich edycji i publikacji.

4.2. Nie można korzystać z portali internetowych firmy FlixMobility do celów nieprywatnych lub komercyjnych. Korzystanie z automatycznych systemów, aby uzyskać dane („screen scraping”) z tej strony internetowej w celach komercyjnych jest zabronione. Firma FlixMobility zastrzega sobie prawo do odpowiedniego ścigania prawnego w razie nieprzestrzegania tych ograniczeń.

5.     Bilety, opłaty za przewóz

5.1. Za przewóz należy uiścić ustaloną opłatę. W tym celu wydawane są bilety FlixMobility. Biletami są potwierdzenia rezerwacji w formie wydruku lub w formie elektronicznej (jako plik PDF). Ponadto pasażer musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku rezerwacji na pokładzie pojazdu obowiązuje ręczne lub drukowane potwierdzenie, które jest jednocześnie rachunkiem i potwierdzeniem rezerwacji. Na osobę i przejazd generowany jest jeden bilet. Połączenia z przesiadką rozumiane są jako jeden przejazd. W przypadku rezerwacji należy podać imię i nazwisko pasażera oraz ewentualnie datę urodzenia. Kontrolę przeprowadza się, porównując imię i nazwisko pasażera z listą rezerwacji, którą kierowca lub personel obsługi dworca wyświetla na telefonie komórkowym i która jest oparta o aktualne rezerwacje. Odbywa się to poprzez zeskanowanie biletu. Zakupione bilety na połączenia obsługiwane przez FlixBus Polska sp. z o.o. oraz innych polskich przewoźników traktuje się jako faktury w myśl postanowień polskiej ustawy o podatku VAT.

5.2. Pasażer musi dokonać rezerwacji przed podróżą. Wejście do przedziału pasażerskiego w pojeździe jest dozwolone tylko z ważnym potwierdzeniem rezerwacji.

5.2.1. Przejazdy można rezerwować za pomocą witryn internetowych i aplikacji na smartfon firmy FlixMobility, telefonicznie, w punktach obsługi klienta, na pokładzie samochodu (normalna taryfa) oraz na niektórych dworcach autobusowych u naszych pracowników obsługi klienta. Rezerwacja na pokładzie samochodu jest możliwa tylko, jeśli dostępna jest wystarczająca liczba wolnych miejsc siedzących na całej trasie. Dlatego zalecamy zakup z wyprzedzeniem (przez Internet, za pomocą aplikacji lub w punkcie obsługi klienta). Biletów na połączenia obsługiwane przez FlixBus Polska sp. z o.o. oraz innych polskich przewoźników nie sprzedaje się na pokładzie autobusów.

5.2.2. Potwierdzenie rezerwacji (dane zamówienia) są zapisywane i można je wyświetlić na stronach internetowych. Ponadto w razie potrzeby pasażer może je otrzymać pocztą elektroniczną.

5.2.3. Każdemu pasażerowi z ważnym biletem przysługuje miejsce siedzące. Podróżni z dziećmi i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają wówczas pierwszeństwo wyboru.

5.3. Zakup biletów w Internecie:

5.3.1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym i w aplikacji na smartfony nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz jest jedynie niewiążącym katalogiem online zachęcającym potencjalnych pasażerów do skorzystania z usług. Po kliknięciu przycisku „Buchen”/„Zur Zahlung” (Rezerwuj /Przejdź do płatności) następuje wiążąca rezerwacja produktów znajdujących się w koszyku. Na osobę i przejazd generowany jest jeden bilet. Połączenia z przesiadką są uznawane za jedną podróż. Potwierdzenie złożenia zamówienia odbywa się w formie automatycznego potwierdzenia w wiadomości e-mail bezpośrednio po przesłaniu zamówienia. Umowa przewozu zostaje zawarta, gdy firma FlixMobility przyjmie zamówienie za pomocą automatycznego potwierdzenia przyjęcia. To potwierdzenia przyjęcia może zostać przesłane wraz z automatycznym potwierdzeniem rezerwacji w wiadomości e-mail lub oddzielnie.

5.3.2. Przy aktualnej wiedzy technicznej nie można zagwarantować wolnej od błędów i/lub zawsze dostępnej transmisji danych przez Internet. Nie można opracować programów komputerowych (oprogramowania) i urządzeń do przetwarzania danych (sprzętu), które działałyby bez błędów. Nie jest również możliwe wykluczenie ewentualnego braku dostępności związanego z komunikacją przez Internet. Dlatego firma FlixMobility nie gwarantuje stałej i nieprzerwanej dostępności swoich witryn internetowych i systemów technicznych oraz nie może za to ręczyć. W szczególności, ze względu na specyficzne właściwości techniczne Internetu, nie można zagwarantować pełnej dostępności możliwości rezerwacji przez Internet. Pasażer nie ma prawa do uzyskania ceny obniżonej lub promocyjnej, jeśli ze względu na problemy techniczne system jest dostępny w późniejszym terminie (np. po upływie okresu przedsprzedaży).

5.3.3. Należy pamiętać, że w ramach sprzedaży na odległość, jak na przykład dla umów przewozu zawartych przez Internet, w przypadku których firma po zawarciu umowy zobowiązuje się do realizacji usługi w określonym czasie lub w ciągu określonego czasu — w przeciwieństwie do np. internetowego handlu wysyłkowego — regulacje ustawowe dotyczące prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość nie mają zastosowania. Nasze warunki dotyczące anulowania rezerwacji pozostają jednak bez zmian w odniesieniu do powyższego.

5.4. Punkty sprzedaży obsługiwane przez pracowników:

Do wykonywania rezerwacji i anulowania opłat agencyjnych uprawnione są agencje sprzedażowe, punkty biletowe i działy obsługi klienta spółek Flix.

5.5. Opłaty za przewóz:

5.5.1. Pasażerom nie przysługuje prawo do uzyskania wszystkich kategorii cenowych lub kontyngentów cenowych we wszystkich punktach sprzedaży. W szczególności dotyczy to cen obniżonych i promocji, z których można korzystać częściowo tylko w Internecie.

5.5.2. Opłata za przewóz dotyczy jedynie transportu osób, za inne usługi, np. rezerwację miejsc siedzących oraz przewóz rowerów, bagażu dodatkowego lub specjalnego pobierane są osobne opłaty.

5.5.3. Aby uzyskać niższą taryfę, należ spełnić określone warunki rezerwacji. Uwzględniane są tutaj opublikowane warunki związane z takimi taryfami.

5.5.4. Studenci, dzieci i seniorzy otrzymują w przypadku podróży po Danii zniżkę. Należy pamiętać, że w przypadku rezerwacji i podróży ze zniżką przed podróżą należy okazać kierowcy ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Bilety dla dzieci, studentów i seniorów są ważne tylko w przypadku okazania legitymacji. Jeśli nie mogą Państwo okazać kierowcy legitymacji, bilet ze zniżką przepada i muszą Państwo kupić normalny bilet na przejazd. 
Duńscy żołnierze, którzy mają obowiązek odbycia służby, mogą podróżować bezpłatnie, okazując odpowiednie poświadczenie i legitymację. Należy zarezerwować miejsce, przesyłając wiadomość e-mail na adres service@flixbus.de

5.5.5 Jeżeli chodzi o podróże na terytorium Polski, honorujemy ustawowe zniżki, o których mowa w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz innych obowiązujących przepisach. W takich przypadkach opłatę wylicza się na podstawie zniżki ustawowej i ceny wskazanej w cenniku obowiązującym na danej trasie. Przed wejściem do autobusu pasażer musi okazać ważny dokument zaświadczający prawo do zniżki. Informacje na temat honorowanych zniżek ustawowych i odpowiednich dokumentów poświadczających znajdują się tutaj: https://www.flixbus.pl/firma/ceny/rabaty

6. Płatność i kupony

6.1. Za bilety można zapłacić różnymi metodami w zależności od miejsca dokonywania rezerwacji:

 • W Internecie: PayPal, polecenie zapłaty, karta kredytowa (Mastercard/Visa/Amex), Sofortüberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay (szybki przelew online). W przypadku każdej rezerwacji zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji niektórych form płatności i zalecenie innego rodzaju płatności.
 • Na pokładzie pojazdu: gotówką; w Szwecji na pokładzie pojazdu akceptowane są tylko płatności kartą (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Ponadto w Szwecji można kupić bilet u kierowcy za pomocą mobilnych systemów płatności opartych na NFC (komunikacja bliskiego zasięgu [near-field communication]). (np. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
 • W punktach sprzedaży/biurach podróży: wszystkie oferowane przez biuro metody płatności, ale w każdym wypadku płatność gotówkowa
 • Telefonicznie: za pomocą karty kredytowej (Mastercard/Visa/Amex), a także polecenia zapłaty dla klientów mieszkających w Niemczech.
6.2. Zakup za pomocą karty kredytowej

6.2.1. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej następuje obciążenie konta klienta po zakończeniu zamówienia. Poprzez płatność za pomocą karty kredytowej klient zleca swojej instytucji kredytowej, aby na żądanie przekazała w razie storno firmie FlixMobility lub jej zewnętrznemu zleceniobiorcy nazwisko klienta oraz pełny adres, tak aby firma FlixMobility mogła podnieść wobec klienta swoje roszczenie z tytułu wierzytelności.

6.2.2. Opłaty bankowe powstałe w przypadku storno płatności kartą kredytową ponosi pasażer. Dodatkowo mogą wystąpić opłaty za storno. Pasażer ma możliwość udowodnienia, że ze względu na storno powstały niższe koszty lub koszty w ogóle nie powstały. W przypadku storno płatności kartą kredytową klient może zostać zablokowany tymczasowo lub na stałe.

6.2.3. Po bezskutecznym przeprowadzeniu procesu upomnienia przez firmę FlixMobility wierzytelności zostaną przekazane zewnętrznemu usługodawcy. FlixMobility może w tym celu przekazać wszystkie wymagane dane osobowe dłużnika temu zewnętrznemu usługodawcy.

6.3. Potrącenie; prawo zatrzymania

6.3.1. Prawo do potrącenia przysługuje klientowi, tylko jeśli stwierdzimy, że jego roszczenia wzajemne są prawomocne lub niesporne albo zostaną przez nas uznane. Ponadto przysługuje mu prawo zatrzymania, tylko jeśli jego roszczenie wzajemne opiera się na takim samym stosunku umownym.

6.3.2. Jeśli klient ma wobec nas jakiekolwiek opóźnione zobowiązania płatnicze, wszystkie istniejące wierzytelności stają się na podstawie tego samego stosunku umownego natychmiast wymagalne.

6.3.3. Klauzule 6.3.1. i 6.3.2 nie znajdują zastosowania wobec połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. oraz innych polskich przewoźników.

6.4. Opłaty manipulacyjne

6.4.1. Ponadto w sklepie internetowym łączna cena za bilet zawiera również opłatę strony trzeciej za wybraną przez Państwa metodę płatności oraz ponoszone przez Państwa opłaty manipulacyjne, a także ustawowy podatek VAT.

6.4.2. Klienci, którzy wybierają płatną metodę płatności, muszą zapłacić 2,1% (plus VAT) całej wartości koszyka. W każdym kraju dostępna jest przynajmniej jedna bezpłatna i powszechnie stosowana metoda płatności.

6.5 Kampanie promocyjne

6.5.1 Liczba biletów, które można zakupić w ramach kampanii promocyjnych prowadzonych przez spółkę FlixMobility GmbH jako część działań marketingowych, wynosi 3 na osobę. Jeżeli dana osoba zakupi więcej niż 3 bilety w ramach jednej kampanii promocyjnej, spółka FlixMobility GmbH może anulować wszystkie zakupione bilety przekraczające tę liczbę. Niniejsza zasada może nie mieć zastosowania do specjalnych promocji.

6.5.2 Wykorzystywanie biletów do celów handlowych — w szczególności odsprzedaż biletów — jest zabronione, a spółka FlixMobility GmbH może zastosować środki prawne w postaci blokady biletów i/lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

6.5.3 W przypadku oszustwa, próby wprowadzenia w błąd lub podejrzenia innych nielegalnych działań związanych z zakupem, realizacją lub przekazaniem biletów spółka FlixMobility GmbH zastrzega sobie prawo do zamknięcia odpowiedniego konta klienta, żądania alternatywnej metody płatności i/lub blokady biletów. Spółka FlixMobility GmbH nie uzna żadnych roszczeń dotyczących zatwierdzenia lub realizacji takich biletów.

6.5.4 W przypadku oszustwa, próby wprowadzenia w błąd lub podejrzenia innych nielegalnych działań związanych z zakupem, realizacją lub przekazaniem biletów spółka FlixMobility GmbH zastrzega sobie prawo do anulowania, w części lub w całości, zakupionych biletów.

6.5.5 Bilety zakupione w ramach oferty, których cena zmieni się po zakończeniu oferty, należy nabyć po pełnej cenie obowiązującej w dniu przejazdu/dniu, którego dotyczy bilet.

6.6. Realizacja kuponów:

6.6.1. Na rezerwację można wykorzystać maksymalnie jeden kupon. Kupony można realizować tylko online lub w naszych punktach sprzedaży biletów.

Kupony o wartości pieniężnej, czyli tak zwane bony, przelicza się przy uwzględnieniu całej zawartości koszyka.

Kupony procentowe i kupony na bezpłatne przejazdy można przeliczyć tylko w odniesieniu do samej ceny za przejazd. Kuponów nie można wykorzystać na dodatkowe usługi (np. opłaty ryczałtowe za usługi, dopłata za przewóz roweru lub bagażu).

6.6.2. W przypadku przeprowadzanych przez firmę FlixMobility promocji z kuponami w ramach środków reklamowych jedna osoba może uzyskać i wykorzystać maksymalnie trzy kupony. Jeśli jedna osoba zrealizuje więcej niż trzy kupony w tej samej promocji z kuponami, firma FlixMobility może stornować rezerwacje, które wykraczają poza trzy pierwsze. Zasady promocji specjalnych mogą odbiegać od tej regulacji.

6.6.3. Kupony, które zostały wystawione nieodpłatnie w ramach środków promocyjnych lub jako świadczenie grzecznościowe, tracą ważność wraz z pierwszą rezerwacją.

6.6.4. Wykorzystanie w celach zarobkowych, a w szczególności odsprzedaż kuponów jest zabroniona i karana przez firmę FlixMobility blokadą biletów i/lub roszczeniami o odszkodowanie.

6.6.5.  Wypłata pieniędzy z bonu nie jest możliwa.

6.6.6. W przypadku oszustwa, próby wprowadzenia w błąd lub podejrzenia innych nielegalnych działań w związku z zakupem kuponu podarunkowego lub realizacji kuponu, lub przekazania kuponu firma FlixMobility może zamknąć odpowiednie konto klienta i/lub zażądać alternatywnego sposobu płatności i/lub zablokować kupony. Klient nie ma prawa do odblokowania lub wypłaty wartości kuponu.

6.6.7. W przypadku oszustwa, próby wprowadzenia w błąd lub podejrzenia innych nielegalnych działań w związku z zakupem kuponu podarunkowego lub realizacji kuponu, lub przekazania kuponu firma FlixMobility ma prawo do anulowania biletów, które zostały częściowo lub w pełni zakupione przy zastosowaniu takiego kuponu.

6.7. Realizacja kodu zniżkowego Interflix

6.7.1. Na rezerwację można wykorzystać maksymalnie jeden kod zniżkowy. Kody zniżkowe są aktywowane automatycznie w ciągu 48 godz. i można je zrealizować tylko online lub we współpracujących z nami punktach sprzedaży biletów.

6.7.2. Kody zniżkowe są ważne trzy miesiące.

6.7.3. Można zarezerwować wyłącznie bezpośrednie połączenie za wyjątkiem podróży w obie strony. Miejsce odjazdu nie musi być takie samo jak miejsce przyjazdu.

6.7.4. Kupony są przypisane do konkretnej osoby i nie można ich przekazywać.

6.7.5. Zmiany rezerwacji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem działu obsługi klienta. Anulowanie jest wykluczone.

6.7.6. Wykorzystanie w celach zarobkowych, a w szczególności odsprzedaż kodów zniżkowych, jest zabronione i karane przez firmę FlixMobility blokadą biletów i/lub roszczeniami o odszkodowanie.

6.7.7. Wypłata pieniędzy z bonu nie jest możliwa.

6.7.8. Każdy przejazd zarezerwowany za pomocą kuponu musi być oddzielny od pozostałych przejazdów.

6.7.9. Pasażer ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni. Odstąpienie musi zostać wyrażone pisemnie.

7. Nieważne bilety

Pasażer ma obowiązek okazania na żądanie pracownika spółek Flix zarówno biletu, jak i ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w ramach losowej kontroli biletów w celu sprawdzenia ważności biletu.

8. Zwiększona opłata za przejazd

8.1. Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia zwiększonej opłaty, jeśli znajduje się na pokładzie samochodu podczas przejazdu i nie zarezerwował miejsca na odpowiedni przejazd przed wejściem na pokład.

8.2. Pasażer, który podczas kontroli nie będzie posiadał ważnej rezerwacji, jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych oraz okazania na żądanie dowodu tożsamości.

8.3. Zwiększona opłata za przejazd wynosi podwójną wysokość normalnej ceny za przebytą trasę. Opłata musi jednak wynosić co najmniej 60 euro plus cena za trasę do celu podróży podróżnego. Jeśli podróżny nie może udowodnić przebytej trasy, do obliczenia zwiększonej opłaty za przejazd bierze się punkt początkowy danego połączenia.

8.4. Zwiększoną opłatę za przejazd należy natychmiast uregulować, jednak najpóźniej w ciągu 2 tygodniu od otrzymania żądania zapłaty w formie pisemnej. Po upływie tego terminu za każde pisemne żądanie zapłaty uiszczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 5 euro, jeśli pasażer nie może udowodnić, że koszty obsługi nie wystąpiły lub są niższe.

8.5. Spółki Flix zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dalszego postępowania cywilnego i/lub karnego.

9. Anulowanie

9.1. Anulowanie jest możliwe poprzez nową rezerwację innego biletu (anulowanie z nową rezerwacją) lub niewykorzystanie biletu i zwrot kosztów zgodnie z punktem 9.6. Zmiana lub anulowanie rezerwacji u kierowcy nie są możliwe.

9.2. Anulowanie z nową rezerwacją (np. trasa, czas odjazdu, data podróży) jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem witryn internetowych FlixBus lub współpracujących biur i punktów sprzedaży biletów spółek Flix do 15 minut przed planowanym odjazdem. Podróż tam i z powrotem jest uznawana za jedną rezerwację.

9.3. W przypadku anulowania z nową rezerwacją wystawiamy tak zwany kupon za anulowanie. Ten kupon storno jest ważny 12 miesięcy i uprawnia pasażera do wykonania nowej rezerwacji w ciągu tego czasu – w wysokości wartości kuponu. Jeśli cena nowej rezerwacji przekracza wartość kuponu, należy opłacić różnicę w cenie. Jeśli jest ona niższa, pozostała kwota kuponu storno pozostaje dostępna i można ją wykorzystać przy następnej rezerwacji. W przypadku czasowo ograniczonych ofert promocyjnych mogą obowiązywać inne regulacje. Szczegółowe ustalenia znajdują się w warunkach promocji, które można wyświetlić na stronach internetowych.

9.4. Opłata za anulowanie za odwołaną podróż i pasażera będzie naliczana za każdy proces anulowania przez nową rezerwację. Kupon storno jest wystawiany na cenę biletu, pomniejszoną o koszty procesu anulowania. W przypadku zmiany nazwiska pasażera należy opłacić różnicę w cenie, jeśli cena za przejazd w międzyczasie wzrosła. Zmiana numeru telefonu jest bezpłatna. Opłata za anulowanie rezerwacji nie dotyczy połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. oraz innych polskich przewoźników.

9.5. Jeśli podczas rezerwacji wykorzystany zostanie kupon storno, w przypadku nowego przejazdu również obowiązują regulacje i warunki anulowania.

9.6. Jeśli bilet, w przypadku którego przewoźnikami w myśl punktu 2.2. są spółki Flix, nie zostanie wykorzystany na przejazd, opłata za przejazd może zostać zwrócona na wniosek, jeśli zostanie przedłożony bilet. Kwota zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 15 euro za podróż i za pasażera , o ile pasażer nie może udowodnić, że nie wystąpiła szkoda lub jej wysokość była niższa. Opłata manipulacyjna za zwrot kosztów nie dotyczy połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. oraz innych polskich przewoźników. Pasażer zobowiązany jest do przedłożenia dowodu, że bilet nie został wykorzystany. Na osobę i przejazd generowany jest jeden bilet. Połączenia z przesiadką są uznawane za jedną podróż. Wniosek nie musi mieć określonej formy. Można go złożyć pisemnie w firmie FlixMobility lub FlixBus DACH, przesyłając go na przykład pocztą na adres FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München lub FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Opłata manipulacyjna jest redukowana do kwoty 2 euro za przejazd i pasażera plus ewentualne opłaty za przelew, o ile przewoźnikiem jest firma FlixMobility GmbH lub FlixBus Dach GmbH w rozumieniu punktu 2.2. oraz jeśli wniosek zostanie złożony niezwłocznie i najpóźniej w ciągu tygodnia po upływie ważności biletu. Zwrot kosztów biletu, pomniejszony o opłatę manipulacyjną oraz potencjalną opłatę za przelew bankowy, zostanie przesłany wyłącznie na konto bankowe, które zostało podane przez klienta w czasie rezerwacji lub, w przypadku płatności kartą kredytową, przelany na konto karty kredytowej.

9.7. Wszystkie wyżej wymienione opłaty manipulacyjne, opłaty za anulowanie oraz wszelkie opłaty za przelew nie są naliczane, jeśli zostanie złożony wniosek o zwrot kosztów ze względu na okoliczności, za które odpowiada firma FlixMobility GmbH lub spółki Flix. Nota uznaniowa opłaty za przewóz po odjęciu wszelkich opłat manipulacyjnych oraz wszystkich opłat za przelewy obciąża wyłącznie rachunek podany przez klienta podczas zamówienia, a w przypadku płatności kartą kredytową jego rachunek karty kredytowej.

10. Rozkłady jazdy

10.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zatwierdzonych i opublikowanych czasów odjazdu, terminów, tras i cen za przejazdy z ważnych powodów, w szczególności ze względu na wdrażanie decyzji urzędów udzielających zezwolenia.

10.2. Jeśli opublikowane w rozkładzie jazdy połączenia są opatrzone wskazówką „z zastrzeżeniem zezwoleń urzędowych”, w przypadku każdego podanego połączenia (przesiadka, przystanek, dzień przejazdu, cena itd.) w momencie publikacji rozkładu jazdy proces zatwierdzania, który jest warunkiem przyjęcia przedstawionego połączenia, nie został jeszcze zakończony.

10.3. Zmiany w rozkładzie jazdy, które zaczną obowiązywać po zawarciu umowy i za które przewoźnik nie odpowiada (na przykład długotrwałe skutki katastrof naturalnych lub długotrwałe prace budowlane), nie upoważniają pasażera do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jeśli zmiany te odbiegają od pierwotnie ustalonego czasu odjazdu lub przyjazdu tylko nieznacznie, tzn. maks. 2 godzin. Znaczna zmiana rozkładu jazdy upoważnia pasażera do bezpłatnego odstąpienia od umowy przewozu. W tym celu pasażer powinien się zwrócić się telefonicznie do działu obsługi klienta

 • Połączenia z Niemiec i Szwajcarii (niemiecka telefonia stacjonarna): +49 30 300 137 300
 • Połączenia z Austrii (austriacka telefonia stacjonarna): +43 820 910 340
 • Połączenia z Włoch (włoska telefonia stacjonarna): +39 (02) 947 59 208
 • Połączenia z Francji (francuska telefonia stacjonarna): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Połączenia z Wielkiej Brytanii (brytyjska telefonia stacjonarna): +44 1 78 82 98 784
 • Połączenia z Chorwacji (chorwacka telefonia stacjonarna): +385 1 800 03 80
 • Połączenia z Danii (duńska telefonia stacjonarna): +45 32 72 93 86
 • Połączenia ze Szwecji (szwedzka telefonia stacjonarna): +46 850513750
 • Połączenia z Polski (numer stacjonarny): +48 22 307 93 34
 • Połączenia z Węgier (węgierska linia naziemna) +36 1 701 04 78
 • Połączenia z Rumunii (rumuńska linia naziemna): +40.376.300.111
 • Połączenia z Ukrainy (ukraińska linia naziemna): +38 044 228 1473*

lub wysłać wiadomość e-mail na adres service@flixbus.de. Pasażer nie może w tym wypadku rozpocząć podróży. Te regulacje nie naruszają pozostałych praw pasażera.

11. Rozpoczęcie podróży

11.1. Zalecamy pasażerom, aby przybyli na miejsce odjazdu na 15 minut przez odjazdem.

11.2. Jeśli pasażer nie będzie obecny w momencie planowanego odjazdu w miejscu odjazdu zarezerwowanego przejazdu, roszczenie z tytułu podróży wygasa, a zarezerwowany przejazd może zostać przyznany innej osobie.

11.3. Jeśli pasażer zostanie poinformowany o opóźnieniu w wiadomości SMS, e-mail lub w innej formie pisemnej, prawo do przewozu w przypadku nieprzybycia pasażera wygasa dopiero po upływie czasu określonego w wiadomości SMS lub e-mail.

11.4. Sprawdzenie, czy pasażerowi przysługuje prawo do przewozu odbywa się na postawie porównania nazwiska pasażera z listą rezerwacji, którą kierowca lub pracownik dworca wyświetla na telefonie komórkowym zgodnie z aktualnym stanem rezerwacji. Odbywa się to poprzez zeskanowanie biletu. W wyjątkowych wypadkach pasażer może się wylegitymować na prośbę kierowcy lub pracownika obsługi za pomocą wydrukowanego potwierdzenia rezerwacji lub takiego potwierdzenia w formie elektronicznej (jako plik PDF) oraz ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport i ew. wiza).

12. Przesiadki

12.1. Z reguły regularne linie, które zostały opublikowane, są połączeniami bezpośrednimi. W niektórych przypadkach może być konieczna przesiadka.

12.2. Jeśli przewidziana jest przesiadka, spółki Flix gwarantują dalszy przewóz aż do docelowego miejsca rezerwacji. Jeśli w wyjątkowych przypadkach następny autobus nie może poczekać na opóźniony autobus, spółki Flix oferują transport zastępczy. Może się on odbyć również w autobusach innych firm, samochodach osobowych lub koleją. Pasażer nie ma prawa do wyboru określonego środka transportu. W przypadku dużej odległość do miejsca docelowego lub brakujących alternatywnych możliwości połączeń, przez co dalsza podróż możliwa jest dopiero następnego dnia, oferujemy pasażerom bezpłatny nocleg w hotelu klasy średniej.

12.3. Zasada opisana w powyższym punkcie obowiązuje tylko w tych przypadkach, kiedy pasażer zarezerwował przejazd w firmie FlixMobility w ramach jednej rezerwacji jako połączenie bezpośrednie. Jeśli pasażer sam rezerwuje poszczególne odcinki na trasie, ponosi ryzyko spóźnienia się na kolejny autobus. W takim przypadku prawo do przewozu zastępczego lub noclegu w hotelu nie przysługuje. FlixMobility lub spółki Flix dołożą jednak wszelkich starań, aby poinformować takich pasażerów o alternatywnych połączeniach.

12.4. Przesiadka na linie, które nie są obsługiwane przez spółki Flix, nie może zostać zagwarantowana.

13. Ogólne obowiązki pasażerów

13.1. Należy przestrzegać instrukcji kierowców oraz towarzyszącego im personelu.

13.2. Kierowcy oraz pracownicy zajmujący się odprawą mają prawo odmówić przewozu osób, które są w widoczny sposób pod wpływem alkoholu lub narkotyków. To samo dotyczy pasażerów, którzy z innych powodów zagrażają bezpieczeństwu innych pasażerów lub w znacznym stopniu naruszają dobre samopoczucie współpasażerów. W takim przypadku prawo do przewozu zastępczego nie przysługuje.

13.3. Palenie w autobusie jest zabronione. Dotyczy to również e-papierosów.

13.4. Pasażer odpowiada za szkody, które spowoduje w autobusie z własnej winy.

13.5. Pasażerowie, którzy umyślnie lub w wyniku niedbalstwa spowodują zabrudzenia w autobusie, muszą uiścić na rzecz spółek Flix opłatę za czyszczenie w wysokości 100 euro, przy czym pasażer może udowodnić, że szkoda w ogóle nie wystąpiła lub jest znacznie niższa niż opłata. W odniesieniu do połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. oraz innych polskich przewoźników zastosowanie znajduje klauzula 13.5 z zastrzeżeniem, że pasażer pokrywa jedynie koszty wspomnianego wcześniej zabrudzenia w kwocie faktycznych wydatków związanych z naprawą uszkodzenia.

13.6. Przewoźnicy mogą wypowiedzieć umowę przewozu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli pasażer mimo (ustnego) ustalenia przeszkadza do tego stopnia, że przewoźnik i/lub pozostali pasażerowie nie mogą kontynuować podróży. Dotyczy to również sytuacji, gdy pasażer nie stosuje się do obiektywnie uzasadnionych instrukcji (np. instrukcji bezpieczeństwa). W takim wypadku przewoźnikowi nadal przysługuje prawo do opłaty za bilet. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pasażer nie może odbyć podróży ze względu na chorobę zakaźną według § 3 pkt. 1 nr 2 VO-ABB. W tym przypadku pasażerowi przysługuje zwrot pełnej ceny biletu.

13.7. Każdy pasażer ma ustawowy obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa, jeśli autobus jest w nie wyposażony.

13.8. W przypadku przerw/zatrzymania lub kontroli policyjnych pasażerowie mają obowiązek opuszczenia autobusu na polecenie kierowcy i pracowników zajmujących się odprawą. Pasażer ma obowiązek przestrzegania czasu trwania przerw podanego przez kierowcę i pracowników zajmujących się odprawą. Kierowca może odjechać, jeśli pasażer nie wróci do autobusu po upływie podanego czasu przerwy. Ponadto kierowca nie jest odpowiedzialny za nieobecność pasażera po upływie podanego czasu przerwy.

14 Szczególne obowiązki pasażerów w przypadku połączeń międzynarodowych

14.1. W przypadku przejazdów obejmujących przekraczanie granicy pasażer jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich ustaw i przepisów dotyczących dokumentów i dowodów tożsamości wymaganych podczas przekraczania granicy, a także przepisów dotyczących wiz, dewiz, cła i zdrowia. FlixBus nie odpowiada za niekorzystne konsekwencje wynikające z niestosowanie się przez pasażera do tych ustaw i przepisów, również jeśli te przepisy zostaną zmienione po rezerwacji.

14.2. W przypadku przejazdów obejmujących przekroczenie granicy każdy pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich koniecznych dokumentów podróży oraz przestrzegania przepisów kraju, do którego chce przyjechać lub przez który chce przejechać. (ogólna zasada: dowód osobisty dla obywateli Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii; paszport dla obywateli innych krajów). 
Zalecamy pasażerom, aby samodzielnie sprawdzali wymogi dotyczące wjazdu do kraju docelowego lub tranzytowego i podróży po nim. Można to zrobić, kontaktując się z odpowiednimi ambasadami i konsulatami oraz odwiedzając witrynę internetową europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm. 
Firma FlixBus nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje sytuacji, w której pasażer nie będzie miał przy sobie wymaganych dokumentów i dowodów tożsamości.

14.3. Każdy pasażer, który podróżuje za granicę lub przyjeżdża z zagranicy, musi przez każdą podróżą autobusem dalekobieżnym przedłożyć kierowcy lub pracownikowi obsługi ważny dowód tożsamości lub dokument, który zawiera przynajmniej imię i nazwisko oraz zdjęcie, w celu identyfikacji. Kierowca lub pracownik obsługi sprawdza pod kątem zgodności informacje zawarte w dowodzie tożsamości / dokumencie oraz bilet okazany przez pasażera.

14.4. FlixBus zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania na pokład pasażera,

 • jeśli ten nie może okazać dokumentu lub dowodu tożsamości ze swoim nazwiskiem oraz zdjęciem;
 • jeśli przedłoży dokument lub dowód tożsamości, które nie zgadzają się z danymi na bilecie.

14.5. W przypadku z punktu 14.4 firma FlixBus nie ma obowiązku zwrócenia całości lub części ceny biletu ani świadczenia odszkodowania w innej formie.

14.6. Aby przyśpieszyć odprawę celną, nie można zamykać odprawionego bagażu.

14.7 Pasażer zobowiązuje się do przewożenia wyłącznie towarów bezcłowych — w odniesieniu do ich ilości oraz rodzaju.

15. Dzieci i osoby niepełnoletnie

15.1 Małe dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą podróżować wyłącznie w specjalnych fotelikach. Foteliki należy zamocować za pomocą pasów bezpieczeństwa podczas jazdy autobusem. Foteliki dla dzieci należy mocować pasem dwupunktowym, który powinien wziąć ze sobą opiekun dziecka.

15.2 Dzieci i osoby małoletnie w wieku poniżej 10 lat mogą być przewożone w przypadku wszystkich połączeń krajowych i międzynarodowych wyłącznie, jeśli podczas podróży towarzyszy im osoba dorosła.

15.3 Dzieci i osoby małoletnie w wieku od 10 do 14 mogą podróżować bez opiekuna tylko, jeśli ich opiekun prawny pisemnie potwierdzi w procesie rezerwacji, że osoba małoletnia jest zdolna do odbycia takiej podróży i może ją odbyć samodzielnie i bez opieki. Firma FlixMobility, spółki Flix i ich firmy partnerskie nie przejmują obowiązku nadzoru nad osobą małoletnią. Dzieci nie mogą podróżować samodzielnie w przypadku połączeń nocnych oraz wykraczających poza granice kraju. Ponadto dzieci nie mogą samodzielnie podróżować z przesiadkami.

15.4 Młodzież w wieku od lat 15 może podróżować samodzielnie. W przypadku połączeń międzynarodowych opiekunowie muszą się upewnić, że nastolatki mają przy sobie wszystkie dokumenty i dowody tożsamości, które są niezbędne do przekroczenia granicy (por. punkt 14.2).

15.5 Dzieci podróżują ze zniżką. Dotyczy to dzieci i małoletnich, którzy nie ukończyli 15 lat. Jeśli dostępna stawka promocyjna jest niższa niż stawka ze zniżką, dziecko automatycznie otrzyma korzystniejszą taryfę.

15.6 Punkty 15.2, 15.3 i 15.4 nie mają zastosowania w przypadku połączeń na terenie Francji oraz połączeń z Francji za granicę. Małoletnim poniżej 16. roku życia powinien zawsze towarzyszyć opiekun prawny. W przypadku podróży młodzieży pomiędzy 16. a 17. rokiem życia z Francji za granicę opiekun prawny musi się upewnić, że nastolatek ma przy sobie wszystkie dokumenty i dowody tożsamości niezbędne do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport).

15.7 Klauzule 15.2, 15.3 oraz 15.5 nie obowiązują w przypadku połączeń na terenie Danii. Małoletni poniżej 16. roku życia mogą samodzielnie podróżować na terenie Danii, również w przypadku przesiadek, jeśli jeden z rodziców lub opiekunowie prawni potwierdzą, że ta osoba jest w stanie podróżować bez opieki i nadzoru. Firma FlixBus w żadnym wypadku nie przejmuje odpowiedzialności za nadzór nad osobą małoletnią. Na terenie Danii dzieci podróżują we wszystkich przypadkach ze zniżką w stosunku do ceny biletu dla osób dorosłych. W towarzystwie pasażera w wieku od lat 16 może podróżować bezpłatnie maksymalnie dwoje dzieci w wieku poniżej 12 lat. Jedno dziecko w wieku poniżej 12 lat może podróżować bezpłatnie w towarzystwie dziecka w wieku od lat 12 do 15.

16. Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej

16.1 Zasadniczo przewożone są wszystkie osoby, niezależnie od tego, czy są niepełnosprawne lub ich sprawność ruchowa jest ograniczona. Osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej firma FlixBus zapewnia pomoc leżącą w zakresie odpowiedzialności przewoźnika zgodnie z załącznikiem I a oraz b rozporządzenia (UE) 181/2011.

16.1.1 Na terenie Czech osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej sprawności ruchowej podróżują ze zniżką, o ile są w stanie okazać ważną, wystawioną w Czechach kartę ZTP lub ZTP/P.

16.2 Osoba towarzysząca oraz pies przewodnik dla osób niepełnosprawnych i niewidomych

16.2.1 Osoba towarzysząca może odbyć podróż bezpłatnie, jeśli zostanie udowodniona konieczność stałej opieki. Dowodem powinien być odpowiedni dokument okazany przed rozpoczęciem podróży, w którym zapisano konieczność stałej opieki, np.:

 • w Niemczech: jest to legitymacja osoby niepełnosprawnej lub poświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę;
 • we Francji: jest to tzw. Carte D'Invalidité (Besoin d´Accompagnement) (karta inwalidy (poświadczenie konieczności opieki));
 • we Włoszech: atesty wystawione przez lokalny urząd ds. zdrowia (ASL) lub „Narodowy Zakład Ubezpieczenia Społecznego” (INPS);
 • w Republice Czeskiej: ważna karta ZTP/P, wystawiona w Czechach).

16.2.2 Aby zapewnić możliwość przewozu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej oraz jej osoby towarzyszącej, konieczne jest, aby pasażer przed rezerwacją poinformował nas o swoich potrzebach. (por. punkt 16.5.3).

16.2.3 Pies przewodnik osoby niepełnosprawnej lub niewidomej, który musi zostać przewieziony razem z tą osobą, jest przewożony bezpłatnie, o ile dostępny jest dowód w postaci ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub odpowiedni certyfikat (por. 16.2.1). Takie zwierzęta nie muszą mieć nałożonego kagańca.

16.2.4 Aby zagwarantować możliwość przewozu psa przewodnika, pasażer koniecznie musi poinformować nas o swoich potrzebach przed rezerwacją i najpóźniej 36 godzin przed rozpoczęciem podróży, dzwoniąc do działu obsługi klienta.

16.3 Przystanki/dworce autobusowe
Spółki Flix nie mają wpływu na infrastrukturę przystanków i dworców autobusowych, a w związku z tym na dostępne tam udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, przez co nie ponoszą one odpowiedzialności za dostępność takich udogodnień. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi właściciel stacji.

16.4 Odmowa przewozu

16.4.1 Jeśli ze względu na konstrukcję pojazdu lub infrastrukturę, łącznie z dworcami i przystankami autobusowymi nie ma fizycznej możliwości zapewnienia bezpiecznego sposobu wejścia na pokład autobusu i jego opuszczenia lub przewozu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej, zastrzegamy sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji, wystawienia biletu lub udostępnienia go w inny sposób oraz przyjęcia takiej osoby na pokład pojazdu. W takim wypadku osoba ta zostanie poinformowana o wszystkich możliwych do przyjęcia, alternatywnych połączeniach oferowanych przez jedną ze spółek Flix.

16.4.2 Ze względu na konstrukcję pojazdów przejazd jest obecnie możliwy tylko wtedy, gdy osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej sprawności ruchowej są w stanie odbyć podróż samodzielnie i bez pomocy innych. Pasażer może zażądać, aby towarzyszyła mu wybrana przez niego osoba, która jest w stanie pomóc osobie niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej, aby powody odmowy przewozu straciły zasadność. Taka osoba towarzysząca jest przewożona bezpłatnie. O ile jest to możliwe zostanie jej przyporządkowane miejsce obok osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

16.4.3 Taki pasażer zostanie niezwłocznie i na żądanie pisemnie poinformowany o odpowiednich powodach odmowy przewozu w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu wniosku.

16.4.4 Jeśli pomimo zatwierdzenia przewozu pasażera niepełnosprawnego lub o ograniczonej sprawności ruchowej oraz wystawienia biletu pasażer taki spotka się z odmową przewozu, zarówno pasażer, jak i jego osoba towarzysząca mają następujące opcje do wyboru: (a) zwrot ceny biletu oraz ewentualnie jak najwcześniejsze bezpłatne przewiezienie z powrotem do pierwszego punktu rozpoczęcia podróży, tak jak zostało to podane w umowie przewozu lub (b) o ile jest to możliwe, kontynuowanie podróży lub dalsza podróż ze zmienioną trasą za pomocą alternatywnego i odpowiedniego środka transportu do miejsca przeznaczenia podanego w umowie przewozu.

16.5 Przewóz wózków inwalidzkich i chodzików

16.5.1 Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub chodzika w bagażniku autobusu.

16.5.2 Ponadto wszystkie wózki inwalidzkie, które są potrzebne w przedziale pasażerskim, niezależnie od daty produkcji, muszą być wyposażone w punkty mocowania służące do ich zabezpieczenia za pomocą tzw. węzłów mocujących, zgodnie z normą DIN 75078-2, oraz muszą być zatwierdzone przez producenta według normy DIN EN 12183 lub 12184. Spełnienie powyższych norm w zakresie przewozu należy potwierdzić przed rezerwacją, przesyłając formularz. (por. punkt 16.5.4).

16.5.3 W celu sprawdzenia możliwości przewozu pasażer jest proszony o podanie dokładnej konstrukcji wózka inwalidzkiego lub innej pomocy przed rezerwacją od 14 dni do najpóźniej 7 dni (w przypadku przewozu w przedziale pasażerskim) lub 36 godzin (w przypadku przewozu w bagażniku) przed rozpoczęciem podróży, dzwoniąc do działu obsługi klienta.

16.5.4 Pasażer musi się upewnić, że wózek inwalidzki jest sprawny oraz jego konstrukcja techniczna umożliwia bezpieczne użycie podczas podróży. Wózek inwalidzki musi być zgodny z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa urzędów dopuszczających takie wózki do użytku. Możemy odmówić przewozu wózka inwalidzkiego, jeśli istnieją ważne przesłanki mówiące o tym, że jego przewóz nie jest możliwy lub nie jest pewny. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe ze względu na nieprawidłowy stan techniczny wózka inwalidzkiego.

17. Rezerwacje miejsc siedzących

17.1. Dokonywanie rezerwacji miejsca siedzącego

17.1.1. W przypadku niektórych przejazdów FlixBus podczas rezerwacji na stronie internetowej FlixBus, w biurach partnerskich i punktach sprzedaży biletów spółek Flix istnieje możliwość zarezerwowania określonego miejsca siedzącego (przy przejściu lub przy oknie, w określonym rzędzie, przy stoliku). Jeżeli w przypadku danego przejazdu usługa ta jest dostępna, do rezerwacji przejazdu można dołączyć miejsce siedzące. Jest to usługa odpłatna. Opłata za rezerwację miejsca siedzącego jest obliczana zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu zakupu biletu na dany przejazd. Kwota zależy od wybranej kategorii miejsca oraz relacji przejazdu. Miejsca siedzące różnią się wyłącznie swoim położeniem (np. lepszy widok, miejsce przy stoliku).

17.1.2. Rezerwacja miejsca siedzącego jest odpowiednio odnotowywana na potwierdzeniu rezerwacji przejazdu. W przypadku rezerwacji dla kilku osób, zarezerwowane miejsca siedzące nie są przypisane do poszczególnych podróżnych, to znaczy nie ma przyporządkowania miejsc siedzących i osób w ramach jednej rezerwacji.

17.1.3. Nie ma obowiązku (odpłatnej) rezerwacji miejsc siedzących. W razie braku rezerwacji miejsca siedzącego, podróżny po wejściu do autobusu może dowolnie wybrać miejsce w określonej strefie. W takim przypadku nie można zagwarantować, że rodziny i grupy będą siedzieć razem. Zawsze istnieje jednak gwarancja, że każdy klient otrzyma w autobusie miejsce siedzące.

17.2. Ograniczenia w rezerwacji miejsc siedzących

17.2.1. W razie zbyt późnego przybycia do autobusu przepada prawo do zajęcia zarezerwowanego miejsca oraz do transportu. Firma FlixBus jest wówczas upoważniona do dowolnego dysponowania biletem zgodnie z Artykułem 11.2. Dlatego, również w przypadku dokonania rezerwacji miejsca siedzącego, zaleca się przybycie na przystanek najpóźniej 15 minut przed odjazdem.

17.2.2. Zasadniczo tylko osoby posiadające rezerwację miejsca siedzącego są uprawione do zajęcia miejsca objętego rezerwacją. Z przyczyn technicznych lub związanych z bezpieczeństwem firma FlixBus może na nowo przydzielić miejsca, także po rozpoczęciu jazdy. Jednym z takich przypadków jest przydzielenie miejsc na dalszą część podróży kobietom w ciąży, osobom niepełnoletnim, samotnie podróżującym dzieciom lub osobom niepełnosprawnym fizycznie, gdy nie są dostępne inne odpowiednie miejsca. Należy się wówczas stosować do instrukcji kierowcy autobusu. Podczas nowego przydzielania miejsc siedzących nie bierze się pod uwagę rasy, religii, koloru skóry, narodowości ani płci.

17.2.3. W razie zmiany rezerwacji miejsca siedzącego i braku możliwości przydzielenia nowego miejsca w strefie objętej rezerwacją lub miejsca o wyższej kategorii podróżny może się ubiegać o zwrot opłaty za rezerwację. 

17.2.4. W razie awarii i opóźnień zgodnie z Artykułem 20 kwota rezerwacji miejsca siedzącego podlega zwrotowi.

17.2.5. Zwrotu nie dokonuje się wobec osób, które nie skorzystały z przejazdu lub uzyskały miejsce siedzące bezpłatnie.

17.3. Anulowanie i zmiana rezerwacji przejazdu
Opłata za rezerwację miejsca siedzącego podlega zwrotowi w razie anulowania lub zmiany rezerwacji przejazdów, o ile miejsce siedzące nie zostało przydzielone bezpłatnie. Obowiązują postanowienia Artykułu 9. W razie rezygnacji z podróży rezerwacje miejsc siedzących mogą zostać przeniesione na inne osoby w ramach tej samej rezerwacji przejazdu.

18. Przewóz rzeczy

18.1. Bagaż:

18.1.1. Pasażerowie mogą ze sobą zabrać bezpłatnie ograniczoną ilość bagażu. Może to być jedna sztuka bagażu nie przekraczająca następujących wymiarów: 80 x 50 x 30 cm. Nieznacznie odbiegające wymiary są dopuszczalne, jeśli cały obwód bagażu, obejmujący wysokość, szerokość i długość, nie przekracza 160 cm. Każdy pasażer może przewieźć maks. 20 kg bezpłatnego bagażu. Do bagażu zalicza się walizki i torby. Od tej reguły wyjątek stanowią plecaki trekkingowe. W niektórych przypadkach można przetransportować dodatkowo bagaż płatny (dodatkowy bagaż) o maks. wymiarach 80 x 50 x 30 cm oraz maks. wadze 20 kg. Również w przypadku bagażu dodatkowego dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa od podanych wymiarów, o ile łączny obwód tego bagażu nie przekracza 160 cm. W takim przypadku pobierana jest opłata w wysokości 2 euro. Zasadniczo nie przysługuje prawo do przewozu więcej niż jednej sztuki bagażu podróżnego.

18.1.2. Bagaż dodatkowy wymaga wcześniejszego zarejestrowania – w systemie rezerwacyjnym (jeśli jest dostępny na danej trasie) lub telefonicznie – najwcześniej 48 godzin przed podróżą. Numery infolinii:

 • Połączenia z Niemiec i Szwajcarii (niemiecka telefonia stacjonarna): +49 30 300 137 300
 • Połączenia z Austrii (austriacka telefonia stacjonarna): +43 820 910 340
 • Połączenia z Włoch (włoska telefonia stacjonarna): +39 (02) 947 59 208
 • Połączenia z Francji (francuska telefonia stacjonarna): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Połączenia z Wielkiej Brytanii (brytyjska telefonia stacjonarna): +44 1 78 82 98 784
 • Połączenia z Chorwacji (chorwacka telefonia stacjonarna): +385 1 800 03 80
 • Połączenia z Danii (duńska telefonia stacjonarna): +45 32 72 93 86
 • Połączenia ze Szwecji (szwedzka telefonia stacjonarna): +46 850513750
 • Połączenia z Polski (numer stacjonarny): +48 22 307 93 34
 • Połączenia z Węgier (węgierska linia naziemna) +36 1 701 04 78
 • Połączenia z Rumunii (rumuńska linia naziemna): +40.376.300.111
 • Połączenia z Ukrainy (ukraińska linia naziemna): +38 044 228 1473*

18.1.3. Pasażer musi oznaczyć swój bagaż imieniem i nazwiskiem oraz adresem w celu prawidłowego przyporządkowania i zwrotu, co ma zapobiec pomyłkom.

18.1.4. Pasażer jest odpowiedzialny za przeniesienie swojego bagażu podczas przesiadki. Kierowca może pomóc tylko w wyjątkowych wypadkach i nie akceptuje takich żądań, chyba że pasażerem jest osobą niepełnosprawną lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

18.2. Bagaż podręczny:

18.2.1. Bagaż podręczny nie podlega opłatom. Na jednego pasażera przypada jednak tylko jedna sztuka bagażu i nie może on przekroczyć wymiarów 42 x 30 x 18 cm oraz maks. wagi 7 kg.

18.2.2. Pasażer ma obowiązek umieścić bagaż w wyznaczonym miejscu i monitorować go. Powinien to zrobić w sposób zapewniający bezpieczeństwo i właściwe działanie pojazdu, a także wygodę innych pasażerów. Bagaż podręczny należy umieścić w schowku przedziału pasażerskiego lub pod fotelem przed sobą.

18.2.3. Bagaż podręczny wraz z zawartością podlega pieczy pasażera i należy go odpowiednio pilnować podczas całej podróży. Jeśli pasażer zauważy, że nieupoważniona osoba trzecia miała dostęp do bagażu, należy o tym poinformować kierowcę. Pasażer kontroluje krótko przed końcem podróży, czy bagaż podręczny jest kompletny.

18.3. Bagaż specjalny:

18.3.1. Jeśli pasażer chce zabrać tzw. bagaż specjalny musi to zgłosić uprzednio oraz otrzymać potwierdzenie takiej możliwości. Zasadniczo nie przyznaje się prawa do zabierania ze sobą bagażu specjalnego.

18.3.2. Do bagażu specjalnego zalicza się przedmioty, których wymiary przekraczają wymiary bagażu zwykłego. Obwód bagażu specjalnego (wysokość w cm + szerokość w cm + głębokość w cm) nie może przy tym przekroczyć 240 cm. Jedna sztuka bagażu specjalnego nie może przy tym przekroczyć maks. wagi 30 kg.

18.3.3. Jeden pasażer może zabrać jedną sztukę bagażu specjalnego.

18.3.4. Przewozowi nie podlega wyposażenie, meble lub elementy mebli, urządzenia elektryczne, deski surfingowe i pudełka kartonowe. Pomoce ortopedyczne i rowery nie zaliczają się do bagażu specjalnego. W ich przypadku obowiązują odrębne zasady.

18.3.5. Bagaż specjalny należy obowiązkowo zgłosić (jeśli jest to możliwe w przypadku danego przejazdu) w systemie rezerwacji lub telefonicznie, najwcześniej na 48 godzin przed podróżą, dzwoniąc pod podany poniżej numer:

 • Połączenia z Niemiec i Szwajcarii (niemiecka telefonia stacjonarna): +49 30 300 137 300
 • Połączenia z Austrii (austriacka telefonia stacjonarna): +43 820 910 340
 • Połączenia z Włoch (włoska telefonia stacjonarna): +39 (02) 947 59 208
 • Połączenia z Francji (francuska telefonia stacjonarna): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Połączenia z Wielkiej Brytanii (brytyjska telefonia stacjonarna): +44 1 78 82 98 784
 • Połączenia z Chorwacji (chorwacka telefonia stacjonarna): +385 1 800 03 80
 • Połączenia z Danii (duńska telefonia stacjonarna): +45 32 72 93 86
 • Połączenia ze Szwecji (szwedzka telefonia stacjonarna): +46 850513750
 • Połączenia z Polski (numer stacjonarny): +48 22 307 93 34
 • Połączenia z Węgier (węgierska linia naziemna) +36 1 701 04 78
 • Połączenia z Rumunii (rumuńska linia naziemna): +40.376.300.111
 • Połączenia z Ukrainy (ukraińska linia naziemna): +38 044 228 1473*

Jeśli bagaż specjalny może zostać zabrany, obowiązuje dodatkowa opłata za bagaż w wysokości 9 euro za jedną sztukę bagażu. Bagaż specjalny, w przeciwieństwie do bagażu zwykłego, zawsze podlega opłacie.

18.4. Instrumenty muzyczne:

18.4.1. Instrumenty muzyczne zaliczają się do bagażu specjalnego. Jeśli instrument (wraz z futerałem) ma mniejsze wymiary niż maks. wymiary bagażu podręcznego, taki instrument można przewieźć bezpłatnie zamiast bagażu podręcznego. Jeśli instrument (wraz z futerałem) ma większe wymiary niż maks. wymiary bagażu podręcznego, taki instrument należy przewieźć w bagażniku. W takim przypadku obowiązuje dodatkowa opłata (por. punkt 17.3.5). Instrumenty muzyczne i futerały na nie, których wymiary przekraczają 135 x 48 x 35 cm, nie są przewożone.

18.4.2. Zasadniczo zalecamy przewożenie instrumentów muzycznych w twardym etui.

18.5. Rzeczy wartościowe:

18.5.1. Rzeczy wartościowe, jak np. gotówka, biżuteria, metale szlachetne, klucze, okulary (przeciwsłoneczne i/lub do czytania), urządzenia elektroniczne (laptopy, iPady, tablety PC, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne), soczewki kontaktowe, protezy, leki, ważne dokumenty (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, paszporty, prawa jazdy, papiery wartościowe) itp. oraz delikatne przedmioty należy przewozić w bagażu podręcznym, a nie w bagażniku. Ponadto pasażer ma obowiązek zadbania o staranne przechowywanie takich przedmiotów.

18.5.2. Jeśli mimo to przedmioty wartościowe będą przewożone w bagażniku, nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Wyjątkiem są tutaj przypadki umyślnego lub rażącego zaniedbania.

18.6. Wózki dziecięce:

18.6.1. Wózki dziecięce są przewożone jako bagaż specjalny (maks. 1 wózek na pasażera). Wózek taki musi się składać. Wózki nieskładane nie będą przewożone. Wózek należy zgłosić najwcześniej na 48 godzin przed odjazdem, dzwoniąc pod numer działu obsługi klienta.

18.6.2. Wózki dziecięce są przewożone bezpłatnie.

18.7. Rowery:

18.7.1. Na niektórych trasach możliwy jest przewóz rowerów. Rowery muszą odpowiadać wymiarom standardowym bez nadbudowy i nie mogą ważyć więcej niż 25 kg. Rowery elektryczne, e-rowery, tandemy i rowery o trzech kółkach są wykluczone z przewozu.

18.7.2. Wszystkim pasażerom, którzy chcieliby zabrać ze sobą rower, zalecamy zakup biletu z wyprzedzeniem oraz rezerwację miejsca na rower.

18.7.3. Rowery są przewożone tylko w ramach dostępnego miejsca, czyli 5 rowerów na autobus. Zasadniczo nie ma obowiązku przewiezienia roweru.

18.7.4. Transport roweru kosztuje 9 euro niezależnie od długości przejazdu i ceny biletu na danej trasie. Rowery są przewożone na bagażnikach rowerowych. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przewiezienie roweru w specjalnym pokrowcu w (np. rower składany). Taki przypadek należy zgłosić w dziale obsługi klienta (por. punkt 18.3.5).

18.8. Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ubezpieczeniem. Jeśli pasażer zostawi coś w autobusie, musi wypełnić formularz rzeczy znalezionych znajdujący się w witrynie internetowej firmy FlixMobility.

18.9. Substancje i przedmioty niebezpieczne nie będą przewożone. W szczególności zaliczają się tutaj:

 • substancje wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, nieprzyjemnie pachnące lub żrące;
 • niezapakowane lub niezabezpieczone rzeczy, które mogą zranić pasażerów.

Zaliczają się do nich np. broń, amunicja i race.

19. Przewóz zwierząt

19.1. Przewóz i transport psów i innych zwierząt w autobusach dalekobieżnych jest zasadniczo wykluczony.

19.2. W przypadku psów przewodników osób niepełnosprawnych i niewidomych obwiązują zasady ustalone w punkcie 16.2.3 oraz 16.2.4.

20. Prawa pasażerów w przypadku opóźnienia lub anulowania odjazdu

20.1. W przypadku anulowania lub opóźnienia odjazdu spółki Flix lub ew. dworzec autobusowy informują pasażerów, w przypadku odjazdu z dworców autobusowych obsługiwanych przez pracowników, tak szybko, jak to możliwe, jednak najpóźniej 30 minut po planowanym odjeździe, o sytuacji, a także o przewidywanym czasie odjazdu, jak tylko taka informacja będzie dostępna. Spółki Flix zapewniają wszystkim pasażerom — w szczególności tym, którzy odjeżdżają z dworców bez obsługi personelu — informacje o anulowaniu lub opóźnieniach odjazdu drogą elektroniczną. Aby otrzymać te informacje, konieczne jest podanie wymaganych informacji kontaktowych (np. numeru telefonu komórkowego).

20.2.  Jeżeli zasadne będzie stwierdzenie, iż konieczne jest odwołanie zaplanowanego przejazdu, wyjazd ma być opóźniony o ponad 120 minut lub sprzedano za dużo biletów na dany przejazd, pasażer może podjąć następujące środki: (a) możliwie najwcześniejsze kontynuowanie podróży lub dalszą podróż ze zmienioną trasą do miejsca docelowego określonego w umowie przewozu przy zachowaniu porównywalnych warunków do tych podanych w umowie przewozu lub (b) zwrot kosztów biletu oraz również możliwe najwcześniejszą podróż powrotną autobusem do określonego w umowie przewozu miejsca odjazdu. Prawo do zwrotu koszów pełnej ceny zapłaconej za bilet przysługuje zarówno za już przebyty odcinek drogi, jak również jeszcze nieprzebytą trasę, jeśli podróż stała się bezzasadna zgodnie z pierwotnymi planami podróży pasażera. Koszty są zwracane w formie środków pieniężnych, chyba że pasażer wyraził zgodę na inną formę rekompensaty w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku o zwrot kosztów lub została mu złożona propozycja wyboru opcji (a) lub (b).

20.3. Firma FlixMobility oferuje pasażerom bezpłatny nocleg w hotelu lub w innym typie zakwaterowania, a także zapewnia pomoc w organizacji przejazdu z dworca autobusowego do miejsca zakwaterowania, jeśli konieczny jest pobyt obejmujący jedną noc lub więcej ze względu na anulowanie przejazdu oraz w przypadku opóźnienia odjazdu z dworca autobusowego o ponad 90 minut w przypadku przejazdów o planowanym czasie trwania wynoszącym ponad trzy godziny. W takim przypadku FlixMobility oferuje pasażerom przekąski, posiłki lub napoje w ilości odpowiedniej do czasu oczekiwania lub opóźnienia, o ile są one dostępne w autobusie lub na dworcu autobusowym lub można je zapewnić w rozsądnym zakresie. Firma FlixMobility ogranicza łączne koszty noclegu — bez kosztów transportu pomiędzy dworcem autobusowym a miejscem zakwaterowania — do 80 euro na pasażera na nocleg i do dwóch noclegów maksymalnie. Powyższe prawo do bezpłatnego noclegu w hotelu lub innym miejscu zakwaterowania nie przysługuje, jeśli firma FlixMobility udowodni, że anulowanie lub opóźnienie zostało spowodowane przez trudne warunki pogodowe lub poważną katastrofę naturalną, która uniemożliwiła bezpieczną obsługę kursu autobusowego.

20.4. Jeśli podczas podróży pojazd ulegnie awarii, firma FlixMobility oferuje pasażerom kontynuowanie podróży innym samochodem lub przewóz do odpowiedniego miejsca oczekiwania, z którego możliwe będzie kontynuowanie podróży.

20.5. Dalsze roszczenia z tytułu szkód wynikających z anulowania lub opóźnienia są wykluczone.

21. Odpowiedzialność cywilna

21.1. W przypadku lekkiego niedbalstwa — poza przypadkami narażenia na zagrożenie życia, obrażenia ciała lub naruszenia zdrowia — ponosimy odpowiedzialność tylko, jeśli naruszone zostaną ważne zobowiązania umowne. Za celowe działanie lub rażące niedbalstwo odpowiadamy w sposób nieograniczony.

21.2. Odpowiedzialność za szkody pośrednie jest wyłączona w przypadku zwykłego niedbalstwa. Nie dotyczy to zamierzonego lub wynikającego z niedbalstwa uszkodzenia ciała, naruszenia zdrowia lub zagrożenia życia.

21.3. Wysokość odszkodowania w przypadku śmierci lub obrażeń ciała jest ograniczona do 220 000 euro na pasażera, przy czym zakres zastosowania niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (Straßenverkehrsgesetz, StVG) pozostaje nienaruszony w odniesieniu do wysokości odszkodowania.

21.4. Odpowiedzialność cywilna oraz wysokość odszkodowania za uszkodzenia bagażu jest ograniczona lub wyłączona w następujący sposób:

21.4.1. Za uszkodzenie bagażu w wypadku wynikającym z korzystania z autobusu lub utratę bagażu w wypadku wynikającym z korzystania z autobusu przysługuje odszkodowanie, którego wysokość jest ograniczona na przypadek uszkodzenia na gościa na bagaż do 1200 euro.

21.4.2. Za utratę bagażu niewynikającą z wypadku związanego z korzystaniem z autobusu oraz za zamianę lub kradzież bagażu odpowiedzialność cywilna jest wyłączona poza przypadkami umyślnego lub rażącego zaniedbania.

21.4.3. Za szkody lub zwiększenie istniejących szkód, powstałych w wyniku nieprawidłowego zapakowania bagażu przez pasażera, odpowiedzialność cywilna — oprócz działania umyślnego lub rażącego zaniedbania — pozostaje wykluczona.

21.5. Odszkodowanie w razie uszkodzenia wózka inwalidzkiego lub innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się, lub innych urządzeń pomocniczych wynosi przynajmniej równowartość nowego zakupu lub kosztów naprawy zgubionego lub uszkodzonego wyposażenia. Dołożymy przy tym wszelkich starań, aby niezwłocznie zapewnić przynajmniej tymczasowy sprzęt zamienny, który będzie odpowiadał zgubionemu lub uszkodzonemu wózkowi inwalidzkiemu lub danemu sprzętowi ułatwiającemu poruszenie się pod względem technicznym i funkcjonalnym.

21.6. Wysokość odszkodowania w przypadku wszystkich pozostałych szkód rzeczowych, które nie zaliczają się do uszkodzeń bagażu w wyniku wypadków ani do uszkodzeń wózków inwalidzkich lub innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się, lub sprzętu pomocniczego, ogranicza się do 1000 euro zgodnie z § 23 niemieckiej ustawy o przewozie osób, chyba że szkoda rzeczowa została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

21.7. Wymienione ograniczenia odpowiedzialności cywilnej i wykluczenia odpowiedzialności cywilnej nie obowiązują w przypadku odpowiedzialności cywilnej wymaganej obligatoryjnie prawem lub jeśli w danym przypadku została przyznana gwarancja niezależna od winy.

Klauzule 21.1 i 21.7 nie znajdują zastosowania wobec połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. oraz innych polskich przewoźników. W tym zakresie obowiązują ogólne polskie przepisy, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o prawie przewozowym.

21.8. Poniższa procedura reklamacyjna (21.8.1. i 21.8.9) znajduje zastosowanie w stosunku do połączeń w Polsce i za granicą.

21.8.1. Reklamacje dotyczące umowy przewozu zawartej z przewoźnikiem, w tym reklamacje związane z rezerwacją przewozu, należy wysyłać na formularzu znajdującym się na portalach internetowych FlixMobility, przekazywać na piśmie kierowcy autobusu lub przesyłać na piśmie (listem poleconym) na następujący adres przewoźnika: FlixBus Polska sp. z o.o., ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Polska. Reklamacje można składać przez rok od wystąpienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Posiadaczem praw jest pasażer, jego przedstawiciel, przedstawiciel prawny lub pełnoprawny spadkobierca.

21.8.2. W reklamacji należy wskazać, w szczególności, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis okoliczności zdarzenia i zastrzeżenia, opis odniesionych szkód, określenie żądanego odszkodowania (kwota). Poza tym na reklamacji musi znaleźć się podpis osoby, która ją składa. Do reklamacji należy dołączyć oryginały bądź kopie biletów oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie umowy przewozu z przewoźnikiem, w tym uprawnienia do darmowego lub tańszego przejazdu.

21.8.3. W przypadku reklamacji dotyczących bagażu należy opisać zaistniałe szkody i okoliczności zdarzenia, które miało miejsce.

21.8.4. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia wymogów określonych powyżej lub do jej rozpatrzenia potrzebne są dodatkowe informacje, przewoźnik wzywa osobę składającą reklamację do wyjaśnienia nieścisłości lub podania dodatkowych wyjaśnień w terminie 14 dniu od otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi na takie wezwanie w wymaganym terminie skutkuje nierozpatrzeniem reklamacji.

21.8.5. Obowiązkiem przewoźnika jest rozpatrzenie reklamacji w ciągu 30 dni od jej złożenia lub od dnia otrzymania wypełnionego formularza reklamacyjnego.

21.8.6. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie skutkuje jej przyjęciem.

21.8.7. Każdej osobie składającej reklamację, która nie została przyjęta (w całości lub w części), przysługuje prawo odwołania się. Przewoźnik musi rozpatrzyć takie odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania.

21.8.8. Po wyczerpaniu środków przewidzianych w procedurze reklamacyjnej możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego.

21.8.9. Pozostałe warunki i szczegółowe metody postępowania w związku z reklamacjami regulowane są przez zapisy ustawy o prawie przewozowym i stosowne przepisy wykonawcze.

22. Ogólne warunki przewozu

W uzupełnieniu do niniejszych „Szczególnych warunków przewozu” obowiązuje rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków przewozu transportem tramwajowym oraz autobusowym oraz regularnych połączeń realizowanych samochodami z 27.02.1970 r. (Federalny Dziennik Ustaw I., strona 230) w odpowiednio obowiązującym wydaniu.

Powyższe zapisy nie dotyczą połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. oraz innych polskich przewoźników.

23. Właściwość miejscowa sądu

Właściwością miejscową sądu dla kupców pełnych, osób prawnych i fizycznych, które nie mają w kraju ogólnej właściwości miejscowej sądu, a także dla osób fizycznych, które po zawarciu umowy przewozu zmieniły swoje miejsce zamieszkania lub swoje zwykłe miejsce pobytu na adres zagraniczny, których miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa, jest Monachium.

Powyższe zapisy nie dotyczą połączeń obsługiwanych przez FlixBus Polska sp. z o.o. oraz innych polskich przewoźników.

24. Nieskuteczność poszczególnych postanowień

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków handlowych i Szczególnych warunków przewozu są lub staną się w całości lub częściowo nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to co do zasady skuteczności umowy przewozu.

* Należy pamiętać, że opłaty za połączenia telefoniczne z sieci stacjonarnej oraz z telefonów komórkowych są zależne od opłat danego usługodawcy.